پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم (راه ها و حمل و نقل ها 1 و2)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم (راه ها و حمل و نقل ها 1 و2)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 32 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل هل ها 1و2)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل هل ها 1و2)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 32 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم درس هشتم (مصرف)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم درس هشتم (مصرف)


پاورپوینت زیبا و جذاب در 40 اسلاید قابل ویرایش وکامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل ها -1-2)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل ها -1-2)


پاورپوینت زیبا و جاب در 32 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم


امروزه با تلفن همراه می توان به راحتی و با سرعت بیشتر با دیگران مکالمه کرد یا برای آنها پیامک فرستاد.به نظر شما فناوریهای نوین ارتباطی چه کاربردی در زندگی دارد؟  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم


 امروزه با تلفن همراه می توان به راحتی و با سرعت بیشتر با دیگران مکالمه کرد یا برای آنها پیامک فرستاد.به نظر شما فناوریهای نوین ارتباطی چه کاربردی در زندگی دارد؟  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم


 امروزه با تلفن همراه می توان به راحتی و با سرعت بیشتر با دیگران مکالمه کرد یا برای آنها پیامک فرستاد.به نظر شما فناوریهای نوین ارتباطی چه کاربردی در زندگی دارد؟  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم


 امروزه با تلفن همراه می توان به راحتی و با سرعت بیشتر با دیگران مکالمه کرد یا برای آنها پیامک فرستاد.به نظر شما فناوریهای نوین ارتباطی چه کاربردی در زندگی دارد؟  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هشتم


 امروزه با تلفن همراه می توان به راحتی و با سرعت بیشتر با دیگران مکالمه کرد یا برای آنها پیامک فرستاد.به نظر شما فناوریهای نوین ارتباطی چه کاربردی در زندگی دارد؟  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هشتم مطالعات اجتماعی ششم(پوشاک ما)  

پاورپوینت فصل هشتم مطالعات اجتماعی ششم(پوشاک ما)


 این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 16 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل درس هشتم و نهم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی-راه های حمل و نقل  

پاورپوینت کامل درس هشتم و نهم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی-راه های حمل و نقل


پاورپوینت کامل درس هشتم و نهم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی-راه های حمل و نقلاین ( فایل ) پاورپوینت دارای 35 اسلاید ( صفحه ) با بهترین کیفیت می باشد که دقیقا مطابق نیاز شما ساخته شده است.تصاویر کاملا با گرافیک بالا و متون متناسب با شور و اشتیاق یادگیری بالا استفاده شده است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم


اسلام در شبه جزیرۀ عربستان در میان مردمی که در جهالت و نادانی به سر می بردند ظهور کرد. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 68 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم


 اسلام در شبه جزیرۀ عربستان در میان مردمی که در جهالت و نادانی به سر می بردند ظهور کرد. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 68 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم


حضرت محمد(ص) در 28 صفر سال 11 هجری در مدینه وفات یافت و در همان شهر به خاک سپرده شد.از رحلت رسول خدا تا شهادت امام حسین در سال 61هجری، رویدادهای سرنوشت سازی رخ داد.  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 83 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم


اسلام در شبه جزیرۀ عربستان در میان مردمی که در جهالت و نادانی به سر می بردند ظهور کرد. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 68 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم


هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است.و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز  کند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم


هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است.و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز  کند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم


 هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است.و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز  کند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم


 حضرت محمد(ص) در 28 صفر سال 11 هجری در مدینه وفات یافت و در همان شهر به خاک سپرده شد.از رحلت رسول خدا تا شهادت امام حسین در سال 61هجری، رویدادهای سرنوشت سازی رخ داد.  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 83 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم


 حضرت محمد(ص) در 28 صفر سال 11 هجری در مدینه وفات یافت و در همان شهر به خاک سپرده شد.از رحلت رسول خدا تا شهادت امام حسین در سال 61هجری، رویدادهای سرنوشت سازی رخ داد.  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 83 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم


 حضرت محمد(ص) در 28 صفر سال 11 هجری در مدینه وفات یافت و در همان شهر به خاک سپرده شد.از رحلت رسول خدا تا شهادت امام حسین در سال 61هجری، رویدادهای سرنوشت سازی رخ داد.  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 83 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم


 حضرت محمد(ص) در 28 صفر سال 11 هجری در مدینه وفات یافت و در همان شهر به خاک سپرده شد.از رحلت رسول خدا تا شهادت امام حسین در سال 61هجری، رویدادهای سرنوشت سازی رخ داد.  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 83 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم


تَعاوَنوا عَلَی البِرّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدواندر کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم


 تَعاوَنوا عَلَی البِرّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدواندر کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درس 8 مطالعات هشتم  

دانلودپاورپوینت درس 8 مطالعات هشتم


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 33 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
تهیه کننده:
......................
دبیر مطالعات اجتماعی دبیرستان
..............................
منطقه
..............آموزش
و پرورش
....................
رسانه ها در زندگی ما
به نظر شما فناوریهای نوین ارتباطی چه کاربردی در زندگی دارد؟

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم


  اسلام در شبه جزیرۀ عربستان در میان مردمی که در جهالت و نادانی به سر می بردند ظهور کرد. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 68 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم


  اسلام در شبه جزیرۀ عربستان در میان مردمی که در جهالت و نادانی به سر می بردند ظهور کرد. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 68 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم


 هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است.و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز  کند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم


  هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است.و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز  کند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم


رئیس قوه مجریه: رئیس جمهور، پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشوررئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوّه مجریه را بر عهده دارد. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم


در قدیم افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا، آب انبار و حمام عمومی می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.گاهی نیز دستور می دادند از منافع و درآمدی که از فعالیتی در یک مکان حاصل می شود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم


در قدیم افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا، آب انبار و حمام عمومی می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.گاهی نیز دستور می دادند از منافع و درآمدی که از فعالیتی در یک مکان حاصل می شود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم


  تَعاوَنوا عَلَی البِرّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدواندر کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم


  تَعاوَنوا عَلَی البِرّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدواندر کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم


  تَعاوَنوا عَلَی البِرّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدواندر کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم


 در قدیم افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا، آب انبار و حمام عمومی می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.گاهی نیز دستور می دادند از منافع و درآمدی که از فعالیتی در یک مکان حاصل می شود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1