دانلودپاورپوینت درباره دانلودپاورپوینت مبحث جمع کسرواعداد مخلوط ریاضی پنجم ابتدایی  

دانلودپاورپوينت درباره دانلودپاورپوينت مبحث جمع کسرواعداد مخلوط ریاضی پنجم ابتدایی


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 15 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
جمع کسرواعداد مخلوط
کلاس پنجم
سال تحصیلی 96-95
تهیه وتنظیم : مژگان حسن کاشی
آموزگار: دبستان شهید علائیان کاشان
جمع اعداد
مخلوط
چه کسری از شکل های زیر رنگی است؟

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره اعشار  

دانلودپاورپوينت درباره اعشار


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 33 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
ریاضی کلاس پنجم
اعشار
شکل زیر به چندقسمت مساوی تقسیم شده است
؟
10
چه کسری از شکل رنگی است؟
دهم
1
یک دهم

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره الگوها  

دانلودپاورپوينت درباره الگوها


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 18 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
الگوها
درس ریاضی کلاس پنجم
بعدی
الـــــگــــو هــا
بعدی
وقتی که عدد ها یا شکل ها بانظم خاصی
پشت سرهم قرارگیرند،یک الگو به دست می آید.
بعدی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره تفریق اعدادمخلوط  

دانلودپاورپوينت درباره تفریق اعدادمخلوط


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 9 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
آموزش تفریق کسرواعدادمخلوط
ریاضی پنجم
سال تحصیلی
95-94
تفریق عددهای مخلوط
دریک ظرف آب ریخته شده است.
می خواهیم سه لیتر ازاین آب برداریم . چندلیتر آب دراین ظرف باقی می ماند؟

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی منابع آب ایران  

دانلودپاورپوينت درباره ی منابع آب ایران


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
منابع آب ایران
مطالعات اجتماعی
کلاس پنجم
منابع آب ایران
با این که بیش تر کره ی زمین را آب فرا گرفته است
اما این همه آب برای ما قابل استفاده نیست.

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی جمعیت  

دانلودپاورپوينت درباره ی جمعیت


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 22 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
مطالعات اجتماعی کلاس پنجم
درس پنجم
جمعیت ایران
سال تحصیلی 96-95
جمعیت ایران
بعدی
به مجموع افرادی که دریک جا
زندگی می کنند جمعیت گفته می شود.
بعدی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی راه ها وحمل ونقل (1)و(2)  

دانلودپاورپوينت درباره ی راه ها وحمل ونقل (1)و(2)


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 35 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
مطالعات اجتماعی کلاس پنجم
راه ها وحمل ونقل (1)و(2)
درس هشتم ونهم
سال تحصیلی 96-95
درگذشته مردم با اسب یاشتر
مسافرت می کردند.
بعدی
مسافرت در گذشته مشکل بود و زمان
زیادی طول می کشید.
بعدی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی کشورهای همسایه ایران  

دانلودپاورپوينت درباره ی کشورهای همسایه ایران


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 15 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
مطالعات اجتماعی
کشورهای همسایه ی ایران
کلاس پنجم
درس 11
سال تحصیلی 95 -94
مژده ی مهر
همسایگان شمالی
بعدی
جمهوری آذربایجان
بعدی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی حرکت های زمین  

دانلودپاورپوينت درباره ی حرکت های زمین


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 21 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
مطالعات اجتماعی
کلاس پنجم
حرکت های زمین
درس 13
سال تحصیلی 95-94
مژده ی مهر
زمین دارای دوحرکت است:
حرکت چرخشی
حرکت انتقالی
بعدی
حرکت چرخشی
حرکت زمین به دور خودش
بعدی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل نهم مطالعات ششم دبستاندریاهای ایران  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل نهم مطالعات ششم دبستاندریاهای ایران


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 15 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با ویژگی های دریاهای ایران آشنا می شوند .
با استفاده های مختلفی که از دریا می شود ، آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
مکان و فضا
منابع و فعالیت های اقتصادی
زمان تداوم و تغییر

