رياضي ۲ ریاضی فیزیک و تجربی  

رياضي ۲ رياضي فیزیک و تجربی


پاورپوينت رياضي ۲ رياضي فیزیک و تجربی با بیش از 350اسلاید بصورت منظم و تفکیک شده درس به درس

ادامه مطلب  

دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی سال چهارم ریاضی  

دانلود سوالات و پاسخنامه رياضي سال چهارم رياضي


در این جزوه در 54 صفحه  pdfسوالات مباحث زیر را با پاسخ کاملا تشریحی و صفحه کتابی که سوال از آن طرح شده است پرداخته شده استرياضي ، جبر و احتمال ، استدلال رياضيرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، حد ، حد و پیوستگیرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، پیوستگی ، حد و پیوستگیرياضي ، هندسهی تحلیلی ، مقاطع مخروطیرياضي ، رياضيات گسسته ، اعداد اول ، نظریهی اعداد رياضي ، رياضي پایه ، تابع رياضيرياضي ، ریاض

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( منطق رياضي )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( منطق رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( منطق رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 2)رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 2)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 2)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 1)رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 1)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 1)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( فلسفه علم رياضي )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( فلسفه علم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( فلسفه علم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومي 1 )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 1 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 1 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومي 3 )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 3 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 3 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومي 2 )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 2 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 2 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

سوالات و پاسخنامه ریاضی سال چهارم ریاضی  

سوالات و پاسخنامه رياضي سال چهارم رياضي


در این جزوه در 40 صفحه pdf  سوالات مباحث زبر از رياضي سال چهارم رياضي در موارد زیر با پاسخ تشریحی جامع مطرح شده استرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، یادآوری مفاهیم پایه رياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، دنباله رياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، حد ، حد و پیوستگیرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، پیوستگی ، حد و پیوستگیرياضي ، هندسهی تحلیلی ، بردار رياضي ، هندسهی تحلیلی ، خط و صفحه رياضي ، هندسهی تح

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( مباني علوم رياضي )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( مبانی علوم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( مبانی علوم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی اول دوره متوسطه  

سوالات با پاسخ تشریحی رياضي اول دوره متوسطه


دراین جزوه در 14 صفحه pdf  سوالات از موارد زیر همراه با پاسخ نامه تشریحی آورده شده استرياضي ، رياضي ، مقدار عددی یک عبارت جبری ، جبر و معادلهرياضي ، رياضي ، تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران) ، هندسه و استدلالرياضي ، رياضي ، بزرگ ترین شمارنده مشترک ، شمارنده ها و اعداد اول

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (رياضي 1) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم ریاضی(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (رياضي 1) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (رياضي 1) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (رياضي مهندسي) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم ریاضی(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (رياضي مهندسی) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (رياضي مهندسی) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

پاورپوینت آناليز رياضي دو 377 اسلایدرشته ریاضی و آمار  

پاورپوينت آنالیز رياضي دو 377 اسلایدرشته رياضي و آمار


فهرست مطالب :اهداف کلی درس فصل اولاهداف رفتاری فصل اول

ادامه مطلب  

عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن  

عوامل ضعف آموزش رياضي و مشکلات مربوط به آن


 فهرست مطالبچكیدهمقدمهاهداف آموزش رياضيهدف آموزش رياضي از دیدگاه جورج پولیا و افلاطونعوامل ضعف آموزش رياضي و مشكلات مربوط به آننتیجه‌گیری و جمع‌ بندیارائه راه‌كارها و پیشنهاداتارائه چند راه‌كار دیگر در حوزه‌های مختلفمنابع مآخذ این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت علل افت تحصیلی درس ریاضی در دوره راهنمایی وارتقای یادگیری آن  

پاورپوينت علل افت تحصیلی درس رياضي در دوره راهنمایی وارتقای یادگیری آن


         نوع فایل:power pointقابل ویرایش: 37 اسلاید قسمتی از اسلایدها:نتایج تحقیقات اخیر نشانگر افت شدید در درس رياضي در مقاطع راهنمایی و دبیرستان است  و به این دلیل است كه دانش آموز ؛رياضي را درك نمی كند و با آن نمی تواند ارتباط برقرار كند بنابراین به رياضيات و آموزش آن علاقه ندارد ،. او در آموزش مشكل  دارد و بالطبع در رابطه با آموزش در

