نحوه نمره گذاری آزمون میلون  

نحوه نمره گذاري آزمون ميلون


پرسشنامه چند محوری بالینی ميلون سه توسط ميلون در سال 1987 تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 175 سئوال است كه به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شود. این پرسشنامه برای افراد 18 سال و بالاتر طراحی شده است. پرسشنامه چند محوری بالینی ميلون به منظور سنجش 10 اختلال شخصیت كه در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بكار می رود. البته شاخص های دیگر نیز با استفاده از این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما در این مطالعه فقط از آیتم ها

ادامه مطلب  

نمونه اجرا شده آزمون میلون - نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه سوم)  

نمونه اجرا شده آزمون ميلون - نمونه تفسير آزمون ميلون (نمونه سوم)


نمونه اجرا شده ميلون نمونه اجرا شده تست ميلوننمونه اجرا شده آزمون ميلون - نمونه تفسير آزمون ميلون تعداد صفحات:    11 نوع فایل:    WORD قسمتی از متن:مشخصات آزمودنیمعاینه وضعیت روانیپاسخنامهنیمرخ MCMI-IIIتفسير آزمون ميلون:گام اول: بررسی شاخص های رواییگام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیتگام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیتگام چهارم:

ادامه مطلب  

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری + تفسیر آزمون + پرسشنامه + پاسخنامه)  

کلید نمره گذاري فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاري + تفسير آزمون + پرسشنامه + پاسخنامه)


 پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-Rتعداد سوالات:   240تعداد صفحات:    7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير)شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاري + تفسير نوع فایل:   (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير) WORD + (پرسشنامه) PDF

ادامه مطلب  

تفسیر آزمون نئو 240 سوالی + نمره گذاری پرسشنامه نئو فرم بلند  

تفسير آزمون نئو 240 سوالی + نمره گذاري پرسشنامه نئو فرم بلند


 فرم 240 سوالی – NEOPI-Rتعداد سوالات:   240تعداد صفحات:    7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير)شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاري + تفسير نوع فایل:   (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير) WORD + (پرسشنامه) PDF

ادامه مطلب  

پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه (MCMI-III)  

پرسشنامه چند محوری بالینی ميلون سه (MCMI-III)


پرسشنامه چند محوری بالینی ميلون سه توسط ميلون در سال 1987 تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 175 سئوال است كه به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شود. این پرسشنامه برای افراد 18 سال و بالاتر طراحی شده است. پرسشنامه چند محوری بالینی ميلون به منظور سنجش 10 اختلال شخصیت كه در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بكار می رود. البته شاخص های دیگر نیز با استفاده از این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما در این مطالعه

ادامه مطلب  

تفسیر و نمره گذاری رورشاخ - نمونه تفسیر رورشاخ (دو نمونه)  

تفسير و نمره گذاري رورشاخ - نمونه تفسير رورشاخ (دو نمونه)


نمونه تفسير آزمون رورشاخنمونه تفسير رورشاخنمونه تفسير تست رورشاخ  تعداد صفحات:  30 (دو نمونه تفسير رورشاخ)نوع فایل:    WORD فایل هدیه: کارت های رورشاخ  (10 کارت)راهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاخ  (55 صفحه)  قسمتی از متن:نمونه اول:شرح حالاجرا و نمره گذاري بر اساس سیستم اکسنربرگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخبرگه های نمره گذاري رورشاختفسير بر ا

ادامه مطلب  

نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ)  

نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاخ)


نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (5 نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاختوضیحات:5 نمونه گزارش انجام شده - 42 صفحه - pdfکارت های رورشاخ - 10 صفحه - wordراهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاخ - 55 صفحه - pdf

ادامه مطلب  

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ)  

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاخ)


نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (5 نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاختوضیحات:5 نمونه گزارش انجام شده - 42 صفحه - pdfکارت های رورشاخ - 10 صفحه - wordراهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاخ - 55 صفحه - pdf

ادامه مطلب  

تفسیر آزمون نئو 240 سوالی  

تفسير آزمون نئو 240 سوالی


 پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-Rتعداد سوالات:   240تعداد صفحات:    7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير)شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاري + تفسير نوع فایل:   (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير) WORD + (پرسشنامه) PDF

ادامه مطلب  

نمونه اجرا شده میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)  

نمونه اجرا شده ميلون - نمونه اجرا شده تست ميلون (نمونه دوم)


نحوه تفسير آزمون ميلون - چگونگی تفسير آزمون ميلونآزمون انجام شده ميلون - نمونه انجام شده ميلون  تعداد صفحات:    8نوع فایل:    WORD قسمتی از متن:شرح حال روانپزشکیاجرا و نمره گذاريتفسير گام به گام1-  تعیین روایی نیمرخ2- تفسير مقیاس های اختلال شخصیت3- تفسير مقیاس های نشانگان بالینی4- ارائه برداشت تشخیصی5-  شرح دلالت ها و توصیه های درمانی &nbs

