حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 1 تا 3)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 1 تا 3)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 1 و 2 و 3. این بخش از کتاب شامل 288 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-1 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است. 

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 4 تا 5)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 4 تا 5)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 4 و 5. این بخش از کتاب شامل 372 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-4 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است.  

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 9 تا 11)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 9 تا 11)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 9 و 10 و 11. این بخش از کتاب شامل 427 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-9 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است.  

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 6 تا 8)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 6 تا 8)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 6 و 7 و 8. این بخش از کتاب شامل 349 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-6 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است.  

ادامه مطلب  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل کامل مقاومت مصالح هابیلر  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل کامل مقاومت مصالح هابیلر


حل المسائل   کاملمقاومت   مصالحهایبلررشته های مهندسی حل مسائل کامل مسائل پایانی مقاومت مصالح از هیبلر یا هایبلر یا هایبر این حل المسائل کامل ودربرگیرنده ی حل کامل وتمامی مسائل درس مقاومت مصالح از هیبلر استاین محصول حل المسائل کامل مقاومت مصالح هایبلر یا هیبلر نسخه ی اصلی است  اما شرح حل مسائل کوتاه است یا شرح ندارد بعلاوه اینکه حل مسائل کامل

ادامه مطلب  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل مقاومت مصالح  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل مقاومت مصالح


حل المسائل مقاومت  مصالحهایبلر (هیبلر،هایبر)رشته های مهندسی مهندسی حل مسائل مسائل مقاومت مصالح هایبلرکه بیشترمورد استفاده ی رشته های مهندسی است لذا این متن حل المسائل حل کامل مسائل پایانی سه فصل به زبان انگلیسی با شرح مختصروبیشتر حل مسئله است که مسائل پایانی سه فصل اول دوم وسوم از مسائل مقاومت مصالح هایبلر دراین متن بطورکامل حل شده است توضیحات مختصراست وبیشتربه حل

ادامه مطلب  

حل وتشریح کامل وفارسی مقاومت مصالح - حل المسائل فارسی مقاومت مصالح  

حل وتشریح کامل وفارسی مقاومت مصالح - حل المسائل فارسی مقاومت مصالح


حل  المسائل فارسی مقاومت  مصالح پوپوف حل  المسائل کامل وفارسی مقاومت مصالح جلد اول  و جلد دوم حل المسائل کامل وبه زبان فارسی از حل وتشریح کامل وبه زبان فارسی مقاومت مصالح جلد اول وجلد دوم از پوپوف برای رشته های مهندسی بویژه مهندسی مربوط به ساخت وسازها مکانیک  مهندسی عمران مهندسی شهرسازی مهندسی راه و سایر رشته های مهندسی درس بسیارمهم مقاومت مصالح

ادامه مطلب  

حل مسائل حل المسائل مقاومت مصالح بیرجانسون  

حل مسائل حل المسائل مقاومت مصالح بیرجانسون


حل المسائل کاملمقاومت مصالحبی یر  جانسونجلد اول وجلد دومکاملکیفیت عالیمهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی ساخت وسازهادرمورد مقاومت مصالح کتب مختلفی از مؤلفین مختلف وجود دارد مثل هایبلر پوپوف ویلی لی که هریک نیز حل المسائلی دارند اما همانطورکه قبلأ بیان شده این حل المسائل فرق وتفاوت عمده واساسی با یکدیگر ندارند حل مسائل درهمه ازیک روش پیروی می کند لاکن برخی ترجیحأ تمایل به استفاد

ادامه مطلب  

حل المسائل کنترل فرایند جانسون  

حل المسائل کنترل فرایند جانسون


عنوان کتاب:حل المسائل کنترل فرایند جانسون ويرايش:هشتم نویسندگان:Curtis D. Johnson  در این مجموعه پی دی اف موارد زیر آورده شده است:1- کتاب کنترل فرایند جانسون ويرايش هشتم به زبان انگلیسی در 685 صفحه2-حل المسائل کنترل فرایند جانسون ويرايش هشتم به زبان انگلیسی در 186صفحه لطفا هنگام خرید ایمیل معتبر وارد نمایید. پیگیری سفارش یا پشتیبانی این محصول از طریق ایمیلی که هنگام خرید وارد کردید، قابل انجام است