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره تبدیل کسربه عددمخلوط  

دانلودپاورپوينت درباره تبدیل کسربه عددمخلوط


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 9 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بـــه نـــام خـــدا
تبدیل کسربزرگ تر از واحد به عدد مخلوط
ریاضی کلاس پنجم
احمدهرنان را چهارقسمت کرده
9
قسمت خورده شده است
.
چندنان کامل وچه کسری از
نان خورده شده است؟
روش آرش :
1نان
1نان
2
نان کامل و نان که می شود
2

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل دوم مطالعات ششم دبستان  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل دوم مطالعات ششم دبستان


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 13 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با تصمیم گیری و اهمیت آن آشنا می شوند .
با چگونگی تصمیم گیری صحیح و مراحل آن و بهره گرفتن از نظرات دیگران آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی زندگی درنواحی مختلف جهان  

دانلودپاورپوينت درباره ی زندگی درنواحی مختلف جهان


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 50 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
زندگی در نواحی مختلف جهان
مطالعات اجتماعی کلاس پنجم
درس 14
سال تحصیلی 95-94
مژده ی مهر
کره ی زمین بیش از7 میلیارد
نفرجمعیت دارد.
به خشکی های وسیع زمین قاره می گویند.

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره کوره  

دانلودپاورپوينت درباره کوره


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 41 اسلایدقسمتی از متن :نام استاد: دکتر ابولفضل باباخانیتهیه کننده گان: مجید مکاریانسید جعفر موسوی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی صنعت  

دانلودپاورپوينت درباره ی صنعت


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 14 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
کـلاس پنجم
درس هفتم مطالعات اجتماعی
نواحی صنعتی مهم ایران
سال تحصیلی 95-94
صنعت
صنعت یعنی مواد اولیه را به کارخانه ببریم
وبه کالای موردنیازتبدیل کنیم.
ماده اولیه
کالا
صنایعی که از آنها استفاده می کنیم ازمنابع طبیعی به دست می آیند.
برخی ازمنابع طبیعی عبارتنداز:
نفت وگاز
سنگ های معدنی
خـــاک
گیــاهــان

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی دوستان ما مطالعات ششم دبستان  

دانلودپاورپوينت درباره ی دوستان ما مطالعات ششم دبستان


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 13 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
نقش و تاثیرات دوستی را ارزیابی و ملاکها و معیارهای عقلانی و دینی را برای انتخاب دوست به کار گیرند و راه کارهای حفظ دوستی را ارائه کنند .
آداب دوستی و حد و مرز آن را بشناسند .
حوزه های موضوعی
نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل یازدهم ایستادگی در برابر بیگانگان  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل یازدهم ایستادگی در برابر بیگانگان


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 14 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با مفهوم استعمار آشنا می شوند .
با مبارزات مردم ایران با
استعمارگران
آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
زمان ، تداوم و تغییر
مکان و فضا
فرهنگ و هویت

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی مطالعات اجتماعی پنجم فصل دومسرزمین ما  

دانلودپاورپوينت درباره ی مطالعات اجتماعی پنجم فصل دومسرزمین ما


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 8 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
مطالعات اجتماعی پنجمفصل دوم : سرزمین ما
درس10
درس 10 : کشور ما چگونه اداره می شود؟
آشنایی با:لزوم وجود حکومت در کشوراجزای حکومت در ایرانقانون اساسینحوه انتخاب اعضای قوای سه گانهوظایف قوای سه گانه
انتظارات یادگیری

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل دهم مطالعات ششم دبستان ایران و همسایگان  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل دهم مطالعات ششم دبستان ایران و همسایگان


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 15 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با انواع مرز و اهمیت همسایگان ایران آشنا می شوند .
با دو کشور همسایه ترکیه و افغانستان آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
مکان و فضا
فرهنگ و هویت
نظام اجتماعی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل هشتم مطالعات پوشاک ما  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل هشتم مطالعات پوشاک ما


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با انواع لباس های ایرانی از گذشته تا به حال آشنا می شوند .
با چگونگی تولید لباس و خرید آن آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
منابع و فعالیت های اقتصادی
فرهنگ و هویت
زمان تداوم و تغییر
نظام اجتماعی
مکان و فضا

