پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی را چگونه ارزیابی کنیم مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ...

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس هفتم جامعه جهانی  

دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 2 پایه یازدهم درس هفتم جامعه جهانی


دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 2 پایه یازدهم درس هفتم جامعه جهانیفرمت فایل: پاورپوينتتعداد اسلاید: 16    دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 2 پایه یازدهم درس هفتم جامعه جهانی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس هفتم( ارزیابی جهان های اجتماعی)  

دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس هفتم( ارزیابی جهان های اجتماعی)


دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس هفتم( ارزیابی  جهان های اجتماعی)فرمت: پاورپوينتتعداد اسلاید: 17    دانلود پاورپوينت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس هفتم( ارزیابی  جهان های اجتماعی)

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس دهم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس اول جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس سوم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس دوم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنند؟ ا

ادامه مطلب  

پاورپوينت كار و فن آوري مدل كسب و كار قسمت هفتم فعاليت كليدي  

پاورپوينت كار و فن آوری مدل كسب و كار قسمت هفتم فعالیت كلیدی


پاورپوينتی زیبا از كار و فن آوری مدل كسب و كار قسمت هفتم فعالیت كلیدی 11 اسلاید قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس چهارم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 32 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس پنجم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس هشتم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. از اعتماد شما سپاسگذاریم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنند؟&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنند؟&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنند؟&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


  قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنن

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


  قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنن

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


  قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنن

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوينت درس هفتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


  قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنن

ادامه مطلب  

تفاوت انسان شناسی و جامعه شناسی  

تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي


تحقیقی جامع و کامل در قالب 28 صفحه فایل WORD و قابل ویرایش که در مورد تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي میباشد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم فارسی هفتم  

پاورپوينت درس دوم فارسی هفتم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. نویسنده و اندشمند معاصر، فرزند استاد محمّد تقی شریعتی بود. وی در سال 1312 شمسی در مزینان خراسان به دنیا آمد. در رشته ی جامعه شناسي و تاریخ ادیان به درجه ی دکترا دست

ادامه مطلب  

پاورپوینت عربی هفتم درس هفتم  

پاورپوينت عربی هفتم درس هفتم


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 17 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

طرح لایه باز هفتم پدر  

طرح لایه باز هفتم پدر


طرح لایه باز هفتم پدر با پس زمینه زیباآگهی هفتم پدر ، 100 درصد لایه بازقابل ویرایش با فتوشاپ

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی درس هفتم: جامعه جهانی  

دانلود پاورپوينت علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی درس هفتم: جامعه جهانی


دانلود پاورپوينت علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی درس هفتم: جامعه جهانیفرمت فایل: پاورپوينتتعداد اسلاید: 20    دانلود پاورپوينت علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی درس هفتم: جامعه جهانی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوينت درس ششم جامعه شناسي (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 42 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. یکی از جامعه شناسان به پرسش بالا این گونه پاسخ می دهد که سهم مردگان در ساختن جهان اجتماعی بیشتر از سهم زندگان است؛ یعنی سهم پیشینیان ما در ساختن جهان اجتماعی بیشتر از ماست. 

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت نظريه هاي جامعه شناسي 2 - رشته علوم اجتماعي 3 واحد درسي  

دانلود پاورپوينت نظریه های جامعه شناسي 2 - رشته علوم اجتماعی 3 واحد درسی


نام منبع و مؤلف : نظریه های جامعه شناسي در دوران معاصر ،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی انتشارات علمی، 1379جایگاه درس:درس نظریه های جامعه شناسي 2  از دروس اصلی الزامی رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسي می باشد. این درس پیش نیاز نظریه های جامعه شناسي 1 می باشد ، هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با مکاتب اصلی جامعه شناسي و انتقادات وارده بر این مکاتب می باشد .طرح در

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم  

پاورپوينت فصل هفتم ریاضی هفتم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم  

پاورپوينت درس هفتم زبان هفتم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم  

پاورپوينت فصل هفتم ریاضی هفتم


 این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم  

پاورپوينت فصل هفتم ریاضی هفتم


 این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم  

پاورپوينت درس هفتم زبان هفتم


 این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم  

پاورپوينت درس هفتم زبان هفتم


 این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم  

پاورپوينت فصل هفتم ریاضی هفتم


 این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل هفتم گفتار یکم ( تغذیه گیاهی )  

پاورپوينت زیست شناسي دهم تجربی فصل هفتم گفتار یکم ( تغذیه گیاهی )


پاورپوينتی  زیبا و جذاب در 21 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل هفتم گفتار یکم ( تغذیه گیاهی )  

پاورپوينت زیست شناسي دهم تجربی فصل هفتم گفتار یکم ( تغذیه گیاهی )


پاورپوينتی  زیبا و جذاب در 21 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل هفتم گفتار یکم ( تغذیه گیاهی )  

پاورپوينت زیست شناسي دهم تجربی فصل هفتم گفتار یکم ( تغذیه گیاهی )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1