ادامه مطلب  

مقاومت مصالح بیرجانسون (ویرایش پنجم) به زبان فارسی  

مقاومت مصالح بیرجانسون (ويرايش پنجم) به زبان فارسی


مقاومت مصالح بیرجانسون (ويرايش پنجم) به زبان فارسی

ادامه مطلب  

حل تمرین و نمونه سوال مقاومت مصالح برای امادگی ازمون پایان ترم  

حل تمرین و نمونه سوال مقاومت مصالح برای امادگی ازمون پایان ترم


این فایل 27 صفحه ای حاوی نمونه سوال و حل تمرین مقاومت مصالح به صورت اسکن شده و در فرمت GPEJ می باشد. بخش های مربوطه شامل1- سازه های نامعین2- تغییر طول محوری3- تنش در سطوح مایل و4- میله های غیر یکنواخت می باشد.

ادامه مطلب  

حل المسائل لین اند لین  

حل المسائل لین اند لین


حل المسائل نظریه مجموعه ها و کاربرد های آن (لین و لین)مولفان     دکتر علیرضا احمدی    و    محمد رضا زمانی

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین مکانیک مواد - مقاومت مصالح ویرایش هشتم راسل هیبلر Mechanics of Materials by Russell C. Hibbeler  

دانلود حل تمرین مکانیک مواد - مقاومت مصالح ويرايش هشتم راسل هیبلر Mechanics of Materials by Russell C. Hibbeler


کتاب حل المسائل مکانیک مواد: ويرايش هشتم، نویسنده: راسل هیبلرMechanics of Materials (8th Edition) 8th Edition

ادامه مطلب  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)


در این فایل سوالات بخش مکانیک جامدات ازمون استخدامی وزارت نفت مربوط به سالهای 86 و 90 به صورت کاملا تشریحی در 10 صفحه و با فرمت gpej اسکن شده پاسخ داده شده است. مطالعه این سوالات برای ازمون استخدامی اتی مفید خواهد بود.

ادامه مطلب  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)


در این فایل سوالات بخش مکانیک جامدات ازمون استخدامی وزارت نفت مربوط به سالهای 86 و 90 به صورت کاملا تشریحی در 10 صفحه و با فرمت gpej اسکن شده پاسخ داده شده است. مطالعه این سوالات برای ازمون استخدامی اتی مفید خواهد بود.

ادامه مطلب  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)


در این فایل سوالات بخش مکانیک جامدات ازمون استخدامی وزارت نفت مربوط به سالهای 86 و 90 به صورت کاملا تشریحی در 10 صفحه و با فرمت gpej اسکن شده پاسخ داده شده است. مطالعه این سوالات برای ازمون استخدامی اتی مفید خواهد بود.

ادامه مطلب  

تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد ها آن  

تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد ها آن


حل المسائل کتاب اصغر کرایه چیانانتشارات غزل   تالیف:علی حق پرست معادلات دیفرانسیل مسائل،تمرین ها و غیره  

ادامه مطلب  

کتاب حل المسائل کنترل اوگاتا  

کتاب حل المسائل کنترل اوگاتا


کتاب حل المسائل کنترل اوگاتا (Ogata)، کتاب اسکن شده و حاوی 200 صفحه است. پاسخ تشریحی کلیه تمرین ها از فصل دوم تا فصل یازدهم موجود است. کتاب به زبان اصلی است. به منظور تطابق قبل از خرید، تصویر تمرین 2-1 قرار داده شده است.

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مکانیک محیط پیوسته (کانتینیوم) Lai- فصل های 2 تا 4  

حل المسائل کتاب مکانیک محیط پیوسته (کانتینیوم) Lai- فصل های 2 تا 4


کتاب حل المسائل مکانیک محیط پیوسته ويرايش چهارم با نام لاتین Introduction to continuum mechanics مربوط به فصل های 2 تا 4

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مکانیک محیط پیوسته (کانتینیوم) Lai- فصل های 5 تا 8  

حل المسائل کتاب مکانیک محیط پیوسته (کانتینیوم) Lai- فصل های 5 تا 8


کتاب حل المسائل مکانیک محیط پیوسته ويرايش چهارم با نام لاتین Introduction to continuum mechanics مربوط به فصل های 5 تا 8

