پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم (جمعیت ایران)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم (جمعیت ایران)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم (جمعیت ایران)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم (جمعیت ایران)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم (جمعیت ایران)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم (جمعیت ایران)


پاورپوینت زیبا و جاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم جمعیت ایران  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس پنجم جمعیت ایران


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل درس هشتم و نهم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی-راه های حمل و نقل  

پاورپوینت کامل درس هشتم و نهم مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدایی-راه های حمل و نقل


پاورپوینت کامل درس هشتم و نهم مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدایی-راه های حمل و نقلاین ( فایل ) پاورپوینت دارای 35 اسلاید ( صفحه ) با بهترین کیفیت می باشد که دقیقا مطابق نیاز شما ساخته شده است.تصاویر کاملا با گرافیک بالا و متون متناسب با شور و اشتیاق یادگیری بالا استفاده شده است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم (راه ها و حمل و نقل ها 1 و2)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم (راه ها و حمل و نقل ها 1 و2)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 32 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس دوم احساسات ما  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس دوم احساسات ما


پاورپوینتی زیبا و جذاب  در 21اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس دوم (احساسات ما)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس دوم (احساسات ما)


پاورپوینت زیبا و جذاب در 21 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس دوم 0احساسات ما)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس دوم 0احساسات ما)


پاورپوینت زیبا و جاب در 21 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس 24  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پايه هفتم درس 24


پاورپوینت بسیار زیبای درس مطالعات اجتماعی پايه هفتم درس 24زیبایی و کامل بودن این پاورپينت را هیچ جای دیگر پیدا نمی کنید

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل هل ها 1و2)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل هل ها 1و2)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 32 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم درس پنجم ( کشاورزی در ایران )  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم درس پنجم ( کشاورزی در ایران )


پاورپوینت زیبا و جذاب در 18 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل ها -1-2)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هشتم و نهم (راه ها و حمل ونقل ها -1-2)


پاورپوینت زیبا و جاب در 32 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم درس پنجم کشاورزی در ایران  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم درس پنجم کشاورزی در ایران


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 18 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات پنجم درس یازدهم همسایگان ایران  

پاورپوینت مطالعات پنجم درس یازدهم همسایگان ایران


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس ششم -زراعت و باغداری  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس ششم -زراعت و باغداری


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 22 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران )  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران )  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران )  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس یازدهم (همسایگان ایران)


پاورپوینت زیبا و جاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران )  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران )


پاورپوینتی  زیبا و جذاب در 14 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران )  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 14 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث)


پاورپوینت زیبا و جذاب در 37 اسلاید قابل ویرایش وکامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران)


پاورپوینت زیبا و جذاب در 14 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران)  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم (نواحی صنعتی ایران)


پاورپوینت زیبا و جاب در 14 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم نواحی صنعتی ایران  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس هفتم نواحی صنعتی ایران


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 14 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (نواحی صنعتی مهم ایران)  

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پايه پنجم (نواحی صنعتی مهم ایران)


پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پايه پنجمدرس هفتم : نواحی صنعتی مهم ایرانتعداد اسلاید : 18 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

ادامه مطلب  

فایل پاورپینت درس از محیط زیست خود مراقبت کنیم مطالعات اجتماعی چهارم  

فایل پاورپينت درس از محیط زیست خود مراقبت کنیم مطالعات اجتماعی چهارم


یک فایل کامل با 15 اسلاید و  توضیحات کامل و همراه با تصاویر مکمل برای تدریس بهتر مناسب برای ارائه در کلاس درس ابتدایی و کنفرانس دانشگاه ، یک فایل کامل و بدون نیاز به هیچ گونه تغییرات اضافی 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (راه های حمل و نقل 2)  

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پايه پنجم (راه های حمل و نقل 2)


پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پايه پنجمدرس نهم : راه های حمل و نقل (2)تعداد اسلاید : 14 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (راه های حمل و نقل 1)  

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پايه پنجم (راه های حمل و نقل 1)


پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پايه پنجمدرس هشتم : راه های حمل و نقل (1)تعداد اسلاید : 18 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (جمعیت ایران)  

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پايه پنجم (جمعیت ایران)


پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پايه پنجمدرس پنجم : جمعیت ایرانتعداد اسلاید :  13 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم(کشورگشایان بی رحم)  

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پايه پنجم(کشورگشایان بی رحم)


پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پايه پنجمدرس یازدهم : کشورگشایان بی رحمتعداد اسلاید :  11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین )  

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین )


پاورپوینت  آموزشی درس 13 مطالعات پايه پنجم ابتدایی حرکت های زمین  دراسلایدرهای زیبا و افکت های زیبا برای نمایش در کلاس های هوشمند، در 13 اسلاید به صورت زیبا طراحی شده است.کاری متفاوت و جذاب برای یادگیری بهتر دانش آموزان ایران زمین  پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین ) پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدایی (کشور ه

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران 2 )  

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران 2 )


پاورپوینت  آموزشی درس 12 مطالعات پايه پنجم ابتدایی کشورهای ترکمنستان  و پاکستان  دراسلایدرهای زیبا برای نمایش در کلاس های هوشمند، در 16 اسلاید به صورت زیبا طراحی شده است.همچنین این پاورپوینت به صورت قابلیت نرم افزاری تهیه شده که معلم می تواند به آسانی از قابلیت برگشت به اسلاید های قبلی به راحتی استفاده کند.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا 1)  

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پايه پنجم (سفر به کربلا 1)


پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پايه پنجمدرس هفدهم : سفر به کربلا(1)تعداد اسلاید : 13 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازگشت از سفر حج)  

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پايه پنجم (بازگشت از سفر حج)


پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پايه پنجمدرس پانزدهم : بازگشت از سفر حجتعداد اسلاید : 13 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1