پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس نوزدهم: گندم از گندم بروید  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس نوزدهم: گندم از گندم بروید


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس نوزدهم: گندم از گندم بروید تعداد ص:۳                          فرمت:word قابل ویرایش  گفت و گو کنیم:به نظر شما،‌ انجام چه کارهایی باعث می شود در دنیا و آخرت خوشبخت شویم ؟ بينديشيم:به نظر شما، چه شباهتی میان کارهای ما در این دنیا و کار یک کشاورز در مزرعه وجود دارد؟ببین و

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس سیزدهم: انتخاب پروانه  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس سیزدهم: انتخاب پروانه


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس سیزدهم: انتخاب پروانه 3 ص فرمت word شامل:فکر می کنم:انتخاب پروانه درست بود ، زیرا......................دوست دارم: همیشه پوششی مناسب داشته باشم تا...................بينديشيم:می توانید میان این تصویر و حجاب، ارتباطی پیدا کنید:گفت و گو کنیم:به نظر شما، پوشش مناسب برای یک پسر یا دختر مسلمان چگونه باید باشد؟چگونه می توانیم در

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس هشتم هدیه های آسمان پایه سوم دبستان  

پاسخ تمرینات درس هشتم هديه های آسمان پایه سوم دبستان


دانلود پاسخ کلیه تمرینات درس هشتم هديه های آسمان پایه سوم دبستان:جشن تکلیف 3 ص فرمت WORD قابل ویرایش   شامل: فکر می کنمعبادت یعنی انجام کارهای خوب و شایسته ای که خداوند به ما دستور داده است؛ مانند اینکه.... دوست دارم*از این پس در رفتار و گفتارم بیشتر دقّت کنم؛ چون *حتّی اگر به سنّ تکلیف نرسیده ام، به احکام دینی عمل کنم تا خدا  بينديشيمبا توجّه به این تصویر

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان درس چهاردهم  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان درس چهاردهم


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس چهاردهم:امّ ابیهاتعداد ص: 4 فرمت:word   شامل:فکر می کنمحضرت فاطمه سلام اللّه علیها، بهترین.....................بگرد و پیدا کنبا کمک دوستانت، برخی از نام های حضرت زهرا سلام اللّه علیها را در این جدول پیدا کن و دور آنها خط بکش. با حروف باقیمانده یکی دیگر از نام های ایشان ساخته می شود، آن رابنویس. کامل کنید: بينديشيم:یکی از

ادامه مطلب  

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس دهم  

پاسخ کلیه تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس دهم


دانلود پاسخ کلیه تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس دهم: ماه مهمانی خدا تعداد ص: 5   فرمت: word قابل ویرایش شامل: کامل کنید:با شنیدن نام ماه رمضان به یاد چه چیزهایی می افتی؟ آن ها را در جاهای خالی یادداشت کن و برای هر یک جمله ای بنویس.دوست دارم: در ماه مهمانی خدا ............بينديشيم:این عبارت قرآنی را با دقت بخوانید و درباره فایده های روزه گرفتن، با یکدیگر گفت

ادامه مطلب  

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس یازدهم  

پاسخ کلیه تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس یازدهم


دانلود پاسخ کلیه تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس یازدهم: عید مسلمانانتعداد ص: 4   فرمت: word قابل ویرایش شامل: فکر می کنمعید فطر، عید ...........دوست دارممن هم در روز عید فطر با خانواده ام ................ببین و بگواین تصاویر، نماز عید فطر در سایر کشورها را نشان می دهد، از این تصاویر چه می فهمی؟خاطره گوییخاطرات خود را درباره عید فطر،برای دوستانت در کلاس

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس هفدهم: خواب شیرین  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس هفدهم: خواب شیرین


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس هفدهم: خواب شیرینتعداد ص: ۴                           فرمت: word  گفت و گو کنیم:به نظر شما، چرا نام این داستان،‌خواب شیرین گذاشته شده است؟فکر می کنم:آن جوان، امام را خیلی دوست داشت زیرا ......کامل کنید: به نظر شما، داستان خواب شیرین ، با کدام یک از این نشانه ها، ‌ارتباط دار

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس دوازدهم: سخن آسمانی  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس دوازدهم: سخن آسمانی


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس دوازدهم: سخن آسمانیتعداد ص: 6                         فرمت: word قابل ویرایش  شامل:گفت و گو کنیم:چرا آن سه نفر، قول خود را فراموش کردند؟ بگرد و پیدا کن:این تصویر شما را به یاد چه قصه ای می اندازد؟یکی دیگر از قصه های قرآنی را که شنیده ای ، برای دوستانت تعریف کن.کامل کنید:از پیام ها و

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان درس نهم پایه سوم دبستان  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان درس نهم پایه سوم دبستان


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان  درس نهم پایه سوم دبستان 6 ص فرمت word قابل ویرایش  شامل:ببین و بگوهر صدا، نشانه ی چیست؟اگر کسی که خیلی او را دوست دارید، شما را صدا بزند، چه می کنید؟اذان ما را به سوی............ دوست دارمهنگامی که صدای زیبای اذان را می شنوم............. بينديشيماین عبارت قرآنی را بخوانید و درباره ی معنای آن با دوستانتان گفت وگو کنید. گفت و گو کنیمبه نظر شما

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس هجدهم: آینه ی سخنگو  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس هجدهم: آینه ی سخنگو


