رياضي ۲ ریاضی فیزیک و تجربی  

رياضي ۲ رياضي فیزیک و تجربی


پاورپوینت رياضي ۲ رياضي فیزیک و تجربی با بیش از 350اسلاید بصورت منظم و تفکیک شده درس به درس

ادامه مطلب  

دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی سال چهارم ریاضی  

دانلود سوالات و پاسخنامه رياضي سال چهارم رياضي


در این جزوه در 54 صفحه  pdfسوالات مباحث زیر را با پاسخ کاملا تشریحی و صفحه کتابی که سوال از آن طرح شده است پرداخته شده استرياضي ، جبر و احتمال ، استدلال رياضيرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، حد ، حد و پیوستگیرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، پیوستگی ، حد و پیوستگیرياضي ، هندسهی تحلیلی ، مقاطع مخروطیرياضي ، رياضيات گسسته ، اعداد اول ، نظریهی اعداد رياضي ، رياضي پایه ، تابع رياضيرياضي ، ریاض

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( فلسفه علم رياضي )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( فلسفه علم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( فلسفه علم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومي 3 )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 3 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 3 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( منطق رياضي )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( منطق رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( منطق رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 1)رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 1)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 1)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 2)رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 2)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (آموزش رياضي 2)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومي 2 )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 2 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 2 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومي 1 )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 1 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( رياضي عمومی 1 )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( مباني علوم رياضي )رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( مبانی علوم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( مبانی علوم رياضي )رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت درمورد رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


1 فایل پاورپوینت | 28 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپموضوع فایل:ساختن اشکال مختلف هندسی با چوب کبریت 

ادامه مطلب  

سوالات و پاسخنامه ریاضی سال چهارم ریاضی  

سوالات و پاسخنامه رياضي سال چهارم رياضي


در این جزوه در 40 صفحه pdf  سوالات مباحث زبر از رياضي سال چهارم رياضي در موارد زیر با پاسخ تشریحی جامع مطرح شده استرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، یادآوری مفاهیم پایه رياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، دنباله رياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، حد ، حد و پیوستگیرياضي ، دیفرانسیل و انتگرال ، پیوستگی ، حد و پیوستگیرياضي ، هندسهی تحلیلی ، بردار رياضي ، هندسهی تحلیلی ، خط و صفحه رياضي ، هندسهی تح

ادامه مطلب  

سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی اول دوره متوسطه  

سوالات با پاسخ تشریحی رياضي اول دوره متوسطه


دراین جزوه در 14 صفحه pdf  سوالات از موارد زیر همراه با پاسخ نامه تشریحی آورده شده استرياضي ، رياضي ، مقدار عددی یک عبارت جبری ، جبر و معادلهرياضي ، رياضي ، تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران) ، هندسه و استدلالرياضي ، رياضي ، بزرگ ترین شمارنده مشترک ، شمارنده ها و اعداد اول

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 28 اسلایدها تصویری می باشند و پاسخ به معمای صفحه 60 کتاب درسی سوم دبستان هستند.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت درمورد رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


مشخصات فایلعنوان:  رياضي سوم دبستان(پاسخ  به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 28   محتویاتبررسی اوّلین سرگرمي و معمّابررسی دوّمین سرگرمي و معمّابررسی سوّمین سرگرمي و معمّا 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت درمورد رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


مشخصات فایلعنوان:  رياضي سوم دبستان(پاسخ  به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 28   محتویاتبررسی اوّلین سرگرمي و معمّابررسی دوّمین سرگرمي و معمّابررسی سوّمین سرگرمي و معمّا 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت درمورد رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


مشخصات فایلعنوان:  رياضي سوم دبستان(پاسخ  به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 28   محتویاتبررسی اوّلین سرگرمي و معمّابررسی دوّمین سرگرمي و معمّابررسی سوّمین سرگرمي و معمّا 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت درمورد رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