ادامه مطلب  

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)  

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمرهگذاري (نسخه فارسی)


نسخه فارسی مقیاس ناگویی تورنتو یک آزمون 20 ماده‌ای است و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت از نمره 1 (کاملاً مخالف) تا نمره (کاملاً موافق) می‌سنجد. یک نمره کل نیز از جمع نمره‌های سه زیرمقیاس برای ناگویی هیجانی کلی محاسبه می‌شود. این مقیاس برای اجرا در نمونه‌های عمومی و بالینی

ادامه مطلب  

نمونه انجام شده آزمون رورشاخ به همراه نمره گذاری و تفسیر کامل  

نمونه انجام شده آزمون رورشاخ به همراه نمره گذاري و تفسير کامل


 هدف : در اختیار گذاشتن نمونه انجام شده رورشاخ برای دانشجویانتعداد صفحه : ۱۵ صفحهفرمت : wordتفسير و نمره گذاري : دارد 

ادامه مطلب  

کلید تست نئو 240 سوالی + تفسیر آزمون نئو فرم بلند  

کلید تست نئو 240 سوالی + تفسير آزمون نئو فرم بلند


پرسشنامه نئو فرم 240 سوالی – NEOPI-Rتعداد سوالات: 240تعداد صفحات: 7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير)شامل:  کلید نمره گذاري + تفسير + پرسشنامه + پاسخنامه نوع فایل: (پاسخنامه-کلید نمره گذاري-تفسير) WORD + (پرسشنامه) PDF

ادامه مطلب  

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ - نمونه تفسیر تست رورشاخ (دو نمونه)  

نمونه تفسير آزمون رورشاخ - نمونه تفسير تست رورشاخ (دو نمونه)


نمونه تفسير آزمون رورشاخنمونه تفسير رورشاخنمونه تفسير تست رورشاخ  تعداد صفحات:  30 (دو نمونه تفسير رورشاخ)نوع فایل:    WORD فایل هدیه: کارت های رورشاخ  (10 کارت)راهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاخ  (55 صفحه)  قسمتی از متن:نمونه اول:شرح حالاجرا و نمره گذاري بر اساس سیستم اکسنربرگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخبرگه های نمره گذاري رورشاختفسير

ادامه مطلب  

نمره گذاری فرم بلند mmpi (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه MMPI+ پروفایل خام)  

نمره گذاري فرم بلند mmpi (کلید نمره گذاري + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه MMPI+ پروفایل خام)


   کلید نمره گذاري فرم 566 سوالی MMPIتعداد سوالات:   566تعداد صفحات:    44شامل: کلید نمره گذاري + پرسشنامه + پاسخنامه +پروفایل خامنوع فایل:    word و قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه 1987  

پرسشنامه چند محوری بالینی ميلون سه 1987


پرسشنامه چند محوری بالینی ميلون سه1987 فرمت ورد قابل ویرایشتعداد سوالات: 175شیوه نمره گذاري: داردپایایی: داردپرسشنامه چند محوری بالینی ميلون سه ، دانلود پرسشنامه چند محوری بالینی،  چند محوری بالینی

ادامه مطلب  

نمونه انجام شده ازمون میلون - نمونه تست انجام شده میلون (نمونه اول)  

نمونه انجام شده ازمون ميلون - نمونه تست انجام شده ميلون (نمونه اول)


نمونه اجرا شده آزمون ميلون - نمونه تفسير آزمون ميلونآزمون انجام شده ميلوننحوه تفسير تست ميلونتعداد صفحات:    13نوع فایل:    WORD قسمتی از متن:مشخصاتمعاینه وضعیت روانیپاسخنامهنیمرخ MCMI-IIIتفسير آزمون ميلون:گام اول: بررسی شاخص های رواییگام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیتگام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیتگام چهارم: وارسی مقیا

ادامه مطلب  

نمونه تفسیر تست رورشاخ - نمونه اجرا شده رورشاخ (نمونه اول)  

نمونه تفسير تست رورشاخ - نمونه اجرا شده رورشاخ (نمونه اول)


 نمونه انجام شده تست رورشاخنمونه انجام شده آزمون رورشاخ  تعداد صفحات:  16نوع فایل:    WORD فایل هدیه: کارت های رورشاخ  (10 کارت)راهنمای نمره گذاري و تفسير رورشاخ  (55 صفحه)  قسمتی از متن:شرح حالاجرا و نمره گذاري بر اساس سیستم اکسنربرگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخبرگه های نمره گذاري رورشاختفسير بر اساس سیستم اکسنر:محل ادراکتعیین کننده هافعال

