پاورپوینت درس 2 جامعه شناسی پایه دهم (پدیده های اجتماعی)  

پاورپوينت درس 2 جامعه شناسي پایه دهم (پديده هاي اجتماعي)


پاورپوينتی زیبا با اسلاید هاي قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه دهم 24 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي قشرهاونابرابریهاي اجتماعي )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي قشرهاونابرابریهاي اجتماعي )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس دوم (پدیده های اجتماعی)  

دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس دوم (پديده هاي اجتماعي)


دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس دوم (پديده هاي اجتماعي)فرمت: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10    دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس دوم (پديده هاي اجتماعي)

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. این فا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. ای

ادامه مطلب  

پاورپوينت تاريخ درس 12 جامعه و خانواده  

پاورپوينت تاریخ درس 12 جامعه و خانواده


پاورپوينتی زیبا از درس 12 جامعه و خانواده 35 اسلاید قشرها و طبقات اجتماعي - دوره ماد و هخامنشی - دوره اشكانیان 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


  چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 چه تصوّری از جهان اجتماعي دارید؟ جهان، واژهاي است که معمولاً برای اشاره به مجموعه هاي بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پديده هاي اجتماعي نیز((جهان اجتماعي)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای اینکه پديدهه ای ناشناخته را بشناسند، آنها را با پديده هايی آشنامقایسه می کنند. در مقایسۀ پديده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هاي آنها آشکار می شود. ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش  

پاورپوينت جامعه شناسي آموزش وپرورش


        نوع فایل:power pointقابل ویرایش:239 اسلاید قسمتی از اسلایدها:5- كارگزاران نظام آموزشی به مدد دانش جامعه شناسي آموزش و پرورش ، از نیروهاي اجتماعي مؤثر بر آموزش و پرورش مطلّع شده و با اشراف بیشتری عمل می كنند  .6- جامعه شناسي آموزش و پرورش كمك می كند تا كارگزاران نظام آموزشی در رابطه با اهداف آموزش و پرورش تصویر درستی به دست آورده و ضرورت هماهنگی بین انتظارات مختلف را درك ك

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظريه هاي جامعه شناسي(2)گروه علوم اجتماعی  

پاورپوينت نظریه هاي جامعه شناسي(2)گروه علوم اجتماعي


          نوع فایل:power pointقابل ویرایش:250 اسلاید قسمتی از اسلایدها:نظریه هاي جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعي است. پیش نیاز این درس نظریه هاي جامعه شناسي 1 است. در این درس دانشجو با عمده ترین مکاتب جامعه شناسي و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها  آشنا خواهد شد و از این طریق برای تحلیل واقعیت ه

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت نظريه هاي جامعه شناسي 2 - رشته علوم اجتماعي 3 واحد درسي  

دانلود پاورپوينت نظریه هاي جامعه شناسي 2 - رشته علوم اجتماعي 3 واحد درسی


نام منبع و مؤلف : نظریه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر ،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی انتشارات علمی، 1379جایگاه درس:درس نظریه هاي جامعه شناسي 2  از دروس اصلی الزامی رشته علوم اجتماعي در مقطع کارشناسي می باشد. این درس پیش نیاز نظریه هاي جامعه شناسي 1 می باشد ، هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با مکاتب اصلی جامعه شناسي و انتقادات وارده بر این مکاتب می باشد .طرح در

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوينت در مورد درس نظریه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه هاي جامعه شناسي(2) گروه علوم اجتماعي تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه هاي جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعي است. پیش نیاز این درس نظریه هاي جامعه شناسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوينت در مورد درس نظریه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه هاي جامعه شناسي(2) گروه علوم اجتماعي تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه هاي جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعي است. پیش نیاز این درس نظریه هاي جامعه شناسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد جامعه شناسی خانواده.مناسب برای پروژه پایانی دانشجویان علوم اجتماعی و روانشناسی  

پاورپوينت در مورد جامعه شناسي خانواده.مناسب برای پروژه پایانی دانشجویان علوم اجتماعي و روانشناسي


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:228 اسلاید برخی از اسلایدها:وظایف جامعه شناسي: مجهز كردن انسانها به شناخت قوانین حاكم بر روندهاي اجتماعي  ، تحول ، كاركرد آنها و روابط  اجتماعي _ اقتصادی انسانها

ادامه مطلب  

تفاوت انسان شناسی و جامعه شناسی  

تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي


تحقیقی جامع و کامل در قالب 28 صفحه فایل WORD و قابل ویرایش که در مورد تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي میباشد

ادامه مطلب  

تحقیق درباره جامعه شناسي  

تحقیق درباره جامعه شناسي


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 18 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه  جامعه شناسي ترجمه واژه sociologie   فرانسوی است این واژه از دو جزء " سوسیوس" socios  كه از socieum"  لاتین گرفته شده و به معنی دوست ، رفیق و همراه است  و نیز لوگوس  logos  یو

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي سياسي )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي سیاسی )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي سیاسی )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي جهان سوم )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي جهان سوم )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي جهان سوم )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي صنعتي )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي صنعتی )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي صنعتی )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي روستايي )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي روستایی )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي روستایی )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي انقلاب )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي انقلاب )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي انقلاب )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( نظريه هاي جامعه شناسي 1 )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( نظریه هاي جامعه شناسي 1 )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( نظریه هاي جامعه شناسي 1 )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي خانواده )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي خانواده )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي خانواده )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( نظريه هاي جامعه شناسي 2 )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( نظریه هاي جامعه شناسي 2 )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( نظریه هاي جامعه شناسي 2 )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي سازمانها )رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي سازمانها )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پیام نور ( جامعه شناسي سازمانها )رشته علوم اجتماعي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس دهم جامعه شناسي (1) پایه دهم


تحرک اجتماعي چیست؟منظور از موقعیت اجتماعي، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعي دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعي فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان فرهنگ سازمانی  

پاورپوينت رشته هاي مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی


پاورپوينت رشته هاي مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی در 20 اسلاید قابل ویرایشكلیه كوششهايی كه اعضاء یك جامعه برای انطباق خود با هنجارهاي محیط اعم از طبیعی یا اجتماعي می كنند.   ساموئل كنیگـ الگویی از پیش فرضهاي اساسی كه گروهی ویژه در راه دستیابی به یكپارچگی و انسجام ، آفرینش و كشف پديده ها ایجاد كرده اند .ـ تركیب همه چیزهايی كه مردم برایشان بالاترین ارزشها را قائلند .ـ م

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس دهم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 تحرک اجتماعي چیست؟منظور از موقعیت اجتماعي، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعي دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعي فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس دهم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 تحرک اجتماعي چیست؟منظور از موقعیت اجتماعي، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعي دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعي فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس دهم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 تحرک اجتماعي چیست؟منظور از موقعیت اجتماعي، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعي دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعي فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس دهم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 تحرک اجتماعي چیست؟منظور از موقعیت اجتماعي، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعي دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعي فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس دهم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 تحرک اجتماعي چیست؟منظور از موقعیت اجتماعي، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعي دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعي فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1