پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) انسانی دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. از اعتماد شما سپاسگذاریم

ادامه مطلب  

میز مدیریت و کنفرانس به سبک پارامتریک  

میز مدیریت و کنفرانس به سبک پارامتریک


Management desk and conference3ds MaxDesign by  IDU architectsAli Khiabanianwww.iduarchitects.com

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس هشتم ( هویت)  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس هشتم ( هویت)


دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس هشتم ( هویت)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21    دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پایه دهم درس هشتم ( هویت)

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي (1) پایه دهم


 در مورد هویت چه می دانید؟در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت های گوناگون، با پرسش((کیستی؟))مواجه می شوند،یا از خودشان می پرسند: به راستی((من کیستم؟))آیا می توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 2 پایه یازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 2 پایه یازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 19    دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 2 پایه یازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت نظریه های مارکسیستی در باب فرهنگ -کنفرانس درس جامعه شناسی فرهنگ- 37 اسلاید  

دانلود پاورپوینت نظریه های مارکسیستی در باب فرهنگ -کنفرانس درس جامعه شناسي فرهنگ- 37 اسلاید


        عوامل و انگیزه های گسترش مطالعات فرهنگی با نگاه انتقادی: جلب توجه به تفاوت میان فرهنگ ها. بوجود آمدن صنعت فرهنگ گسترش رسانه ها تکثر فرهنگ ها واکنش های مقاومت آمیز در برابر جهانی شدن فرهنگ و ضرورت یافتن بررسی رابطه میان فرهنگ و قدرت.  -مفهوم انتقادی شیء وارگی را مطرح می کند که در واقع بت وارگی کالایی مطرح شده در س

ادامه مطلب  

تفاوت انسان شناسی و جامعه شناسی  

تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي


تحقیقی جامع و کامل در قالب 28 صفحه فایل WORD و قابل ویرایش که در مورد تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي میباشد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم عربی هشتم  

پاورپوینت درس هشتم عربی هشتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 49 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هشتم  

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هشتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 21 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی ( تحولات نظام جهانی )  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي 2 پایه یازدهم انسانی ( تحولات نظام جهانی )


پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسي 2 پایه یازدهم انسانی ( تحولات نظام جهانی )درس 8 :  تحولات نظام جهانیتعداد اسلاید :  22 اسلاید    ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.در این پاورپوینت ما مطالب را به

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هشتم(تولید مثل)  

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هشتم(تولید مثل)


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم کتاب جامعه شناسی2  

پاورپوینت درس هشتم کتاب جامعه شناسي2


پاورپوینت درس هشتم کتاب جامعه شناسي2  پایه یازدهم / دبیرستانرشته : انسانیفرمت فایل پاورپوینت pptxتعداد اسلاید 13زبان : فارسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوینت در مورد درس نظریه های جامعه شناسي(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه های جامعه شناسي(2) گروه علوم اجتماعی تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه های جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوینت در مورد درس نظریه های جامعه شناسي(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه های جامعه شناسي(2) گروه علوم اجتماعی تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه های جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسي

ادامه مطلب  

پاورپوينت پيام هشتم درس 12 ارزش كار  

پاورپوینت پیام هشتم درس 12 ارزش كار


پاورپوینتی زیبا از درس 12 پیام هشتم ارزش كار كسب حلال خیانت در كار بی بركت بودن مال حرام 18 اسلاید قابل ویرایش و آموزنده

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظريه هاي جامعه شناسي(2)گروه علوم اجتماعی  

پاورپوینت نظریه های جامعه شناسي(2)گروه علوم اجتماعی


          نوع فایل:power pointقابل ویرایش:250 اسلاید قسمتی از اسلایدها:نظریه های جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسي 1 است. در این درس دانشجو با عمده ترین مکاتب جامعه شناسي و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها  آشنا خواهد شد و از این طریق برای تحلیل واقعیت ه

