دانلود کد متلب Gravity در متلب  

دانلود کد متلب Gravity در متلب


دانلود کد متلب Gravity در متلب با استفاده از روش نیوتن و رافسون اناجام  می پذیرد.روش نیوتن روش سریع و قدرتمندی برای پیدا کردن جواب دقیق يک معادله است. مبنای این روش استفاده از خط مماس بر منحنی به عنوان تقریبی از منحنی برای یافتن حدس بهبود یافته بعدي است. برای محاسبه شیب منحنی از مشتق منحنی در آن نقطه استفاده میشود. این روش تکراری به مقدار حدس اولیه بسیار وابسته است و ممکن است همیشه به جواب نرسد اما ر

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکی  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکی


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکيکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیان  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیان


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیانکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش  

کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش


کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش (Steepest Descent)برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.خروجی های برنامه مقادیر جواب های دستگاه معادلات و کانتور مسیر بهینه سازی معادلات است.

ادامه مطلب  

کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش  

کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش


کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش (Steepest Descent)برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.خروجی های برنامه مقادیر جواب های دستگاه معادلات و کانتور مسیر بهینه سازی معادلات است.

ادامه مطلب  

حل معادله دیفرانسیل خطی به کمک کامسول و متلب  

حل معادله دیفرانسیل خطی به کمک کامسول و متلب


حل معادله دیفرانسیل خطی به کمک کامسول و متلب ابتدا به کمک نرم افزار کامسول و ماژول ریاضیات آن ، اقدام به تعریف معادله دیفرانسیل خطی و شرایط مرزی آن نموده و با انجام تحلیل ، نمودار پاسخ رسم گردیده است .سپس با استفاده از متلب ، جهت راستی سنجی جواب کامسول اقدام و نمودار پاسخ به کمک متلب نیز رسم گردیده است.  محتویات : فایل کامسول ، نمودار کامسول ، فایل متلب ، نمودار متلب  با ثبت

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیان  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیان


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیانکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدل  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدل


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدلکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبی  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبی


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبيکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدل  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدل


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدلکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکی  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکی


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکيکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبی  

کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبی


کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبيکد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

پاورپوینت اثبات معادله بلازیوس و کد متلب معادله بلازیوس به روش رانگه -کوتا  

پاورپوینت اثبات معادله بلازیوس و کد متلب معادله بلازیوس به روش رانگه -کوتا


          معادله بلازیوس يکی از پرکاربردترین معادلات در درس سیالات می باشد در این فایل اثبات معادله بلازیوس به صورت تایپ شده به فرمت ورد به همراه پاورپوینت مرحله به مرحله معادله بلازیوس برای ارایه در کلاس ، تدریس ویا یادگیری کامل آن قرار داده شده که با مشاهده این پاور پوینت دانشجویان به راحتی معادله بلازیوس را یاد خواهند گرفت  

ادامه مطلب  

کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما با استفاده از روش کرانک-نیکلسون  

کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما با استفاده از روش کرانک-نيکلسون


کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما  با استفاده از روش کرانک-نيکلسون .% دراین برنامه تمامی توضیحات به صورت کامل موجود است %* شامل فایل برنامه و فایل ورد و pdf توضیحات کامل کاربر به راحتی میتواند برنامه را برای معادلات گرمای متفاوت تغییر داده و آن را اجرا کندبه عنوان مثال برای درک بهتر توسط خریدار برنامه برای معادله گرمای با شرایط اولیه و مرزی به صورت ز

ادامه مطلب  

کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما با استفاده از روش تفاضلات متناهی پیشرو  

کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما با استفاده از روش تفاضلات متناهی پیشرو


کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما  با استفاده از روش تفاضلات متناهی پیشرو.% دراین برنامه تمامی توضیحات به صورت کامل موجود است %* شامل فایل برنامه و فایل ورد و pdf توضیحات کامل کاربر به راحتی میتواند برنامه را برای معادلات گرمای متفاوت تغییر داده و آن را اجرا کندبه عنوان مثال برای درک بهتر توسط خریدار برنامه برای معادله گرمای با شرایط اولیه و

ادامه مطلب  

کد متلب حل معادله انتقال حرارت ناپایا یک بعدی در یک میله با شرایط مرزی خاص  

کد متلب حل معادله انتقال حرارت ناپایا يک بعدي در يک میله با شرایط مرزی خاص


کد متلب با هدف حل معادله انتقال حرارت يک بعدي روی يک میله با شرایط شار ثابت در سمت راست و تشعع در سمت چپ این کد در دو فایل خدمت شما ارائه میگردد که يکی خروجی به صورت MOVIE و پویا داشته و دیگری خروجی به صورت PLOT این کد با استفاده از دستور های ابتدایی نوشته شده است که امکان ویرایش و اعمال آن به هر سوال دیگر را فراهم ميکند.ورودی هایی نظیر * تولید حرارت درون میله * دمای

