جزوه پودمان 3 کاربرد فناوری های نوین یازدهم  

جزوه پودمان 3 کاربرد فناوری های نوين یازدهم


جزوه شامل پنج صفحه PDF می باشد که به صورت سوال و جواب میباشد

ادامه مطلب  

جزوه پودمان 4 کاربرد فن آوری های نوین یازدهم  

جزوه پودمان 4 کاربرد فن آوری های نوين یازدهم


این پکیج شامل فایل PDF جزوه کاربرد فن آوری های نوين یازدهم شامل 8 صفحه می باشد. 

ادامه مطلب  

پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  

پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات


پاسخ کلیه پرسش ها و کار در کلاس های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تعداد صفحات : 8فرمت : wordفهرست مطالب فایل :کارکلاسی صفحه 16 کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات و ارتباطاتابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنهابارش فکری صفحه 16 کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات و ارتباطاتدرباره

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فناوری هفتم  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فناوری هفتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 16 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. یکی از فناوری هایی که در دنیای امروز، از آن در بیشتر جاها و کارها استفاده می شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات است، که آن را به اختصار فاوا می گویند. توانایی بهر هگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروزی، یکی از مهار تهای مورد نیاز زندگی است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم


    برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهار تهایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسشگری و ... ؛آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛آشنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.   این فایل با فرمت پاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم


    برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهار تهایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسشگری و ... ؛آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛آشنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.   این فایل با فرمت پاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم


    برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهار تهایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسشگری و ... ؛آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛آشنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.   این فایل با فرمت پاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فنآوری هفتم


     برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهار تهایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسشگری و ... ؛آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛آشنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.   این فایل با فرمت پاورپ

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 58 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 28 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پوشه کار درس کاربرد فن آوری های نوین-پایه یازدهم  

پوشه کار درس کاربرد فن آوری های نوين-پایه یازدهم


با استقرار دروس پودمانی در نظام جدید فنی و حرفه ای داشتن پوشه کار و ثبت سوابق دانش آموزان در هر درس برای هنرآموزان الزامی می باشد.این فایل در محیط اکسل طراحی شده و هنرآموزان محترمی که این درس را دارند میتوانند لیست کلاس خود را در آن وارد کنند و مطابق با کتاب کلیه مراحل ارزشیابی و شایستگی های فنی را در آن ثبت نمایند.پس از دانلود یک فایل فشرده در اختیار شما قرار می گیرد آن را ازحالت فش

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب روانشناسي پرورشي نوين اثر علي اکبر سيف  

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوين اثر علی اکبر سیف


خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوين اثر علی اکبر سیف

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

گام به گام مدیریت تولید حسابداری پایه یازدهم پودمان اول تولید و مدیریت تولید  

گام به گام مدیریت تولید حسابداری پایه یازدهم پودمان اول تولید و مدیریت تولید


گام به گام و پاسخ مدیریت تولید  حسابداری پایه یازدهم پودمان اول تولید و مدیریت تولید

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


  برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ض

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 36 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قابل و

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قابل و

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 62 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 47 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب حسابداری دولتی نوین اثر آون هیوز  

خلاصه کتاب حسابداری دولتی نوين اثر آون هیوز


دانلود خلاصه کتاب حسابداری دولتی نوين اثر آون هیوز، 77 صفحه

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


  برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قا

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


  برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قا

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان تاسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان تاسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 54 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان های تجویزی؛ الگوریتم کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان های تجویزی؛ الگوریتم کار و فناوری نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 73 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوری ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماین فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش استکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1