مشخصات فایلعنوان:  رياضي سوم دبستان(پاسخ  به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 28   محتویاتبررسی اوّلین سرگرمي و معمّابررسی دوّمین سرگرمي و معمّابررسی سوّمین سرگرمي و معمّا 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت درمورد رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


مشخصات فایلعنوان:  رياضي سوم دبستان(پاسخ  به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 28   محتویاتبررسی اوّلین سرگرمي و معمّابررسی دوّمین سرگرمي و معمّابررسی سوّمین سرگرمي و معمّا 

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (رياضي 1) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم ریاضی(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (رياضي 1) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (رياضي 1) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (رياضي مهندسي) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم ریاضی(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (رياضي مهندسی) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (رياضي مهندسی) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم رياضي(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )  

پاورپوینت رياضي سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمي و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )


         نوع فایل:power pointقابل ویرایش:28  اسلاید  قسمتی از اسلایدها:بررسی اوّلین سرگرمي و معمّا4 چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید.(مربّع ها هم اندازه نیستند)3 چوب کبریت را حرکت دهید و جا به جا کنید تا  4مربّع یک اندازه به وجود آید.6 چوب کبریت را جابه جا کنید تا 4مثلث و یک شش ضلعی به وجود آید. فهرست مطالب واسلایدها:بر

ادامه مطلب  

عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن  

عوامل ضعف آموزش رياضي و مشکلات مربوط به آن


 فهرست مطالبچكیدهمقدمهاهداف آموزش رياضيهدف آموزش رياضي از دیدگاه جورج پولیا و افلاطونعوامل ضعف آموزش رياضي و مشكلات مربوط به آننتیجه‌گیری و جمع‌ بندیارائه راه‌كارها و پیشنهاداتارائه چند راه‌كار دیگر در حوزه‌های مختلفمنابع مآخذ این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت علل افت تحصیلی درس ریاضی در دوره راهنمایی وارتقای یادگیری آن  

پاورپوینت علل افت تحصیلی درس رياضي در دوره راهنمایی وارتقای یادگیری آن


         نوع فایل:power pointقابل ویرایش: 37 اسلاید قسمتی از اسلایدها:نتایج تحقیقات اخیر نشانگر افت شدید در درس رياضي در مقاطع راهنمایی و دبیرستان است  و به این دلیل است كه دانش آموز ؛رياضي را درك نمی كند و با آن نمی تواند ارتباط برقرار كند بنابراین به رياضيات و آموزش آن علاقه ندارد ،. او در آموزش مشكل  دارد و بالطبع در رابطه با آموزش در

ادامه مطلب  

طرح درس ضرب اعداد یک رقمی رياضي پايه سوم  

طرح درس ضرب اعداد یک رقمی رياضي پایه سوم


تعداد 6 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشمشخصات کلی :نام درس : رياضي             موضوع : ضرب اعداد یک رقمی         کلاس سوم مدت : 20 دقیقه     تعداد 30 نفر        مکان : نام طراح :  هدف کلی : آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت های رياضي و بکارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتو

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق آماده باموضوع علم ریاضی -12 صفحه ورد  

دانلود تحقیق آماده باموضوع علم رياضي -12 صفحه ورد


      «رياضيات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درك نظمی است كه در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌ نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند كه ما را قادر می‌سازند تا این نظم را توصیف كنیم» . دكتر دیبایی استاد رياضي دانشگاه تربیت معلم تهران نیز در معرفی این علم می‌گوید: «علم رياضي، قانونمند كردن تجربیات طبیعی است كه در گیاهان و بقیه مخلوقات مشا

ادامه مطلب  

طرح درس تفريق با انتقال رياضي سوم ابتدايي  

طرح درس تفریق با انتقال رياضي سوم ابتدایی


 تعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش   طرح درس روزانه رياضي پایه سوم موضوع : تفریق با انتقال مدت : 20 دقیقه   مشخصات کلی نام درس : رياضي             تفریق با انتقال          کلاس : سوم               مدت : 25             نام مدرسه : بلال حبشی       ت