ادامه مطلب  

کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما با استفاده از روش تفاضلات متناهی پسرو  

کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما با استفاده از روش تفاضلات متناهی پسرو


کد متلب برای حل معادله دیفرانسیل گرما  با استفاده از روش تفاضلات متناهی پسرو.% دراین برنامه تمامی توضیحات به صورت کامل موجود است %* شامل فایل برنامه و فایل ورد و pdf توضیحات کامل کاربر به راحتی میتواند برنامه را برای معادلات گرمای متفاوت تغییر داده و آن را اجرا کندبه عنوان مثال برای درک بهتر توسط خریدار برنامه برای معادله گرمای با شرایط اولیه و مر

ادامه مطلب  

حل معادله موج دو بعدي مرتبه اول به روش ليپ فراگ و مقایسه آن با روش Ftcs در متلب  

حل معادله موج دو بعدي مرتبه اول به روش لیپ فراگ و مقایسه آن با روش Ftcs در متلب


     در تجزیه و تحلیل عددی، روش FTCS يک روش اختلاف محدود است که برای حل عددی معادلات حرارتی و معادلات دیفرانسیل پارابوليکی مشابه استفاده می شود.معرفی معادله موج دو بعدي:معادله موج دو بعدي (دارای دو متغیر مستقل مکانی) مرتبه اول با فرض این که سرعت موج در دو جهت x,y با يکدیگر متفاوت باشد به شکل زیر تعریف می شود : ما در این پروژه قصد داریم معادل

ادامه مطلب  

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)  

شش پروژه حل معادله حرارت يک بعدي روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)


شش پروژه با متلب که همگی مشابه هم هستند اما دما های دو سر میله هر شش پروژه و تایم استپ های سه پروژه متفاوت است میله ای به طول يک  متر که يک سر آن معلوم  و سر دیگر آن نیز معلوم است .با فرض جریان حرارت يک بعدي به روش ضمنی دمای نقاط مجهول را بدست می اوردماتریس سه قطری بوجود آمده را به روش ماتریس معکوس در متلب

ادامه مطلب  

کد متلب قاب سه بعدی ( 3D Frame ) به همراه گزارش کار حل مسئله  

کد متلب قاب سه بعدي ( 3D Frame ) به همراه گزارش کار حل مسئله


کد متلب قاب سه بعدي ( 3D Frame ) به همراه گزارش کار حل مسئله برای پروژه و تشریح ورودی های کد در فایل Wordدانشجویان توجه بفرمایید این کد را خودم زدم و کاملا تست شده میباشد. اگر سوالی در ارتباط با کد داشتید در خدمت شما هستم.

ادامه مطلب  

حل معادله انتقال حرارت یک بعدی با استفاده از روش تفاضل محدود. الگوی ضمنی  

حل معادله انتقال حرارت يک بعدي با استفاده از روش تفاضل محدود. الگوی ضمنی


روش اختلاف محدود (  FDM - Finite difference method ) يکی از روش های مورد استفاده برای شبیه سازی انتقال حرارت می باشد. در این مساله حل معادله انتقال حرارت يک بعدي برای آشنایی با الگوی ضمنی( Implicit) تفاضل محدود و نحوه شبیه سازی آن در نرم افزارمتلب ارائه شده است. محصول شامل موارد زیر می باشد کد متلب ( M-file ) مربوط به حل معادله انتقال حرارت يک بعدي با روش اختلاف محدود و اس

ادامه مطلب  

کد متلب خرپا سه بعدی ( 3D Truss ) به همراه گزارش کار حل مسئله  

کد متلب خرپا سه بعدي ( 3D Truss ) به همراه گزارش کار حل مسئله


کد متلب خرپا سه بعدي ( 3D Truss ) به همراه گزارش کار حل مسئله برای پروژه و تشریح کامل ورودی های کد در 7 صفحه  فایل Wordدانشجویان توجه بفرمایید این کد را خودم زدم و کاملا تست شده میباشد. اگر سوالی در ارتباط با کد داشتید در خدمت شما هستم.

ادامه مطلب  

برنامه حل معادله انتقال حرارت دو بعدی بر روی یک مربع توسط نرم افزار متلب  

برنامه حل معادله انتقال حرارت دو بعدي بر روی يک مربع توسط نرم افزار متلب


کد و برنامه ای در ۸۵ خط با هدف حل انتقال حرارت دوبعدي درون يک مربع در نرم افزار متلب نوشته شده است به کمک این کد میتوانید کانتور انتقال حرارت دوبعدي پایا در يک مربع را با شرایط زیر ترسیم نمایید* ضریب انتقال حرارت دلخواه * ابعاد مربع و شبکه بندی دلخواه * شرایط مرزی 1- عایق 2- دما ثابت 3- انتقال حرارت جابه جایی با محیط * تولید یا مصرف حرارت درون مربع این نرم افزار به

