دانلود فایل فلش فارسی C3312r سامسونگ ورژن JPLM1 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی C3312r سامسونگ ورژن JPLM1 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی C3312r سامسونگ ورژن JPLM1 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

آموزش فارسی سازی دائمی گوشی های سامسونگ  

آموزش فارسی سازی دائمی گوشي هاي سامسونگ


این اموزش روی 99 درصد گوشي هاي سامسونگ و سایر برندها تست شده و سه روش ممکن اموزش داده شده این روش با morelocal و enabler languge برنامه هاي جانبی متفاوت و با تنظیم کارخانه از بین نمیره

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ b7330 سامسونگ ورژن JPJC4 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b7330 سامسونگ ورژن JPJC4 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b7330 سامسونگ ورژن JPJC4 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي گوشی سامسونگ c3011 ورژن jpkg4 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ c3011 ورژن jpkg4 با لینك مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ c3011 ورژن jpkg4 با لینك مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ C3780 ورژن JPLL3 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ C3780 ورژن JPLL3 با لینك مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ C3780 ورژن  JPLL3 با لینك مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ SM-A320F  

فایل کامبینیشن گوشي سامسونگ SM-A320F


دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ A320F U2 تست شده جهت حذف frp ، مشکل شبکه مشکل وای فای ....

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي گوشی سامسونگ b5512 نسخه jpla3 حاوي آندرويد 2.3.6 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b5512 نسخه jpla3 حاوی آندروید 2.3.6 با لینك مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b5512 نسخه jpla3 حاوی آندروید 2.3.6 با لینك مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ j530 f چهار فایل  

فایل فلش سامسونگ j530 f چهار فایل


فایل فلش سامسونگ j530 f چهار فایلکاملا تست شده و تضمینی میباشدحل مشکل:گوشي هاي خاموش شده،پاک شدن سریال گوشي،آنتن دهی،هنگ کردن ،روی آرم ماندن

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ a300h سامسونگ ورژن xxu1bok5 اندروید 5.0.2 ( 4 فایل ) با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ a300h سامسونگ ورژن xxu1bok5 اندروید 5.0.2 ( 4 فایل ) با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ a300h سامسونگ ورژن xxu1bok5 اندروید 5.0.2  ( 4 فایل ) با لینک مستقيممشخصه فایل :AP_A300HXXU1BOK5_CL883492_QB7182473_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tarمیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ SM-G955F با لینک مستقیم  

دانلود فایل روت گوشي سامسونگ SM-G955F با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل روت گوشي سامسونگ SM-G955F با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d 830 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d 830 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d 830 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی سامسونگ d510 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش گوشي سامسونگ d510 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش گوشي سامسونگ d510 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d880 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d880 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d880 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d900 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d900 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d900 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ i8510 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ i8510 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ i8510 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d900i با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d900i با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d900i با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d840 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d840 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d840 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d820 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d820 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d820 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d600 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d600 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d600 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d780 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d780 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d780 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d980با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d980با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d980با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ d720 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d720 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ d720 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ i8910 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ i8910 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ i8910 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ Galaxy S8 SM-G950F با لینک مستقیم  

دانلود فایل روت گوشي سامسونگ Galaxy S8 SM-G950F با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل روت گوشي سامسونگ Galaxy S8 SM-G950F با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل ریکاوری twrp گوشی سامسونگ گلکسی J7 مدل SM-J700 با لینک مستقیم  

دانلود فایل ریکاوری twrp گوشي سامسونگ گلکسی J7 مدل SM-J700 با لینک مستقيم


موضوع:دانلود فایل ریکاوری twrp گوشي سامسونگ گلکسی J7 مدل SM-J700 با لینک مستقيمSamsung Galaxy J7 SM-J700مدل: SM-J700

ادامه مطلب  

فایل فلش فارسی سامسونگ J3119S  

فایل فلش فارسی سامسونگ J3119S


فایل فلش سامسونگ J3119S با آندروید 6.0.1 و آموزش فلش و نرم افزار هاي مورد نیاز همان طور که می دانید سامسونگ J3119S از مدل هايی است که رسما منوی فارسی ندارد ( در اصل برای منطقه ما تولید نشده )اینجا ما آموزش و نرم افزار هاي مورد نیاز فارسی سازی این گوشي رو براتون آماده کردیم که بدون کوچک ترین مشکل گوشي خود رو فارسی دائمی کنید(حتی با ریست کارخانه هم پاک نمی شه )

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی سامسونگ f480i با ورژن JPIG4 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش گوشي سامسونگ f480i با ورژن JPIG4 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش گوشي سامسونگ f480i با ورژن JPIG4 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل ریکاوری گوشی سامسونگ i9300 با اندروید 4.3 با لینک مستقیم  

دانلود فایل ریکاوری گوشي سامسونگ i9300 با اندروید 4.3 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل ریکاوری گوشي سامسونگ i9300 با اندروید 4.3 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی سامسونگ f400 با ورژن JPHG3 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش گوشي سامسونگ f400 با ورژن JPHG3 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش گوشي سامسونگ f400 با ورژن JPHG3 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ b100k ورژنJPHC2 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b100k ورژنJPHC2 با لینک مستقيم


موصوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b100k ورژنJPHC2 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش عربی گوشی سامسونگ b7300bسامسونگ ورژنZTMJF2 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش عربی گوشي سامسونگ b7300bسامسونگ ورژنZTMJF2 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش عربی گوشي سامسونگ b7300bسامسونگ ورژنZTMJF2 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ b5330 اندروید 4.1.2 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b5330 اندروید 4.1.2 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ b5330 اندروید 4.1.2 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی S7 مدل SM-G930W8 اندروید 7.0 با لینک مستقیم  

دانلود فایل روت گوشي سامسونگ گلکسی S7 مدل SM-G930W8 اندروید 7.0 با لینک مستقيم


موضوع:دانلود فایل روت گوشي سامسونگ گلکسی S7 مدل SM-G930W8 اندروید 7.0 با لینک مستقيمSamsung Galaxy S7 SM-G930W8مدل: SM-G930W8

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی J5 مدل SM-J510H اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم  

دانلود فایل روت گوشي سامسونگ گلکسی J5 مدل SM-J510H اندروید 6.0.1 با لینک مستقيم


موضوع:دانلود فایل روت گوشي سامسونگ گلکسی J5 مدل SM-J510H اندروید 6.0.1 با لینک مستقيمSamsung Galaxy J5 SM-J510Hمدل: SM-J510H

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي گوشی سامسونگ c3520 ورژن JPLC3 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ c3520 ورژن JPLC3 با لینک مستقيم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشي سامسونگ c3520 ورژن JPLC3 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

نمایش حل مشکل لایت گوشی سامسونگ note 3 با لینک مستقیم  

نمایش حل مشکل لایت گوشي سامسونگ note 3 با لینک مستقيم


موضوع :نمایش حل مشکل لایت گوشي سامسونگ note 3 با لینک مستقيممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشي را از طریق لینک مستقيم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1