ادامه مطلب  

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر - تفسیر وکسلر بزرگسالان (نمونه دوم)  

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسير - تفسير وکسلر بزرگسالان (نمونه دوم)


تفسير تست وکسلر بزرگسالاننمونه اجرا شده آزمون وکسلرنمونه تفسير تست وکسلر تعداد صفحات:    10نوع فایل:    WORD قسمتی از متن:معرفی آزمودنیمعرفی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر بزرگسالانتعریف هوشسطوح  تفسيریWAIS-Rسطح 1: تفسير هوشبهر كلیسطح 2الف - نمره های هوشبهر کلامی وعملیب) نمره های عاملج) گروه بندی های اضافینیمرخ ACID:گروه بند

ادامه مطلب  

پاورپوینت پرسشنامه شخصیتی NEO  

پاورپوینت پرسشنامه شخصیتی NEO


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت پرسشنامه شخصیتی NEO می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستپرسشنامه شخصیتی NEOنحوه پاسخ دهی به آزموننمره گذارياجرای آزموننحوه نمره گذاري فرم بلند تصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

تست بیش فعالی کودکان (مقیاس نمره گذاری معلم)  

تست بیش فعالی کودکان (مقیاس نمره گذاري معلم)


تست بیش فعالی کودکان (مقیاس نمره گذاري معلم)فهرست زیر رفتارهای کودک را توصیف می کند. نوع فایل:قابل ویرایشفرمت فایل:docتعداد صفحات :2 صفحه

ادامه مطلب  

چگونه درس بخوانیم و نمره بگیریم  

چگونه درس بخوانیم و نمره بگیریم


با سلام امروز خدمت شمارسیدیم با بسته اموزشی چگونه درس بخوانیم و بهترین نمره را از امتحانات خود بدست آوریم این بسته شامل چندین روش کاملا تست شده روانشناسی میباشد که میتوانید آن را با قیمت 2000تومان خرید کنید.امیدوارم بهترین استفاده را ببرید.

ادامه مطلب  

زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری  

زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج: پرسشنامه، روش اجرا و نمرهگذاري


این سؤال‌ها در مورد عقیده و نظر شما در مورد ازدواج و اهمیت جنبه‌های مختلف ازدواج هستند. شما باید مشخص کنید که با هر سؤال چقدر موافق یا مخالف هستید: کاملاً موافق، موافق، تقریباً موافق، تقریباً مخالف، مخالف، کاملاً مخالف.

ادامه مطلب  

پرسشنامه تنيدگي  

پرسشنامه تنیدگی


 پرسشنامه تنیدگیفرمت ورد قابل ویرایششیوه نمره گذاري: داردپایایی: دارد این پرسشنامه شامل یک سوال می باشد که دو سوال اول به منظور کنترل سوال سوم آورده شده است . سوال سوم خود مشتمل بر 41 سوال می باشد که هر سوال بیانگر یکی از عمومی ترین نشانه های تنیدگی است . برای پاسخگویی به هر یک از سوالات فوق از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است . عمده ترین ویژگی این مقیاس آن است که حوزه انتخاب پاسخگویان را گسترش بخشیده و گ

ادامه مطلب  

نمره گذاری پرسشنامه هوش اخلاقی (پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل)  

نمره گذاري پرسشنامه هوش اخلاقی (پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل)


 این پرسشنامه توسط لنیک و کیل ساخته شده و مشتمل بر 40 سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد زیرمجموعه‌‌ی (شایستگی‌های) هوش اخلاقی اختصاص دارند.   تعداد سوالات:   40تعداد صفحات:    5شامل: پرسشنامه + نمره گذاري + مولفه + روایی و پایایینوع فایل:    WORD 

ادامه مطلب  

نمونه تفسیر وکسلر - تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان (دو نمونه)  

نمونه تفسير وکسلر - تفسير آزمون وکسلر بزرگسالان (دو نمونه)


تفسير آزمون وکسلر بزرگسالاننمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسيرتفسير وکسلر بزرگسالان تعداد صفحات:    29 (دو نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان)نوع فایل:    WORD قسمتی از متننمونه اول:فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و کلامی:1- اطلاعات عمومی 2- درک مطلب 3-  حساب 4- تشابهات 5- فراخنای ارقام 6- خزانه لغات 7-  

ادامه مطلب  

تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان - نمونه تفسیر وکسلر (نمونه اول)  

تفسير آزمون وکسلر بزرگسالان - نمونه تفسير وکسلر (نمونه اول)


نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسيرتفسير آزمون وکسلر بزرگسالاننمونه اجرا شده وکسلر تعداد صفحات:    19نوع فایل:    WORD  قسمتی از متن:فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و کلامی:1- اطلاعات عمومی 2- درک مطلب 3-  حساب 4- تشابهات 5- فراخنای ارقام 6- خزانه لغات 7-  رمز نویسی 8- تکمیل تصاویر 9- طراحی با مکعب ها 10- تنظیم

ادامه مطلب  

آزمون بالینی چند محوری میلون-3(MCMI-III)  

آزمون بالینی چند محوری ميلون-3(MCMI-III)


آزمون بالینی چند محوری ميلون-3،یک مقیاس خود سنجی با  175 سوال بله/خیر است و برای بزرگسالان 18 سال به بالا استفاده میشود و یک آزمون روانشناسی برای ویژگی های بالینی افراد است.