ادامه مطلب  

طرح درس ضرب اعداد یک رقمی رياضي پايه سوم  

طرح درس ضرب اعداد یک رقمی رياضي پایه سوم


تعداد 6 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشمشخصات کلی :نام درس : رياضي             موضوع : ضرب اعداد یک رقمی         کلاس سوم مدت : 20 دقیقه     تعداد 30 نفر        مکان : نام طراح :  هدف کلی : آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت های رياضي و بکارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتو

ادامه مطلب  

جزوه فصل اول ریاضی نهم ونمونه سوالات فصل اول ریاضی نهم  

جزوه فصل اول رياضي نهم ونمونه سوالات فصل اول رياضي نهم


جزوه فصل اول رياضي نهم ونمونه سوالات فصل اول رياضي نهمفرمت:gpgتعداد صفحات:6

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم زنگ ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم ؟  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم زنگ رياضي پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم ؟


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم زنگ رياضي پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم ؟فرمت این محصول WORD  می باشد( 27 صفحه)  چکیده :امروزه با توجه به تسلط رشته رياضي بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه دبیران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم،

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه پنجم را در درس ریاضی برطرف ساخته و آنان را به این درس علاقه مند نمایم ؟  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه پنجم را در درس رياضي برطرف ساخته و آنان را به این درس علاقه مند نمایم ؟


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه پنجم را در درس رياضي برطرف ساخته و آنان را به این درس علاقه مند نمایم ؟فرمت این محصول WORD  می باشد( 26 صفحه)  چکیده :امروزه با توجه به تسلط رشته رياضي بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه د

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس ریاضی علاقمند سازم ؟  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس رياضي علاقمند سازم ؟


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس رياضي علاقمند سازم ؟فرمت این محصول WORD  می باشد( 26 صفحه)  چکیده :آنچه معلمان نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم رياضي و ارائه تمرین ها و مثال های گوناگون است ومهم تر از همه اینها ایجاد انگیزه است و بهترین انگیزه که مخصوصا در یادگیری و علاقه به رياضي

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان پایه ششم را به درس ریاضی علاقه مند کنم ؟  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان پایه ششم را به درس رياضي علاقه مند کنم ؟


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم دانش آموزان پایه ششم را به درس رياضي علاقه مند کنم ؟فرمت این محصول WORD  می باشد( 27 صفحه)  چکیده :امروزه با توجه به تسلط رشته رياضي بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه دبیران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم ری

ادامه مطلب  

پاورپوينت كار و فن آوري بخش 28 طرح كسب و كار  

پاورپوينت كار و فن آوری بخش 28 طرح كسب و كار


پاورپوينت كار و فن آوری بخش 28 طرح كسب و كار 15 اسلاید قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس ریاضی را به عنوان معضل بزرگی برای دانش آموزان کلاس ششم دبستان ........ جذاب نمایم ؟  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس رياضي را به عنوان معضل بزرگی برای دانش آموزان کلاس ششم دبستان ........ جذاب نمایم ؟


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم درس رياضي را به عنوان معضل بزرگی برای دانش آموزان کلاس ششم دبستان ........ جذاب نمایم ؟فرمت این محصول WORD  می باشد( 26 صفحه)  چکیده :امروزه با توجه به تسلط رشته رياضي بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه دبیران نیاز به دا

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس ریاضی را برای دانش آموزان کلاس پنجم ......جذاب نمایم ؟  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس رياضي را برای دانش آموزان کلاس پنجم ......جذاب نمایم ؟


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم درس رياضي را برای دانش آموزان کلاس پنجم ......جذاب نمایم ؟فرمت این محصول WORD  می باشد( 26 صفحه)  چکیده :امروزه با توجه به تسلط رشته رياضي بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه دبیران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولی

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم کمک کنم تا دانش آموزم در درس ریاضی پیشرفت کند ؟  