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب آمار مهندسی دکتر نعمت اللهی  

حل المسائل کتاب آمار مهندسی دکتر نعمت اللهی


کتاب حل المسائل کامل فصل اول آمار مهندسی دکتر نعمت اللهیاین فایل فقط حاوی حل المسائل فصل اول است و قراردادن فصول دیگر منوط به حمایت و خرید شما از فصل اول این کتاب است.این کتاب بسیار با کیفیت و با فرمت pdf تهیه شده است. نمونه ای از کتاب: 

ادامه مطلب  

سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران کلیه گرایش ها به همراه کلید  

سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران کلیه گرایش ها به همراه کلید


این فایل دارای سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) آزمون دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها از سال 91 تا 97 به همراه کلید سؤالات می باشد. فرمت:Pdf

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین مقاومت مصالح پیشرفته برسی Boresi  

دانلود حل تمرین مقاومت مصالح پیشرفته برسی Boresi


دانلود حل تمرین مقاومت مصالح پیشرفته برسی Boresi تعداد صفحات : 494زبان لاتینفرمت : PDFنویسنده: Boresi  دانلود در ادامه ....  

ادامه مطلب  

ترجمه کتاب مدلهای احتمالی(فصل 3 تا 11) به همراه ترجمه حل المسائل  

ترجمه کتاب مدلهای احتمالی(فصل 3 تا 11) به همراه ترجمه حل المسائل


ترجمه کتاب مدلهای احتمالی نوشته شلدون راس به همراه ترجمه حل المسائل برای کسانی که فرصت مطالعه کتاب اصلی را نداشته و در کمترین زمان بهترین نتیجه را از امتحان می خواهند. به جهت اینکه دو فصل اول کتاب مربوط به تئوری احتمال بوده که در دوره کارشناسی سپری شده اهمیت کتاب برای امتحان از فصل 3 به بعد بوده به همین منظور ترجمه 9 فصل را شامل می شود.حل المسائل کتاب به جهت چک کردن و

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین دینامیک بیر جانسون ویرایش دهم  

دانلود حل تمرین دینامیک بیر جانسون ويرايش دهم


دانلود حل تمرین دینامیک بیر جانسون ويرايش دهم تعداد صفحات : 2494زبان : لاتینفرمت : PDFنویسنده : Beer & Johnston عناوین فصل های:فصل یازدهم : کینماتیک ذراتفصل دوازدهم : کینتیک ذرات – قانون دوم نیوتنفصل سیزدهم : کینتیک ذرات – روش های انرژی و مومنتومفصل چهاردهم : سیستم ذراتفصل پانزدهم : کینتیک اجسام صلبفصل شانزدهم : حرکت دو بعدی اجسام صلب – نیرو و شتابفصل هفدهم : حرکت دو بعدی اجسام صلب

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران  

دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران


دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمرانفایل WORD6 صفحه با فونت تنظیم شده B Nazanin مقدمههدف آزمایششرح آزمایشتئوری آزمایشجداول ، شرح ، فرمول ها ، محاسبات و نتیجه نهایی در این گزارش کار آمده استگزارش کار کامل می باشد

ادامه مطلب  

مدلهای احتمالی همراه با حل المسائل  

مدلهای احتمالی همراه با حل المسائل


کتاب مقدمه ای بر مدلهای احتمالی نوشته شلدون راس به زبان انگلیسی همراه با حل المسائل که در مقطع ارشد دانشگاه های سراسر کشور تدریس میشه...کتاب بسیار عالی هستش و تو این زمینه دید خوبی میتونه بهتون بده...برخی از سرفصل های این کتاب شامل مدل های زنجیره مارکوف زمان گسسته و زمان پیوسته،تئوری صف و کاربرد های آن در حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامت هستش...پس از مطالعه این کتاب میتونین مسائل دنیای واقعی رو د

ادامه مطلب  

کتاب حل المسائل دینامیک مریام ,ویرایش چهارم  

کتاب حل المسائل دینامیک مریام ,ويرايش چهارم


حل تمارین کتاب مریام، ويرايش 4 فارسی، که شامل 218 صفحه و 4 فصل است. صورت سوال تمرین ها فارسی است.

