دانلود پاورپوینت تکنیک های ارزيابی پوسچر  

دانلود پاورپوینت تکنیک های ارزيابي پوسچر


پوسچر های نامطلوب از مهم ترین ریسك فاكتورهای MSDS می باشد: بر اساس مطالعات انجام شده ارتباط مستقیمی بین پوسچر های نامطلوب و علایم MSDS اثبات شده است .در بسیاری از شیوه های ارزيابي مواجهه با ریسك فاكتورهای WMSDS پوسچر فرد هنگام كار موردمطالعه و بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن میزان خطر تعیین و شیوه های بهبود شرایط كار ارائه میشود.پوسچر یا وضعیت بدن:وضعیت قرارگیری سر،تنه و اعضای بدن در فضا هنگام ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي  

پاورپوینت در مورد شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت در مورد شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلیقالب بندي: پاورپوینتتعداد اسلاید: 51  محتویات:مقدمهشیوه های ارزيابي خطر بروز اختلالات  اسكلتی - عضلانیدسته بندي پوسچر در روش  OWAS  پوسچر تنهپوسچر بازوهاپوسچر پاهاوزن بار یا نیروی مورد نیازسطوح گوناگون اولویت اقدام های اصلاحیمزایای روش QECمراحل ارزيابي در روش QEC انجام

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي‌- عضلاني مرتبط با كار  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار


مشخصات فایلعنوان:  اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كارقالب بندي: پاورپوینتتعداد اسلاید: 42   محتویات اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار دستگاه اسكلتی‌- عضلانی (Musculoskeletal System)-تعریف سیستم اسكلتی - عضلانیسیستم اسكلتی - عضلانیاختلالات اسكلتی-عضلانی - علائم و نشانه هافاکتورهای خطر- نیروفاکتورهای خطر: پوسچر نامناسب فاکتورهای خطر: پوسچر نامناسبفا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي‌- عضلاني مرتبط با كار  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار


مشخصات فایلعنوان:  اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كارقالب بندي: پاورپوینتتعداد اسلاید: 42   محتویات اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار دستگاه اسكلتی‌- عضلانی (Musculoskeletal System)-تعریف سیستم اسكلتی - عضلانیسیستم اسكلتی - عضلانیاختلالات اسكلتی-عضلانی - علائم و نشانه هافاکتورهای خطر- نیروفاکتورهای خطر: پوسچر نامناسب فاکتورهای خطر: پوسچر نامناسبفا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي‌- عضلاني مرتبط با كار  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار


مشخصات فایلعنوان:  اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كارقالب بندي: پاورپوینتتعداد اسلاید: 42   محتویات اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار دستگاه اسكلتی‌- عضلانی (Musculoskeletal System)-تعریف سیستم اسكلتی - عضلانیسیستم اسكلتی - عضلانیاختلالات اسكلتی-عضلانی - علائم و نشانه هافاکتورهای خطر- نیروفاکتورهای خطر: پوسچر نامناسب فاکتورهای خطر: پوسچر نامناسبفا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي‌- عضلاني مرتبط با كار  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار


مشخصات فایلعنوان:  اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كارقالب بندي: پاورپوینتتعداد اسلاید: 42   محتویات اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار دستگاه اسكلتی‌- عضلانی (Musculoskeletal System)-تعریف سیستم اسكلتی - عضلانیسیستم اسكلتی - عضلانیاختلالات اسكلتی-عضلانی - علائم و نشانه هافاکتورهای خطر- نیروفاکتورهای خطر: پوسچر نامناسب فاکتورهای خطر: پوسچر نامناسبفا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي‌- عضلاني مرتبط با كار  

پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار


مشخصات فایلعنوان:  اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كارقالب بندي: پاورپوینتتعداد اسلاید: 42   محتویات اختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار دستگاه اسكلتی‌- عضلانی (Musculoskeletal System)-تعریف سیستم اسكلتی - عضلانیسیستم اسكلتی - عضلانیاختلالات اسكلتی-عضلانی - علائم و نشانه هافاکتورهای خطر- نیروفاکتورهای خطر: پوسچر نامناسب فاکتورهای خطر: پوسچر نامناسبفا