ادامه مطلب  

نمونه انجام شده آزمون mmpi - نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه چهارم)  

نمونه انجام شده آزمون mmpi - نمونه تفسير تست mmpi (نمونه چهارم)


نمونه انجام شده آزمون mmpiنمونه اجرا شده آزمون mmpiنمونه تفسير آزمون mmpi تعداد صفحات:    21 نوع فایل:    WORD قسمتی از متن:1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:1-1مقیاسهای اعتباری:نمره ؟=0با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد.مقیاس L=6نمره 62T= نشان دهنده بازتاب دفاعی بودن ساده لوحانه ای است که در آن آزمودنی ویژگی های منفی را انکار کرده و مدعی ویژگی های مثبت است زیرا

ادامه مطلب  

نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان - نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (دو نمونه)  

نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان - نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسير (دو نمونه)


تفسير آزمون وکسلر بزرگسالاننمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسيرتفسير وکسلر بزرگسالان تعداد صفحات:    29 (دو نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان)نوع فایل:    WORD قسمتی از متننمونه اول:فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و کلامی:1- اطلاعات عمومی 2- درک مطلب 3-  حساب 4- تشابهات 5- ف

ادامه مطلب  

نمونه اجرا شده ی واقعی آزمون TAT همراه با تفسیر و نمره گذاری  

نمونه اجرا شده ی واقعی آزمون TAT همراه با تفسير و نمره گذاري


شرح حال، نمره گذاري و تفسير یک نمونه واقعی از آزمون TAT در 12 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc نمونه ای از آزمونمعاینه وضعیت روانیوضیعت ظاهری (General Appearance):بیمار لباس را بطور کامل به تن دارد و موهایش کوتاه است. سن ظاهری بیمار بیشتر از سن تقویمی اش است.رفتار حرکتی(Motoric Behavior):بیمار دچار کندی روانی- حرکتی است.طرز برخورد در حین مصاحبه(Attiude):همکاری لازم را با آزمونگر ندارد.خلق(Mood):در

ادامه مطلب  

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه  

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه


این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمرهگذاري شده است و نمرهگذاري همه عبارات به‌صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه

ادامه مطلب  

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه  

نمره گذاري پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه


شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحواره­ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ، شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیب­پذیری نسبت به بیماری ، خود تحول­نایافته / گرفتار  ، اطاعت، فداکاری، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی

ادامه مطلب  

نمره گذاری پرسشنامه شفقت خود  

نمره گذاري پرسشنامه شفقت خود


پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، 2003)این مقیاس شامل 26 ماده برای اندازه گیری شش مولفه مهربانی به خود (5 ماده) قضاوت نسبت خود (5 ماده)، اشتراک انسانی (4 ماده) در برابر انزوا (4 ماده) و ذهن آگاهی (4 ماده) در برابر همانندسازی افراطی (4 ماده) تدوین شده است. پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، 2011)تعداد سوالات:   26 (فرم بلند) + 12 (فرم کوتاه)تعداد صفحات:    5شامل: پرسشنامه + نمره گذار

ادامه مطلب  

پاور پوینت آمار توصیفی - مبحث نمرات استاندارد  

پاور پوینت آمار توصیفی - مبحث نمرات استاندارد


فصل 6 کتاب آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی پیام نور- نمرات استاندارد- نمره T-نمره s.a.s - نمره c-e-e-b- نمره استاندارد 9 بخشی - نمره استاندارد کنکور ایران- توزیع بهنجار و ویژگی های آن- ویژگی های منحنی طبیعی - به دست آوردن رتبه درصدی بر اساس منحنی بهنجار- سطح زیر منحنی- کاربرد عملی شامل 2 فایل پاور پوینت با 23 اسلاید هر کدام و ذکر مثال از نمونه ها حجم فایل زیپ 2.215 kb 

ادامه مطلب  

نمونه طراحی تیر آهن نمره 12 و 14  

نمونه طراحی تیر آهن نمره 12 و 14


این طراحی با نرم افزار CATIA V5 طراحی شده و برای باز کردن آن به این برنامه نیاز دارید.نمونه طراحی تیر آهن شماره 12 و 14 در طول 12 متر می باشد. 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1