اقدام پژوهی : چگونه توانستم کمک کنم تا دانش آموزم در درس رياضي پیشرفت کند ؟


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم کمک کنم تا دانش آموزم در درس رياضي پیشرفت کند ؟فرمت این محصول WORD  می باشد ( 34 صفحه)  چکیده :در واقع آشنایی جدی با علوم کاربردی- فنی و گاه نظری (محض) امروزی بدون داشتن درک صحیح از مباحث رياضيات امری دشوار و در واقع محال است. دراین صورت چگونه می‌توان از خلاقیتها و رشد و باروری استعدادهای دانش‌آموزان حمایتی همه جانبه

ادامه مطلب  

جزوه فصل اول ریاضی هشتم ونمونه سوالات فصل اول ریاضی هشتم  

جزوه فصل اول رياضي هشتم ونمونه سوالات فصل اول رياضي هشتم


جزوه فصل اول رياضي هشتم ونمونه سوالات فصل اول رياضي هشتمفرمت:gpgتعداد صفحات:7

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق آماده باموضوع علم ریاضی -12 صفحه ورد  

دانلود تحقیق آماده باموضوع علم رياضي -12 صفحه ورد


      «رياضيات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درك نظمی است كه در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌ نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند كه ما را قادر می‌سازند تا این نظم را توصیف كنیم» . دكتر دیبایی استاد رياضي دانشگاه تربیت معلم تهران نیز در معرفی این علم می‌گوید: «علم رياضي، قانونمند كردن تجربیات طبیعی است كه در گیاهان و بقیه مخلوقات مشا

ادامه مطلب  

تجربه آموزشی علاقمند کردن دانش‌آموزان به درس ریاضی پایه ششم  

تجربه آموزشی علاقمند کردن دانش‌آموزان به درس رياضي پایه ششم


تجربه آموزشی علاقمند کردن دانش‌آموزان به درس رياضي پایه ششم در 20 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد. چكیدهامروزه با توجه به تسلط رشته رياضي بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه دبیران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم رياضي و ارائه تمرین ها و مثال های گوناگون است ومهم تر

ادامه مطلب  

طرح درس تفريق با انتقال رياضي سوم ابتدايي  

طرح درس تفریق با انتقال رياضي سوم ابتدایی


 تعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش   طرح درس روزانه رياضي پایه سوم موضوع : تفریق با انتقال مدت : 20 دقیقه   مشخصات کلی نام درس : رياضي             تفریق با انتقال          کلاس : سوم               مدت : 25             نام مدرسه : بلال حبشی       ت

ادامه مطلب  

طرح درس اعداد زوج و فرد رياضي پايه دوم  

طرح درس اعداد زوج و فرد رياضي پایه دوم


6 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشمشخصات کلی :نام درس : رياضي             موضوع : ضرب اعداد یک رقمی         کلاس دوممدت : 20 دقیقه     تعداد 20 نفر        مکان : نام طراح :  اهداف کلی :آشنا کردن دانش آموزان با اعداد زوج و فرد .اهداف جزئی :1 – اعداد زوج را تشخیص می دهد .2 – اعداد فرد را تشخیص می دهد .3 – برای اعداد زود جند مثال م

ادامه مطلب  

پاورپوينت كار و فن آوري بخش 4 حل مسئله  

پاورپوينت كار و فن آوری بخش 4 حل مسئله


پاورپوينت زیبا از بخش 4 كار و فن آوری حل مسئله 18 اسلاید قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6  

پاورپوينت كار و فن آوری خودشناسی بخش 6


پاورپوينت كار و فن آوری خودشناسی بخش 6 21 اسلاید قابل ویرایش بسیار آموزنده

ادامه مطلب  

پاورپوينت تاريخ درس 14 دين و اعتقادات  

پاورپوينت تاریخ درس 14 دین و اعتقادات


پاورپوينت تاریخ درس 14 دین و اعتقادات 34 اسلاید باورهای كهن آریایی - زرتشت و تعالیم او - سلوكیان و اشكانیان 

ادامه مطلب  

پاورپوينت تاريخ درس 16 هنر و معماري  

پاورپوينت تاریخ درس 16 هنر و معماری


پاورپوينت تاریخ درس 16 هنر و معماری 39 اسلاید نقاشی و نگارگری - فلزكاری و قلمكاری - میراث تمدنی ما در زیر ضربات پتك - پیكر سازی 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1