ادامه مطلب  

پاورپوینت شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي  

پاورپوینت شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلی


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 51 اسلاید قسمتی از اسلایدها:مقدمهریسك فاكتورهای شغلی اختلالات اسكلتی- عضلانی مرتبط با كار:    - عوامل مربوط به كار جسمانی ( وضعیت بدنی، نیرو، حركت و ارتعاش )    - عوامل روانی – اجتماعی    - عوامل فرديشیوه های ارزيابي خطر بروز اختلالات    اسكلتی - عضلانیمشاهده ایشیوه های مشاهده ای قلم- كاغذی (

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي  

پاورپوینت با موضوع شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندي : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 51 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلیمقدمهریسك فاكتورهای شغلی اختلالات اسكلتی- عضلانی مرتبط با كار:     - عوامل مربوط به كار جسمانی ( وضعیت بدنی، نیرو،       حركت و ارتعاش )  &nbs

ادامه مطلب  

پاورپوینت شيوه هاي ارزيابي پوسچردر ارگونومي  

پاورپوینت شیوه های ارزيابي پوسچردر ارگونومی


       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 29 اسلاید قسمتی از اسلایدها:در سال 1993osha هدفهدف برنامه ی ایمنی وبهداشت در محیط كار پيشگیری از آسیب ها وبیماریها از طریق حذف علل آنها می باشد.در ارگونومی این هدف حذف یا كاهش مواجهه ی كارگر باخطرات ارگونومیك می باشد كه باعث WMSDsمی شوند.شیوه PRIELبرگه پوسچر گرامانتخاب پوسچر خطرناكترسیم طرح شماتیكطبقه بندي براساس وضعیت قرارگیری 14 عضوبدن ن

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ارگونومي ابزارهاي دستي  

پاورپوینت با موضوع ارگونومی ابزارهای دستی


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندي : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 42 اسلاید قسمتی از متن .ppt : ارگونومی ابزارهای دستی آیا این ابزار دستی ارگونومیك است؟ ابزار دستی وقتی ارگونومیك است كه مناسب باكاری باشد كه انجام می گیرد و بدون آنكه پوسچر نامناسب، فشار موضعی آسیب رسان و یا سایر خطرات ایمنی و بهداشتی را ایجاد نماید در دست جای گ

ادامه مطلب  

پاورپوینت شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي  

پاورپوینت شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلی


فرمت فایل : پاورپوینت  قابل ویرایش تعداد اسلاید: 51قسمت هایی از پاورپوینت:شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلیمقدمه:ریسك فاكتورهای شغلی اختلالات اسكلتی- عضلانی مرتبط با كار:    - عوامل مربوط به كار جسمانی ( وضعیت بدنی، نیرو،      حركت و ارتعاش )    - عوامل روانی – اجتماعی    - عوامل فردي    شیوه های ارزيابي خطر بروز اختلالا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارگونومي ابزارهاي دستي  

پاورپوینت ارگونومی ابزارهای دستی


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از اسلایدها:ابزار دستی وقتی ارگونومیك است كه مناسب باكاری باشد كه انجام می گیرد و بدون آنكه پوسچر نامناسب، فشار موضعی آسیب رسان و یا سایر خطرات ایمنی و بهداشتی را ایجاد نماید در دست جای گیرد.اگر از ابزاری استفاده شود كه مناسب دست نباشد ممكن است باعث آسیبهایی مانند سندروم تونل كارپ، التهاب تاندون یا تنش عضلانی شود. این آسیبه

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ارگونومي ابزارهاي دستي  

پاورپوینت با موضوع ارگونومی ابزارهای دستی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندي : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 42 اسلایدقسمتی از متن .ppt :ارگونومی ابزارهای دستیآیا این ابزار دستی ارگونومیك است؟ابزار دستی وقتی ارگونومیك است كه مناسب باكاری باشد كه انجام می گیرد و بدون آنكه پوسچر نامناسب، فشار موضعی آسیب رسان و یا سایر خطرات ایمنی و بهداشتی را ایجاد نماید در دست جای