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل پنجم مطالعات ششم پیشرفت مسلمانان  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل پنجم مطالعات ششم پیشرفت مسلمانان


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 15 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با پیشرفت های مسلمانان در زمینه های مختلف آشنا می شوند .
با دلایل و چگونگی پیشرفت مسلمانان آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
زمان تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
فضا و مکان

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل هفتم مطالعات ششم اوقات فراغت  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل هفتم مطالعات ششم اوقات فراغت


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 18 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با برنامه روزانه متعادل آشنا می شوند .
با چگونگی گذراندن اوقات فراغت به شکل مفید آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت
زمان تداوم و تغییر
مکان و فضا

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل ششم مطالعات ششم دبستان سفری به اصفهان  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل ششم مطالعات ششم دبستان سفری به اصفهان


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با شهر اصفهان و آثار تاریخی آن آشنا می شوند .
با دلایل پیشرفت فرهنگ و هنر در دوره صفویه آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
فرهنگ و هویت
زمان تداوم و تغییر
مکان و فضا

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل سوم مطالعات ششم دبستان کشاورزی در ایران  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل سوم مطالعات ششم دبستان کشاورزی در ایران


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 19 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با عوامل موثر در کشاورزی آشنا می شوند .
با انواع محصولات کشاورزی و چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن ها آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
مکان و فضا
منابع و فعالیت های اقتصادی
نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل دوازدهم مطالعات ششم آزادی خرمشهر  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل دوازدهم مطالعات ششم آزادی خرمشهر


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 14 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با علل حمله نظامی عراق به ایران و چگونگی سقوط خرمشهر آشنا می شوند .
با آزاد سازی خرمشهر و فداکاری های
رزمندگان
در 8سال دفاع مقدس آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
زمان ، تداوم و تغییر
مکان و فضا
فرهنگ و هویت
نظام اجتماعی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی فصل چهارم مطالعات ششم ایران و منابع انرژی  

دانلودپاورپوينت درباره ی فصل چهارم مطالعات ششم ایران و منابع انرژی


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 15 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این فصل :
با منابع انرژی های فسیلی و الگوهای پراکندگی آن ها در ایران آشنا می شوند .
با انرژی های نو در ایران و چگونگی مصرف بهینه انرژی آشنا می شوند .
حوزه های موضوعی
مکان و فضا
منابع و فعالیت های اقتصادی
نظام اجتماعی
زمان ، تداوم و تغ

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره كاروانسراي شاه عباسي 36 اسلاید  

دانلودپاورپوينت درباره كاروانسرای شاه عباسی 36 اسلاید


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 36 اسلایدقسمتی از متن :آشنایی با معماری جهانكاروانسرای شاه عباسیاستاد:سركار راعیدانشجو:فهیمه افشار ـ فریده فغانی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره ی دریا ، نعمت خداوندی  

دانلودپاورپوينت درباره ی دریا ، نعمت خداوندی


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
به نام خد ا
درس 18 مطالعات اجتماعی
دریا ، نعمت
خداوندی
دریا، نعمت خداوندى
یکی از مهمترین دلایل اهمیّت خلیج فارس، وجود منابع سرشار نفت وگاز است و مقدار این منابع در خلیج فارس می گویند. نفت و گاز از کف خلیج فارس در ناحیه ی کم عمق نزدیک
« انبار نفت جهان »
آنقدر زیاد است که به این منطقه به ساحل استخراج می شود.
همه روز

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره كشت بافت و كاربرد آن در اصلاح گياهان عالي 14 اسلاید  

دانلودپاورپوينت درباره كشت بافت و كاربرد آن در اصلاح گیاهان عالی 14 اسلاید


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 14 اسلایدقسمتی از متن :كشت بافت و كاربرد آن در اصلاح گیاهان عا لیاستاد راهنما: آقای مهندس علیمحمدیمحقق: میترا قطبی