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی  

پاورپوینت مبانی جامعه شناسي


فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:177  جامعه شناسي عمومیجایگاه درس  مبانی جامعه شناسيجامعه شناسي یکی از رشته های علوم اجتماعی است. دیگر رشته های علوم اجتماعی عبارتند از مردم شناسي، جمعیت شناسي، پژوهشگری اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و ... . « مبانی جامعه شناسي» بر خوردار از یک نگاه کلی به موضوع های جامعه شناسي است و برای کلیه رشته های تحصیلی اعم از علوم انسانی ضرور

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش  

پاورپوینت جامعه شناسي آموزش وپرورش


        نوع فایل:power pointقابل ویرایش:239 اسلاید قسمتی از اسلایدها:5- كارگزاران نظام آموزشی به مدد دانش جامعه شناسي آموزش و پرورش ، از نیروهای اجتماعی مؤثر بر آموزش و پرورش مطلّع شده و با اشراف بیشتری عمل می كنند  .6- جامعه شناسي آموزش و پرورش كمك می كند تا كارگزاران نظام آموزشی در رابطه با اهداف آموزش و پرورش تصویر درستی به دست آورده و ضرورت هماهنگی بین انتظارات مختلف را درك ك

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز  

خلاصه کتاب جامعه شناسي آنتونی گیدنز


این فایل خلاصه کتاب جامعه شناسي آنتونی گیدنز ترجمه چاوشیان است که در 69 صفحه PDF تنظیم شده است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی  

پاورپوینت کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسي


ده پرسشی که کتاب به آنها می‌پردازد: 1. جامعه شناسان چگونه جامعه را مطالعه می‌کنند؟ 2. معنای انسان بودن چیست؟ 3. چگونه جامعه به وجود می‌آید؟ 4. چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ 5. چرا به آنچه می‌کنیم اعتقاد داریم؟ و... می پردازد که به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسي پیشنهاد می کنیم.این فایل پاور در 17 اسلاید تهیه شده است.

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب جامعه شناسی دینی، دکتر غلامعباس توسلی، چاپ اول: 80  

خلاصه کتاب جامعه شناسي دینی، دکتر غلامعباس توسلی، چاپ اول: 80


این کتاب دارای سه بخش و 14 فصل و 410 صفحه می باشد که در 101 صفحه خلاصه شده است. نوع فایل: PDF. توضیح اینکه فصل دهم قسمت خلاصه و چکیده کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری به دلیل اهمیت بی کم و کاست آورده شده است. همچنین فصل 14 این کتاب با عنوان نقد جنبش های اسللامی معاصر بدلیل اینکه بصورت مصاحبه است آورده نشده است.           فهرست:بخش اول: مبانی و رشد جامعه

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) انسانی دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسي (1) انسانی دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس اول جامعه شناسي (1) انسانی دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسي (1) انسانی دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه  

خلاصه کتاب جامعه شناسي معرفت و معرفت شناسي نظریه

خلاصه کتاب جامعه شناسي معرفت و معرفت شناسي نظریه نوشته :دکتر حسین ابو الحسن تنهایی در 84 صفحه pdf

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی درس هشتم ادبیات و تاریخ  

دانلود پاورپوینت تاریخ شناسي دوره پیش دانشگاهی درس هشتم ادبیات و تاریخ


دانلود پاورپوینت تاریخ شناسي دوره پیش دانشگاهی درس هشتم ادبیات و تاریخفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید:22    دانلود پاورپوینت تاریخ شناسي دوره پیش دانشگاهی درس هشتم ادبیات و تاریخ 

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مباني جامعه شناسي) رشته حقوق(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (مبانی جامعه شناسي) رشته حقوق(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (مبانی جامعه شناسي) رشته حقوق(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس جامعه شناسي سازمانها  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس جامعه شناسي سازمانها


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 277 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     جامعه شناسي سازمانها جایگاه درس : جامعه شناسي سازمانها از دروس تخصصی رشته علوم اجتماعی است و به ارزش یك واحد عملی و دو واحد نظری ارائه می شود . برای یك واحد عملی درس ، معمولا یك كار یا یك گزارش تحقیقی از دانشجو خواسته می شود . هدف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1