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) اصول ارگونومي و شناسايي مغايرت ها در محيط کار  

پاور پوینت (اسلاید) اصول ارگونومی و شناسایی مغایرت ها در محیط کار


 با سلام
فایل اصول ارگونومی و شناسایی مغایرت ها در محیط کار یک پاورپوینت بسیار عالی در 44 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند د

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت روشهاي ارزيابي اختلالات اسكلتي-عضلاني - 25 اسلاید  

دانلود پاورپوینت روشهای ارزيابي اختلالات اسكلتی-عضلانی - 25 اسلاید


       شیوه‌های گوناگونی برای ارزيابي مواجهه شغلی با ریسك فاكتورهای اختلالات اسكلتی- عضلانی وجود دارد. به كمك این روشها می‌توان مشاغلی كه خطر ابتلا به این‌گونه اختلالات در آنها بالاست را شناسایی نمود:  شیوه‌های مشاهده‌ای شیوه‌های دستگاهی یا مستقیم شیوه‌های خودگزارشی شیوه‌های پرسشنامه ای روش ‌های مشاهده‌ای

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) اقدامات اصلاحي با توجه به نتايج ارزيابي هاي ارگونوميک  

پاور پوینت (اسلاید) اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزيابي های ارگونومیک


 با سلام
فایل اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزيابي های ارگونومیک یک پاورپوینت بسیار عالی در 42 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطال

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ارزیابی عملکرد کارکنان  

پاورپوینت درباره ارزيابي عملکرد کارکنان


لینک دانلود پایین صفحهقابل ویرایش و آماده پرینتتعداد اسلاید:37بخشی از اسلایدها: * دوره ارزيابي عملکرد: منظور از دوره ارزيابي از اول فروردين ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال می‌باشد.                                                             

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات اسكلتي‌، عضلاني مرتبط با كار  

پاورپوینت اختلالات اسكلتی‌، عضلانی مرتبط با كار


       نوع فایل power point قابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از اسلایدهااختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كاراختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار عمده‌ترین عامل از دست رفتن زمان كار، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌های انسانی نیروی كار به شمار می رود و از جمله مهمترین مسایلی است كه ارگونومیست‌ها در سراسر جهان با آن روبرو هستند.دستگاه اسكلتی‌- عضلانی (Musculoskeletal

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع کمردردهای شغلی، روشهای پیشگیری و ورزش  

پاورپوینت با موضوع کمردردهای شغلی، روشهای پيشگیری و ورزش


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندي : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید :43 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     کمردردهای شغلی، روشهای پيشگیری و ورزش مقدمه 90% کمردردها خود به خود خوب می شود ( مرتبط با عضلات حمایت کننده ستون فقرات ) 10% کمردردها نیاز به کار عملی دارد ( کمر درد مزمن ) : فیزیوتراپي – جراحی و ... از هر 1000 نفر یک نفر مبتلا به کمر

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد - بخش ششم : مفاهيم و مدل هاي ارزيابي عملكرد  

دانلود پاورپوینت ارزيابي عملکرد - بخش ششم : مفاهیم و مدل های ارزيابي عملكرد


سازمان دلخواه مديران:منعطف برای ارائه واكنش سریع به شرایط محیطی

ادامه مطلب  

پاورپوینت شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي  

پاورپوینت شیوه های ارزيابي وضعیت بدن در ارگونومی شغلی


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 51 اسلاید قسمتی از اسلایدها:پوسچرهای طبیعی و خنثی بدون اثر آسیب زا بر دستگاه اسكلتی-عضلانی. هیچگونه اصلاحی نیاز نیست.پوسچرهایی كه ممكن است اثر آسیب زا بر دستگاه اسكتی-عضلانی داشته باشند. انجام اقدام های اصلاحی در آینده نزديك لازم است.پوسچرهایی كه دارای اثر آسیب زا بر دستگاه اسكلتی-عضلانی هستند. انجام اقدامات اصلاحی هر