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران  

دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران


دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمرانتعداد 6 صفحه فایل WORDفونت B Nazanin مقدمه آزمایشهدف آزمایشتئوری آزمایشروش انجام آزمایشمحاسبات ، جداول ، نموار ها ......

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین استاتیک بیر جانسون ویرایش دهم  

دانلود حل تمرین استاتیک بیر جانسون ويرايش دهم


دانلود حل تمرین استاتیک بیر جانسون ويرايش دهم تعداد صفحات : 1848زبان : لاتینفرمت : PDFنویسنده : Beer & Johnston عناوین فصل های:فصل دوم : استاتیک ذراتفصل سوم : اجسام صلب – سیستم معادل نیروفصل چهارم : تعادل اجسام صلبفصل پنجم : نیروهای گسترده – مرکز سطح و مرکز گرانشفصل ششم : تحلیل سازه هافصل هفتم : نیروهای تیر و کابلفصل هشتم : اصطکاکفصل نهم : نیروهای گسترده – ممان اینرسیفصل دهم : روش کار

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق آماده با موضوع تصوير سه بعدي اجسام بر روي سطح دو بعدي -24صفحه ورد  

دانلود تحقیق آماده با موضوع تصویر سه بعدی اجسام بر روی سطح دو بعدی -24صفحه ورد


             تصویر سه بعدی اجسام بر روی سطح دو بعدی سر فصل ها : 1- مفهوم تنش2- مفهوم كرنش3- رابطة تنش و كرنش4- قانون هوك تامین یافته و ضرایب پیرامونپیچش : 1- مقاطع دایره ای و نیم دایره ای تو خالی 2- مقاطع منشوریـ پرش در تیرهاـ تركیب كرنش ها و تنش هامراجع : مقاومت مصالح نوشته پوپون ترجمه طلا هونیمقاومت مصالح نوشته جانسون ترجمه ابراه

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل ترمودینامیک آماری تعادلی و غیرتعادلی  

دانلود حل المسائل ترمودینامیک آماری تعادلی و غیرتعادلی


دانلود حل المسائل ترمودینامیک آماری تعادلی و غیرتعادلی دعداد صفحات : 98زبان: لاتینفرمت: PDFعنوان لاتین: Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamicsنویسندگان: مایکل لوبلاک (نویسنده)، فابریس مورتسان (نویسنده)، جورج باترونی (نویسنده)Michel Le Bellac (Author), Fabrice Mortessagne (Author), G. George Batrouni (Author)   دانلود در ادامه ...

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات فاکس (fox) فصل های 1 تا 3- ویرایش 8  

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات فاکس (fox) فصل های 1 تا 3- ويرايش 8


کتاب حل المسائل مکانیک سیالات با نام لاتین (Introduction to Fluid Mechanics Solution Manual) ويرايش هشتم، نویسنده فاکس (fox). این فایل شامل فصل های 1 تا 3 می باشد. برای تطابق با کتاب خود، تصویر سوال 10 از فصل اول در کاور قرار داده شده. این بخش شامل 352 صفحه است.  تشریح مسائل سایر فصول این کتاب نیز در این سایت قرار داده شده است.  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل اجزای ماشین شیگلی ویرایش نهم  

دانلود حل المسائل اجزای ماشین شیگلی ويرايش نهم


دانلود حل المسائل اجزای ماشین شیگلی ويرايش نهم حل المسائل اجزای ماشین تعداد صفحات حل المسائل : 744نویسنده : Richard G. Budynas , J. Keith Nisbettويرايش : نهمزبان : لاتینفرمت : pdf  

ادامه مطلب  

پاسخ سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1391  

پاسخ سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1391


این فایل شامل سؤالات و پاسخ تشریحی مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها در سال 1391 می باشد. فرمت فایل:Pdfتعداد سؤالات: 20 در زیر بخشی از فایل نشان داده شده است.

ادامه مطلب  

پاسخ سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1396  

پاسخ سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1396


این فایل شامل سؤالات و پاسخ تشریحی مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها در سال 1396 می باشد. فرمت فایل:Pdfتعداد سؤالات: 20 در زیر بخشی از فایل نشان داده شده است.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1