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره حماسه سياسي  

دانلودپاورپوينت درباره حماسه سیاسی


فرمت فایل : .ppt
 
تعداد اسلاید : 46 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
حماسه سیاسی
بایدها و نبایدها
تولد حضرت علی (ع)
سالروز پیروزی خرمشهر
سلام بر شهیدان خدایی
بلا جویان دشت کربلایی
تنازع بقاء و انتخاب اصلح
پیروزی افراد، حیوانات و گیاهان قوی تر بر هم نوعان ضعیف تر خویش
علامه سید محمد حسین طباطبایی، ”قرآن و قانون تنازع بقاء و انتخاب اصلح“ ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام، مجموعه فلسفه، کلا

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره گامهای موفقیت  

دانلودپاورپوينت درباره گامهای موفقیت


فرمت فایل : .ppt
 
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
گام های موفقیت
طرحی با 15 گام
گام های موفقیت
از صحبت های منفی پشت سر همکارانتان پرهیز کنید.
اگر شما بدگویی کنید همکارانتان به شما اعتماد نمی کنند.
تنها راجع به کسب و کارتان صحبت کنید.
شایعه سازی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
گام های موفقیت
سعی کنید با کسانی که توانایی های شما را به چالش می کشند کار کنید.
در این صورت شما طی یک سال

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره طرح توجیهی آرد سوخاری  

دانلودپاورپوينت درباره طرح توجیهی آرد سوخاری


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 31 اسلایدقسمتی از متن :عنوان ارائه :طرح توجیهی آرد سوخاریارائه دهنده :فرحناز اسلامیزیر نظر استاد ارجمند :جناب مهندس عبدالله آبادیزمستان 86طرح توجیهی آرد سوخاری

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره آموزش نام بیست میوه + صوت  

دانلودپاورپوينت درباره آموزش نام بیست میوه + صوت


فرمت فایل : .pptxتعداد اسلاید : 12 اسلایدقسمتی از متن :درس: زبان عربیموضوع: آموزش نام بیست میوه + صوتبه نام خدابیست میوه به زبان عربیکَرَزحامضمانجوسَفَرجَرفراولةکاکیمِشمِشتوت برّیکَرَز

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره عددهای مرکّب  

دانلودپاورپوينت درباره عددهای مرکّب


فرمت فایل : .pptx
 
تعداد اسلاید : 11 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
عددهای
مرکّب (ساعت )
معرفی ثانیه و اعداد مرکّب
هر ساعت سه عقربه دارد.
1)
ساعت شمار
3)
ثانیه شمار
2)
دقیقه شمار
به ساعت مقابل توجه کن:
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
6
20 دقیقه
21 دقیقه
هر
60 ثانیه
برابر با
1 دقیقه
است.
هر
60 دقیقه
برابر با
1
ساعت
است.
هر
1 ساعت
برابر با
3600 ثانیه
است.
معرفی ثانیه و اعداد مرکّ

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره كود در زراعت ديم 10 اسلاید  

دانلودپاورپوينت درباره كود در زراعت دیم 10 اسلاید


فرمت فایل : .ppt
 
تعداد اسلاید : 10 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
كود در زراعت دیم Fertilization of dry land
مقدمه
می‌دانیم هر ماده‌ای كه حاوی مقداری عناصر و مواد غذایی برای گیاه باشد كود نامیده می‌شود.
انواع كود
كودهای آلی یا طبیعی
كودهای معدنی یا شیمیایی
انواع و زمان مصرف كودهای شیمیایی در زراعت دیم
كودهای شیمیایی فسفره و ازته در دیم‌زارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعریف منا

ادامه مطلب  

دانلودپاورپوینت درباره کلیات روش تحقیق  

دانلودپاورپوينت درباره کلیات روش تحقیق


فرمت فایل : .ppt
 
تعداد اسلاید : 36 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
86/2/23
1
86/2/23
2
دکتر حسین صافی زاده
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کلیات روش تحقیق
3
Research
” ا ولین مرحله تحقیق احساس وجود یك مشكل است؛ به این معنی كه پژوهشگر در كار خویش با مانع یا مشكلی روبرو گردیده است كه در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساكت بماند . “
4
معارف و حقایق جهان هستی
دامنه
معلومات انسانها


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1