دفترچه راهنمای فارسی ماشین حساب کاسیوFX5800-P  

دفترچه راهنمای فارسي ماشین حساب کاسیوFX5800-P


دفترچه راهنمای فارسي ماشین حساب کاسیوFX5800-P بر گرفته از سایت تامین افزار

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت RKV 200  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت RKV 200


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت RKV 200 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 1 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه انگلیسی راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 171 صفحه میباشد. ● خلاصه ای از مطالب کلی دفترچه: باتری و سیستم شارژ سیستم جر

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت اسکوتر ویگو TVS Wego  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت اسکوتر ویگو TVS Wego


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت اسکوتر تی وی اس ویگو TVS Wego برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای کاربری سرویس،نگهداری و که تعداد صفحات آن 73 صفحه میباشد. ● خلاصه ای از مطالب

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت اسکوتر TGB 125/150/250  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت اسکوتر TGB 125/150/250


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت اسکوتر TGB 125/150/250 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: دو دفترچه راهنمای تعمیرات موتورسیکلت که تعداد صفحات آن 85 و 219 صفحه می باشد. ● خلاصه ای از مطالب کلی دفتر

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت تریل QM 200GY  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت تریل QM 200GY


دفترچه معتبر انگلیسی و فارسي راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت تریل QM 200GY برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 3 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه انگلیسی راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 48 صفحه میباشد. 2_دفترچه فارسي راهنمای سرویس و نگهداری که

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CG125/150/200  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CG125/150/200


دفترچه معتبر انگلیسی و فارسي راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا CG125/150/200 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه انگلیسی راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 128 صفحه میباشد. 2_دفترچه فارسي راهنمای سرویس و

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CB 400  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CB 400


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا Honda CB 400F/A/SA/T/N برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 6 دفترچه با مشخصات زیر: 1_ سه دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری مدلهای مختلف CB 400 که تعداد صفحات آن 122 و 158 و 115 صفحه میباشد. 2-دفترچه ق

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت مگللی Meqelli 250R  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت مگللی Meqelli 250R


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت مگللی Meqelli 250R برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: 1_ دو دفترچه انگلیسی که تعداد صفحات آن 83 و 36 صفحه میباشد. ● خلاصه ای از مطالب کلی دفترچه: عملیات شروع موتور مت

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CRF 250  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CRF 250


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا Honda CRM 250 R/L/M/X برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 8 دفترچه با مشخصات زیر: 1_پنج دفترچه راهنمای سرویس،نگهداری و تعمیرات مدل های مختلف در سالهای مختلف که تعداد صفحات آن 108 و 180 و 168

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CRM 250  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CRM 250


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا Honda CRM 250 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری که تعداد صفحات آن 88 صفحه میباشد. 2_دفترچه راهنمای تعمیرات موتورسیکلت که تعد

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CB 300  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CB 300


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا Honda CB 300 F/FA/R/RA برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای سرویس،نگهداری و تعمیرات که تعداد صفحات آن 132 صفحه میباشد. 2_دفترچه قطعات با تصاویر شمات

ادامه مطلب  

طرح لایه باز صفحه اول دفترچه اتو سرویس psd  

طرح لایه باز صفحه اول دفترچه اتو سرویس psd


طرح لایه باز صفحه اول دفترچه اتو سرویس psdدو لتاندازه 21.2*8.9کیفیت 300100 درصد لایه باز قابل ویرایشقابل ویرایش

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CRF 450  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CRF 450


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا Honda CRM 450 R/X برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 5 دفترچه با مشخصات زیر: 1_سه دفترچه راهنمای سرویس،نگهداری و تعمیرات مدل های مختلف در سالهای مختلف که تعداد صفحات آن 108 و 172 و 174 صفح

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا ویو Honda Wave110/125/150 و طرح ویو  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا ویو Honda Wave110/125/150 و طرح ویو


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا ویو و طرح ویو Honda Wave 110/125/150 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 5 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه انگلیسی راهنمای سرویس و نگهداری ویو Wave 125/150 که تعداد صفحات آن 114

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت کی تی ام KTM Duke 200/250  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت کی تی ام KTM Duke 200/250


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت کی تی ام KTM Duke 250/200 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 3 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه انگلیسی راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 158 صفحه میباشد.2_دفترچه انگلیسی راهنمای سرویس و نگ