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (آمار ریاضی 1)رشته ریاضی رشته ریاضی محض رشته آمار و احتمالات در ریاضی ریاضیات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (آمار رياضي 1)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (آمار رياضي 1)رشته رياضي رشته رياضي محض رشته آمار و احتمالات در رياضي رياضيات و کاربردها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

طرح درس اعداد زوج و فرد رياضي پايه دوم  

طرح درس اعداد زوج و فرد رياضي پایه دوم


6 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشمشخصات کلی :نام درس : رياضي             موضوع : ضرب اعداد یک رقمی         کلاس دوممدت : 20 دقیقه     تعداد 20 نفر        مکان : نام طراح :  اهداف کلی :آشنا کردن دانش آموزان با اعداد زوج و فرد .اهداف جزئی :1 – اعداد زوج را تشخیص می دهد .2 – اعداد فرد را تشخیص می دهد .3 – برای اعداد زود جند مثال م

ادامه مطلب  

ریاضی عمومی1  

رياضي عمومی1


جزوه رياضي عمومی 1 دکتر سایوند  5فصل کاملفرمت pdf با تمرین های حل شده با فایل جداگانه

ادامه مطلب  

طرح درس حروف نويسي اعداد رياضي پايه اول  

طرح درس حروف نویسی اعداد رياضي پایه اول


6 صفحه با فرمت وردمشخصات کلی نام درس : رياضي       عنوان : حروف نویسی اعداد           کلاس : اول ابتدایی                        مدت : 20دقیقه     نام مدرسه : بلال حبشی       تعداد دانش آموزان :35  نفر                    نام طراح : هدف کلی

ادامه مطلب  

طرح درس جمع اساسی نوع دوم رياضي دوم ابتدايي  

طرح درس جمع اساسی نوع دوم رياضي دوم ابتدایی


 تعداد 9 صفحه با فرمت ورد طرح درس شماره 1 نام کتاب: رياضي پایه دوم ابتداییزمان تدریس: ¢ 45نام مدرس: عنوان درس: آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم                         تاریخ تدریس: 23/3/89روش تدریس: الگوی یادسپاری               تعداد فراگیر: 30 نفر    

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی پنجم ابتدایی  

دانلود نمونه سوال امتحانی رياضي پنجم ابتدایی


فرمت:word                 تعداد صفحه:2                 قابل ویرایش و آماده پرینتلینک خرید و دانلود پایین صفحهقسسمتی از متن:            باسمه تعالی            نمونه سوالات رياضي پنجم ابتدایی در آذر ماه 93                  

ادامه مطلب  

طرح درس تفريق رياضي پايه اول  

طرح درس تفریق رياضي پایه اول


6 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشمشخصات کلی نام درس : رياضي               موضوع : تفریق           روش تدریس            پایه : اول مدت : 20 دقیقه          تعداد : 35          مکان مدرسه بلال حبشی        نام طراح :  هدف کلی دانش آموز با مفهموم تفریق آشنا شود .هدف جزئی دانش آ

ادامه مطلب  

چگونه می توان افت تحصیلی سوادآموزان را در کلاس ریاضی کاهش داد؟  

چگونه می توان افت تحصیلی سوادآموزان را در کلاس رياضي کاهش داد؟


صفحات 21چكیده    پیشرفت تحصیلی یكی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است. و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كیفیت آموزش و پرورش یاد كرد. معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمونهای نهایی و استاندارد مورد سنجش قرار می گیرد. كه سنجیدن پیشرفت تحصیلی در درس رياضي نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. و از آنجا كه آموزش رياضي در زمینه سازی برای یادگیری تمامی علوم و در نه

ادامه مطلب  

آشنایی با رشته ریاضی  

آشنایی با رشته رياضي


هدف رياضيات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درك نظمی است كه در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند كه ما را قادر می‌سازند تا این نظم را توصیف كنیم. دكتر دیبایی استاد رياضي دانشگاه تربیت معلم تهران نیز در معرفی این علم می‌گوید: « علم رياضي، قانونمند كردن تجربیات طبیعی است كه در گیاهان و بقیه مخلوقات مشاهده می‌كنیم . علوم رياضيات این تجربیات را دسته&

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1