ادامه مطلب  

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی از عملکرد معلمان (فصل دوم)  

مبانی نظری و پيشینه پژوهشی ارزيابي از عملکرد معلمان (فصل دوم)


   2-1- مبانی نظری تحقیق2-1-1- مبانی نظری ارزيابي عملکرد2-1-1-1- تعاریف مفاهیم مرتبط2-2-1-1-1- تعریف مفهوم عملکرد2-2-1-1-2- تعریف مفهوم ارزشیابی2-2-1-1-3- تعریف مفهوم ارزشیابی عملکرد2-1-1-2- تاریخچه ارزشیابی از عملکرد 2-1-1-2-1- تاریخچه ارزيابي عملکرد در جهان2-1-1-2-2- تاریخچه ارزيابي عملکرد معلمان در جهان2-1-1-2-3- تاریخچه ارزيابي عملکرد در ایران2-1-1-2-4- تاریخچه ارزيابي عملکرد معلمان در ایران2-1

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع کمردردهای شغلی، روشهای پیشگیری و ورزش  

پاورپوینت با موضوع کمردردهای شغلی، روشهای پيشگیری و ورزش


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندي : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید :43 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کمردردهای شغلی، روشهای پيشگیری و ورزشمقدمه90% کمردردها خود به خود خوب می شود ( مرتبط با عضلات حمایت کننده ستون فقرات ) 10% کمردردها نیاز به کار عملی دارد ( کمر درد مزمن ) : فیزیوتراپي – جراحی و ...از هر 1000 نفر یک نفر مبت

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن  

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مديریت پيشرفته سجادي و صوفی با موضوع ارزيابي متوازن


عنوان: پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مديریت پيشرفته سجادي و صوفی با موضوع ارزيابي متوازندسته: مديریت مالی- حسابداری- اقتصادفرمت: پاورپوینت(Powerpoint)تعداد اسلاید: 34 اسلایدکتاب حسابداری مديریت پيشرفته تألیف دکتر سید حسین سجادي و هاشم علی صوفی از جمله منابع مهم درس حسابداری مديریت در سطح کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این

ادامه مطلب  

مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی  

مقاله ارزيابي عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی


توضیحات:فایل word در 16 صفحه درباره مقاله ارزيابي عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانیتمام قواعد رعایت شده بخشی از متن:بهره وری یكی از عواملی است كه دوام و بقای سازمانها را در دنیای پر رقابت فعلی تضمین می كند و مديریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار نظام ها و سیستم هایی است تا فضای مساعد برای افزایش بهره وری را تضمین کند. یکی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره اصول عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت در محصولات زراعی و باغی - 50 اسلاید  

پاورپوینت درباره اصول عملیات بیمه گری و ارزيابي خسارت در محصولات زراعی و باغی - 50 اسلاید


پاورپوینت درباره اصول عملیات بیمه گری و ارزيابي خسارت در محصولات زراعی و باغیپاورپوینت درباره اصول عملیات بیمه گری و ارزيابي خسارت در محصولات زراعی و باغیپاورپوینت درباره اصول عملیات بیمه گری و ارزيابي خسارت در محصولات زراعی و باغیپاورپوینت درباره اصول عملیات بیمه گری و ارزيابي خسارت در محصولات زراعی و باغیپاورپوینت درباره اصول عملیات

ادامه مطلب  

تحقیق درباره آمار ارزيابي  

تحقیق درباره آمار ارزيابي


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 26 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه   هدف این پروژه ارزيابي نمرات فیزیك دانش‌آموزان 3 كلاس اول دبیرستان اهل‌بیت است. چون ما در این پروژه از داده‌های از پيش‌ تهیه شده استفاده كرديم فقط به بررسی سطح ن

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ارزيابي مديريت چند اداره  

تحقیق درباره ارزيابي مديریت چند اداره


فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 14صفحه    تعریفمهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مديریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آ

