دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف ما - 5 اسلاید  

دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف ما - 5 اسلاید


دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف مادانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف ماپول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/به مقدار فضائی که یک ماده اشغال مي کند، حجم آن ماده گفته مي شود.در زندگی روزمره برای اندازه گیری مقدار مایعات از واحدی به نام لیتر استفاده مي شود.دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف مادانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف مام

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف ما - 5 اسلاید  

دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف ما - 5 اسلاید


دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف مادانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف ماپول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/به مقدار فضائی که یک ماده اشغال مي کند، حجم آن ماده گفته مي شود.در زندگی روزمره برای اندازه گیری مقدار مایعات از واحدی به نام لیتر استفاده مي شود.دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف مادانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان مواد اطراف مام

ادامه مطلب  

فصل 11 علوم نهم: گوناگونی جانداان- مبحث ویروس ها  

فصل 11 علوم نهم: گوناگونی جانداان- مبحث ویروس ها


محتوای اموزشی مبحث ویروس هاساخته شده با استوری لاینقابل اجرا در کلیه ی کامپیوترها بدون نیاز به برنامه خاص

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت علوم نهم مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر - 16 اسلاید  

دانلود پاورپوینت علوم نهم مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر - 16 اسلاید


    v ذرات سازنده مواد

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی بخش دوم مبحث زنگ علوم - 24 اسلاید  

پاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی بخش دوم مبحث زنگ علوم - 24 اسلاید


پاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی بخش دوم مبحث زنگ علوم - 24 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی بخش دوم مبحث زنگ علوم - 24 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی بخش دوم مبحث زنگ علوم - 24 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی بخش دوم مبحث زنگ علوم - 24 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی بخش دوم مبحث زنگ علوم - 24 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم آب سالم - 20 اسلاید  

پاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم آب سالم - 20 اسلاید


پاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم آب سالم - 20 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم آب سالم - 20 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم آب سالم - 20 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم آب سالم - 20 اسلایدپاورپوینت کاربردی علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم آب سالم - 20 اسلایدپاورپوینت کاربردی علو

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمين (علوم هفتم)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  سفره آب روی زمين (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57  نکته :

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمين (علوم هفتم)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  سفره آب روی زمين (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57  نکته :

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمين (علوم هفتم)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  سفره آب روی زمين (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57  نکته :

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمين (علوم هفتم)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  سفره آب روی زمين (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57  نکته :

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمين (علوم هفتم)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  سفره آب روی زمين (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57  نکته :

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)  

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمين (علوم هفتم)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  سفره آب روی زمين (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57  نکته :

ادامه مطلب  

محتوای آموزشی سرخس ها مربوط به فصل 12 علوم پایه ی نهم  

محتوای آموزشی سرخس ها مربوط به فصل 12 علوم پايه ی نهم


محتوای الکترونیک ساخته شده با نرم افزار استوری لاین 2 برای تدریس مبحث سرخس از کتاب علوم  پايه ی نهمتوجه: پس از خرید فایل سورس را نیز تحویل خواهید گرفت.مناسب برای دبیران و دانش آموزان پايه ی نهم

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

خلاصه نکات مهم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (مبحث 9)  

خلاصه نکات مهم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (مبحث 9)


این فایل حاوی خلاصه نکات مهم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد سازه های بتن ارمه مي باشد که جهت استفاده در ازمونهای نظام مهندسی و کارشناسی رسمي بسیار مفید خواهد بود. فایل مذکور در 30 صفحه تهیه شده و نکات کلیدی این مبحث را پوشش داده است.

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث سلام به من نگاه کن - 6 اسلاید  

دانلود پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث سلام به من نگاه کن - 6 اسلاید


     •بوسیله زبان و حس چشایی ، مزه های مختلف ِ شیرین ، شور ، ترش ، تلخ و تند را حس کرده و    مي شناسیم .

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    •

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    •

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    •

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    •

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    •

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن  

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    •

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایه پنجم دبستان  

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پايه پنجم دبستان


پاورپوینت درس  دوم علوم  تجربی پايه پنجم دبستانپاورپوینت درس دوم علوم تجربی پايه پنجم دبستانپاورپوینت درس دوم علوم تجربی پنجمپاورپوینت درس ماده تغيير مي کند علوم تجربی پايه پنجم دبستانما در زندگی روزانه نیازهایی داریم و برای برطرف کردن این نیازها موادّ اطراف خود را تغيير مي دهیم. تکّه کردن نان، تا کردن لباس، حل کردن شکر در چای، خرد کردن ميوه، روشن کردن کبریت، پختن غذا،تهیه

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : اگر تمام شودقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 5   درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : اگر تمام شودقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 5   درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : اگر تمام شودقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 5   درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : اگر تمام شودقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 5   درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : اگر تمام شودقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 5   درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود  

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی  دوم دبستان مبحث : اگر تمام شودقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 5   درس در یک نگاه :•

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل اول مبحث مخلوط و جداسازی مواد - 20 اسلاید  

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل اول مبحث مخلوط و جداسازی مواد - 20 اسلاید


    سوسپانسیون:تعریف سوسپانسیون : سوسپانسیون (مخلوط ناهمگن) است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در آب پراکنده اند مانند :شربت معده – دوغ- آب لیمو شربت خاک شیر.مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب  

علوم نهم- فصل 11 (گوناگونی جانداران)- مبحث طبقه بندی  

علوم نهم- فصل 11 (گوناگونی جانداران)- مبحث طبقه بندی


یکی از مباحث کتاب علوم نهم، طبقه بندی جانداران مختلف است. در این فایل آموزشی که با نرم افزار استوری لاین ساخته شده است، به طور کامل طبقه بندی جانداران از گذشته تا حال بررسی شده است. دانش آموزان پس از مشاهده این محتوای آموزشی مفاهیمي چون سلسله، شاخه، رده، راسته، تیره، جنس و گونه را به خوبی فرا مي گیرد. این محتوا شامل صوت آموزشی است و بر روی برخی از اسلایدهای آن، صوت قرار دارد.مشاهده

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1