ادامه مطلب  

طرح لایه باز دفترچه یادداشت (سربرگ) notebook  

طرح لایه باز دفترچه یادداشت (سربرگ) notebook


طرح لایه باز دفترچه یادداشت (سربرگ) notebookمخصوص سربرگ ، مفید برای دفترچه یادداشتفرمت فایل psdکیفیت 300cmykقابل ویرایش همراه با فونتهای شکستهمناسب برای تمامی دستگاههای چاپدرصورت مشکل در فایل با این جیمیل تماس بگیریدsoultan1323@gmail.com 

ادامه مطلب  

دفترچه محاسبات پل بتنی 60 متری  

دفترچه محاسبات پل بتنی 60 متری


دفترچه محاسبات پل بتنی 60 متری:پل بتنی به طول 60 متر:-بارگذاری-طراحی دال بتنی عرشه-طراحی کنسول-طراحی جانپناه پیاده رو-نحوه تقسیم بار بین تیرها-کنترل مقاطع-طراحی یک بالشتک الاستومتری-نیروی زلزله-کنترل تنش خاک-طراحی پی و کوله پی-محاسبات میلگردها-طراحی پنجه و پاشنه-طراحی دیوارحایل-آرماتورگذاری پیش دال-محاسبه عمق آبشستگی پایه های میانی پل-روشهای مهار فرسایش پایه های پل-فرمت فایل : pdf-تعداد صفحات : 59 صفحه...

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هیوسانگ Hyosung GTR 250R  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هیوسانگ Hyosung GTR 250R


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هیوسانگ Hyosung GTR 250R/N که در گذشته با نام Comet 250 شناخته می شد. برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 4 دفترچه با مشخصات زیر: 1_سه دفترچه انگلیسی راهنمای سرویس و نگهداری که تعداد صفحات آن

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتوسیکلت دایلیم Daelim VGF250  

دفترچه راهنمای موتوسیکلت دایلیم Daelim VGF250


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت دایلیم Daelim VGF 250/Roadwin 250R برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه انگلیسی راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 288 صفحه میباشد. ● خلاصه ای از مطالب کلی دفترچه ها:

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CBR 150R  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CBR 150R


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا Honda CBR 150R برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 303 صفحه میباشد. 2_دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری که تعداد صفحات آ

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هیوسانگ Hyosung Aquila 250  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هیوسانگ Hyosung Aquila 250


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هیوسانگ  Hyosung Aquila 250 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای انگلیسی تعمیرات که تعداد صفحات آن 205 صفحه میباشد. 2_دفترچه راهنمای انگلیسی سرو

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CBR 250R  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت هوندا Honda CBR 250R


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت هوندا Honda CBR 250R برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 3 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 471 صفحه میباشد. 2_دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری که تعداد صفحات آ

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140 (Zetor Forterra 140)  

دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140 (Zetor Forterra 140)


فرمت فایل: وورد(Word)        تعداد صفحات:221 دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140 (Zetor Forterra 140) به صورت زبان فارسي این دفترچه راهنمای استفاده برای تراکتور های زتور فورترا است که ما به شما ارائه می دهیم؛ آن برای آشنا شدن با نحوه عملکرد و نگهداری تراکتور جدیدتان به شما کمک خواهد کرد. با اینکه اکثرشما تجربه فنی در مورد نحوه عملکرد تراکتور های دیگر دارید، لطفا اطلاعات م

ادامه مطلب  

دفترچه راهنماهای فارسی دستگاه های جی پی اس گارمین  

دفترچه راهنماهای فارسي دستگاه های جی پی اس گارمین


دفترچه های کمیاب راهنمای فارسي جی پی اس های دستی شرکت گارمین60CSX76S76CSX78SETREXETREX VISTAETREX SUMMITHCX12CX شامل 514 صفحه فارسي ( توضیحات + تصاویر )

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت کاوازکی Ninja 250SL/250R  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت کاوازکی Ninja 250SL/250R


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت کاوازکی kawasaki Ninja 250SL/250SL ABS/250R برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 3 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 525 صفحه میباشد. 2_دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری

ادامه مطلب  

دفترچه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان  

دفترچه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان


دفترچه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان:...تشریح آیتمهای کنترلی و اجرایی تاسیسات ساختمان...صورت جلسه توجیه و بازدید و تست تاسیسات مکانیکیدستورالعمل و نظارت سیستم اطفاء حریق ساختمانلوله کشی آب سرد و گرم مصرفی وآب گرمایش و سرمایشمخزن ذخیره آبکنترل لوله های پلی اتیلن در لوله کشی فاضلابدریچه بازدید و دسترسی کانالو . . . شامل تمامی کنترلهای لازم در اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمانتعداد صفحات:28فرم