ادامه مطلب  

روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب  

روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب


آموزش روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب به همراه فایل متلبپروژه محاسبه عددی,روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب

ادامه مطلب  

نرم افزار ریاضی متلب و لاتکس  

نرم افزار ریاضی متلب و لاتکس


نرم افزار ریاضی از جمله لاتکس و متلب جزوه دست نویس استاد چترآبگون و76صفحه و فایل pdf است 

ادامه مطلب  

کد متلب CST به همراه گزارش کار حل مسئله  

کد متلب CST به همراه گزارش کار حل مسئله


کد متلب CST به همراه گزارش کار حل مسئله برای پروژه و تشریح کامل ورودی های کد در فایل Wordدانشجویان توجه بفرمایید این کد را خودم زدم و کاملا تست شده میباشد. اگر سوالی در ارتباط با کد داشتید در خدمت شما هستم.

ادامه مطلب  

کد متلب روش اویلر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی  

کد متلب روش اویلر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی


* برنامه روش اویلر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی *کاملا تست شده و اکتیو%کاربر به راحتی می تواند برنامه را برای ورودی های دلخواه خود برای هر معادله دیفرانسیلی به کار برده و به جواب برسد کانال تلگرام ما:financial_math@

ادامه مطلب  

فیلم آموزشی ترسیم توابع سه بعدی در متلب  

فیلم آموزشی ترسیم توابع سه بعدي در متلب


     اغلب نمودارهای موجود در مباحث مهندسی سه بعدي هستند و گاها رسم برخی از این نمودار ها با دست ممکن است وقت گیرباشد. نرم افزار متلب این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است که با صرف وقت خیلی کمتر به نموداری با کیفیت خیلی بالاتر دست یابند. برای رسم توابع سه بعدي در متلب روش هایی از قبیل plot 3 ، روش تشکیل شبکه و ... وجود دارد که در این فیلم آموزشی که به مدت 10 دقیقه می باش

ادامه مطلب  

شبیه سازی مدارات ترانزیستوری در متلب  

شبیه سازی مدارات ترانزیستوری در متلب


در این فایل که به صورت پاورپوینت می باشد مدارات ترانزیستوری توسط نرم افزار متلب شبیه سازی شده است.

ادامه مطلب  

اموزش کامل و جامع نرم افزار متلب  

اموزش کامل و جامع نرم افزار متلب


این فایل يک پی دی اف کامل از توضیحات اشنایی با نرم افزار متلب و اموزش کامل ان چه برای حرفه ای ها چه برای مبتدی هابسیار کامل و مید می باشد.

ادامه مطلب  

کد متلب چاه پتانسیل بی نهایت  

کد متلب چاه پتانسیل بی نهایت


کد متلب چاه پتانسیل بی نهایت بصورت ام فایل بوده کاملا تست شده می باشد.توجه شود برای بدست آوردن مراتب بالاتر به n مقادیر بغیر از 1 داده شود.

ادامه مطلب  

معادلات ، نا معادله ها و حل مسائل  

معادلات ، نا معادله ها و حل مسائل


ریاضیات وسیله ای است برای حل مسائل در زمینه های گوناگون مانند مهندسی، اقتصاد ، پزشکی ، بازرگانی ، و زیستشناسی . با استفاده از معادلات ونا معادله ها ، مدل هایی از زندگی حقیقی می سازیم و آنها را حل می کنیم. پس توانایی مادر حل مسائل بستگی به توانایی ما در حل معادله ها و نا معادله ها دارد. در این فصل در مورد حل معادله ها و نا معادله ها بحث می کنیم.این جزوه در 130 صفحه pdf با حل مسائل گوناگون کاملا مبحث معا

ادامه مطلب  

شبیه سازی ابزار LSDP در نرم افزار متلب  

شبیه سازی ابزار LSDP در نرم افزار متلب


شبیه سازی ابزار LSDP در نرم افزار متلب يک رابط کاربری گرافيکی برای طراحی کنترل قوی با استفاده از LSDP McFarlane & Glovers

ادامه مطلب  

پاورپوینت دوره آموزشی متلب  

پاورپوینت دوره آموزشی متلب


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت دوره اموزشی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستپاورپوینت دوره آموزشی MATLAB(نمودارهای سه بعدي)خمهای فضایی- تابع plot3-تغییر زاویه دیدنمودارهای شبکه‌اینمودارهای رویهچرخش دوربین در فضای سه بعديتعیین موقعیت دوربیننمایش میله‌رنگنمود

ادامه مطلب  

پروژه Signature Preprocessing for signature verification در متلب  

پروژه Signature Preprocessing for signature verification در متلب


پروژه Signature Preprocessing for signature verification  در متلب  به صورت کدنویسی 

ادامه مطلب  

دانلود مدل کامل توربین بادی در نرم افزار متلب  

دانلود مدل کامل توربین بادی در نرم افزار متلب


دانلود مدل کامل توربین بادی در نرم افزار متلب  

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1