ادامه مطلب  

تحقیق درباره بیان ضرورت و معیارهاي ارزیابی در صفحات وب  

تحقیق درباره بیان ضرورت و معیارهای ارزيابي در صفحات وب


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 23 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه  تسهیلات تکنولوژیکی موانع موجود بر چاپ و نشر را تا حدودي برداشته است. امروزه اطلاعات فراوانی به طور افسار گسیخته در محیط وب تولید و منتشر می شو

ادامه مطلب  

دانلود مقاله کامل درباره ارزيابي عملكرد كاركنان  

دانلود مقاله کامل درباره ارزيابي عملكرد كاركنان


      لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :23 بخشی از متن مقالهچكیدهاین مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزيابي عملكرد، ارتباط بین ارزيابي عملكرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزيابي عملكرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نكات و جزئی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره راهنماي ارزيابي دروني  

پاورپوینت درباره راهنمای ارزيابي درونی


 لینک دانلود پایین صفحه  فرمت فایل: powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد اسلاید: 84 اسلاید   بخشی از اسلایدها : كیفیت یك ارزش اصلی در آموزش عالی بوده ،ضمن ابهام خاصی كه همواره در مورد آن وجود داشته، مفاهیم متعددي برای آن متصور است كه هر یك از منظری مورد توجه قرار گرفته و هر كدام مورد استفاده خاصی نیز دارد.روشی كه برای ارزيابي یا ارزشیابی (evaluation) از كیفیت درآمو

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات اسكلتي، عضلاني مرتبط با كار  

پاورپوینت اختلالات اسكلتی، عضلانی مرتبط با كار


        نوع فایل power point قابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از اسلایدهااختلالات اسكلتی‌- عضلانی مرتبط با كار عمده‌ترین عامل از دست رفتن زمان كار، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌های انسانی نیروی كار به شمار می رود و از جمله مهمترین مسایلی است كه ارگونومیست‌ها در سراسر جهان با آن روبرو هستند. دستگاه اسكلتی‌- عضلانی (Musculoskeletal System)-تعریفدستگاه اسكلتی‌- عضلانی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ارزیابی روانی در کودکان  

پاورپوینت درباره ارزيابي روانی در کودکان


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 13 صفحه     lآشفتگی روانپزشکی،تقریبا در 7 تا 15% کودکان در هر سنی ديده می شودو 50% چنین کودکانی از کودکی تا نوجوانی وبالاخره بزرگسالی همچنان آشفته باقی می مانند

ادامه مطلب  

پاورپوینت جلسه توجيهي مسئولين ايمني امورها ارزيابي ريسك  

پاورپوینت جلسه توجیهی مسئولین ایمنی امورها ارزيابي ریسك


.        دانلود پاورپوینت با موضوع جلسه توجیهی مسئولین ایمنی امورهاارزيابي ریسك در قالب ppt ودر13اسلاید، قابل ویرایشبرشی ازمتن تحقیق:مديریت و انالیز ریسک بر اساس روش ویلیام فاینمقدمه : در حال حاضر با توجه به رشد صنعت ،تکنولوژی و پيچیدگی خطرات ،مديریت و کنترل آنها به منظور جلوگیری و یا کاهش عواقب جانی و مالی ناشی از وقوع آنها امری ضروری  می باشد به هم

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزیابی عملکرد (فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) 22 اسلاید  

پاورپوینت ارزيابي عملکرد (فصل نهم کتاب مديریت منابع انسانی سعادت) 22 اسلاید


پاورپوینت ارزيابي عملکردفهرست مطالبمقدمهکاربردهای ارزيابي عملکردشاخص های ارزيابيمراحل ارزيابي عملکردنکات مهم در طراحی سیستم ارزيابي عملکردعوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزيابيانواع ارزيابيارزيابي همقطاران از عملکرد یکديگرارزيابي گروهیارزيابي از طریق خودسنجی:  روشهای ارزيابيروش مقیاسیروش عامل سنجیارزيابي عملکرد پرستاران بر اساس روش عامل سنج

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1