ادامه مطلب  

دفترچه ازمون و سوالات عمومی و تخصصی استخدامی وزارت نیرو سال 96  

دفترچه ازمون و سوالات عمومی و تخصصی استخدامی وزارت نیرو سال 96


دانلود دفترچه ازمون و سوالات عمومی و تخصصی استخدامی وزارت نیرو سال 96

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای بهره برداری لکوموتیو زیمنس 2  

دفترچه راهنمای بهره برداری لکوموتیو زیمنس 2

دفترچه راهنمای بهره برداری لکوموتیو زیمنس 2 را تنها با پرداخت 2000 تومان می توانید دریافت کنید

ادامه مطلب  

دفترچه ازمون و سوالات تخصصی استخدامی اموزش و پرورش رشته حسابداری  

دفترچه ازمون و سوالات تخصصی استخدامی اموزش و پرورش رشته حسابداری


دفترچه ازمون و سوالات استخدامی اموزش و پرورش رشته حسابرسی سال 96

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای تراکتور زتور پراکسیما 100 (Zetor Proxima 100)  

دفترچه راهنمای تراکتور زتور پراکسیما 100 (Zetor Proxima 100)


فرمت فایل:وورد(Word)     تعداد صفحات:58این دفترچه راهنمای استفاده برای تراکتور های زتور پراکسیما است که ما به شما ارائه می دهیم؛ آن برای آشنا شدن با نحوه عملکرد و نگهداری تراکتور جدیدتان به شما کمک خواهد کرد.با اینکه اکثرشما تجربه فنی در مورد نحوه عملکرد تراکتور های دیگر دارید، لطفا اطلاعات موجود در این دفترچه راهنمای استفاده را به دقت بخوانید. دراین دفترچه راهنما شما اط

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت سوزوکیSuzuki DR200  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت سوزوکیSuzuki DR200


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای تعمیرات موتورسیکلت تریل سوزوکی Suzuki DR 200 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. دفترچه راهنمای تعمیرات که تعداد صفحات آن 262 صفحه میباشد. سر فصل های دفترچه شامل موارد زیر می باشد: اطلاعات عمومی نگهداری دوره ای انجین سیستم سوخت رسانی و ر

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت آونجر Avenger 220  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت آونجر Avenger 220


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس،تعمیر و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت باجاج آونجر Avenger 220 برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. شامل 2 دفترچه با مشخصات زیر: 1_دفترچه راهنمای سرویس،نگهداری و تعمیرات که تعداد صفحات آن 70 صفحه میباشد. 2_دفترچه قطعات با تصاویر شماتی

ادامه مطلب  

دفترچه سوال آزمون قلم چی پایه دوازدهم  

دفترچه سوال آزمون قلم چی پایه دوازدهم


این پست شامل فایل pdf سوالات عمومی آزمون قلم چی پایه دوازدهم رشته های تجربی ، هنر و زبان میباشد.2 آذر 97

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت آپاچی 180  

دفترچه راهنمای موتورسیکلت آپاچی 180


دفترچه معتبر انگلیسی راهنمای سرویس و نگهداری و تنظیمات موتورسیکلت آپاچی 180برای اولین بار در وبسایت های فارسي زبان دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری و تعمیرات را گرد هم آوردیم تا شما بتوانید خود یک تعمیرکار حرفه ای در زمینه موتورسیکلتها گردید. مجموعه ای که پیش روی شماست شامل دو فیل زیپ که فایل اولی شامل دو دفترچه برای موتورهای آپاچی 180 سری NEW و OLD به زبان انگلیسی که مجموعا بیش از 140 صفحه می باشد. این

ادامه مطلب  

دفترچه نام تمام قطعات آفيشو 1060 و 1075  

دفترچه نام تمام قطعات آفیشو 1060 و 1075


این فایل شامل زیر قطعات فتوكپی آفیشو 1075 و 1060 به طور كامل با كد استاندارد كارخانه و نام تمام قطعات می باشد.

ادامه مطلب  

دفترچه ی راهنمای کد های دیباگر به زبان فارسی و انگلیسی  

دفترچه ی راهنمای کد های دیباگر به زبان فارسي و انگلیسی


همانطور که میدانید دیباگر یکی از تستر های ضروری در زمینه ی تعمیر مادربرد های پی سی میباشد که هرتعمیرکاری باید آن را داشته باشد و در تعمیرات از دیباگر کمک بگیرد . دیباگر های مادربرد دستگاه هایی هستند که بر روی اسلت pci مادربرد وصل میشوند و در زمانی که مادربرد استارت میشود دیباگر یکسری کد هایی را بر روی سون سگمنت نمایش میدهد .و تعمیرکار با دیدن کد مربوطه میتواند تا حدودی عیب یابی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1