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس هجدهم: آینه ی سخنگو تعداد ص: ۴                                    فرمت: word قابل ویرایش  دوست دارمهرکاری را به موقع انجام دهم تاگفت و گوکنیم:در این تصویر، چه بی نظمی هایی مشاهده می کنید؟به نظر شما چرا چنین شده است؟اگر هر چیز در جای خودش قرار می گرفت ................ ..........چگو

ادامه مطلب  

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس پانزدهم  

پاسخ کلیه تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس پانزدهم


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس پانزدهم:همسفر ناشناس تعداد ص: 4                               فرمت: word قابل ویرایش  شامل:فکر می کنم: ما به داشتن چنین پیشوایانی افتخار می کنیم ، زیرا آن ها ............دوست دارم:من هم مانند امام سجّاد علیه السّلام، در مسافرت ها و اردوها به دیگران کمک کنم ،مثلا:.................بیندی

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس بیستم: باغ همیشه بهار  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس بیستم: باغ همیشه بهار


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس بیستم:  باغ همیشه بهار تعداد ص:۳                        فرمت:word قابل ویرایش  بينديشيم:این عبارت قرآنی را بخوانید و درباره ی پیام آن،‌با دوستانتان گفت و گو کنید .دوست دارم:به باغ همیشه بهار بروم، پس سعی می کنم :در کارهایم ...............در ارتباط با دیگران ................در برابر خدا

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات هدیه های آسمان پایه سوم دبستان - درس شانزدهم: داناترین مردم  

پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس شانزدهم: داناترین مردم


دانلود پاسخ تمرینات هديه های آسمان پایه سوم دبستان - درس شانزدهم: داناترین مردم تعداد ص: ۴                                     فرمت:‌word   شامل:+بگرد و پیدا کن:کلمه هایی را که در بخش بدانیم سبز شده است ، در جدول پیدا کنید و خانه های آنها را رنگ آمیزی کنید. حروف باقیمانده را به ترتیب کنار هم قرار دهید و سخن امام ب

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس نهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان  

پاسخ تمرینات درس نهم هديه های آسمان پایه ششم دبستان


پاسخ تمرینات درس نهم هديه های آسمان پایه ششم دبستان: جهان دیگرتعداد ص: 9    فرمت: word قابل ویرایش  شامل:برایم بگو: یک مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه ای طرّاحی کند؛ سپس با تهیه ی مواد ومصالح، خانه را بسازد. اگر این خانه خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شکل قبلی بسازد، ساختن اوّلیه سخت تراست یا دوباره ساختن آن؟ببین و بگو:با توجّه به سخن اذا رایتم الربیع

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان: آداب زندگی  

پاسخ تمرینات درس دهم هديه های آسمان پایه ششم دبستان: آداب زندگی


دانلود پاسخ تمرینات درس دهم هديه های آسمان پایه ششم دبستان: آداب زندگی تعداد ص: 4   فرمت: word   شامل:تدبّر کنیمآیات ده تا دوازده سوره ی حجرات را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.این آیات ما را به انجام دادن چه رفتارهای شایسته ای سفارش می کند؟از انجام دادن چه رفتارهای ناشایسته ای نهی می کند؟در گروه های خود، یکی از این رفتارهای ناشایست را انتخاب کنید و د

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی  

طرح درس روزانه هديه های آسمان چهارم ابتدایی


طرح درس روزانه هديه های آسمان چهارم ابتداییتعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: کوچک های بزرگ  

پاسخ تمرینات درس سیزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: کوچک های بزرگ


دانلود پاسخ تمرینات درس سیزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: کوچک های بزرگ 5 ص فرمت WORDشامل: برایم بگوچه نمونه های دیگری از این کوچک های بزرگ سراغ دارید؟گفت وگو کنیدبا گفت وگو در گروه و کمک آموزگار، نمونه هایی از اسراف را در مدرسه ی خود فهرست، و راه حل های جلوگیری از آنها را پیشنهاد کنید.تدبّر کنیماین آیه را بخوانید و به پرسش پاسخ دهید.با توجّه به جمله ی زی

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس یازدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: سرو سربلند سامرا  

پاسخ تمرینات درس یازدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: سرو سربلند سامرا


دانلود پاسخ تمرینات درس یازدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: سرو سربلند سامرا تعداد ص: 4        فرمت:word               شامل:برایم بگواین درس درباره ی کدام امام ما است؟با توجّه به داستان درس، ویژگی های ایشان را بنویسید. فكر می کنید کدام یک از آنها در رفتار شما نیز دیده می شود؟ گفت وگو کنیدچرا خلیفه ی عبّاسی از آزاد

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس نهم: هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: یک جهان جشن!  

پاسخ تمرینات درس نهم: هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: یک جهان جشن!


دانلود پاسخ تمرینات درس نهم: هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: یک جهان جشن 7 ص فرمت word قابل ویرایش به همراه فایل کارت پستال دعوتنامه عید غدیر * برای پرینت کارت پستال می توانید هرکدام از فایلها را در یک طرف کاغذ A5 گلاسه پرینت رنگی بگیرید. برایم بگوبا شنیدن نام عید غدیر به یاد چه چیزهایی می افتید؟ چرا؟ آنها را یادداشت کنید.گفت وگو کنیداین عبارت ها را بخوانید. 

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس دوازدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: خورشید پشت ابر  

پاسخ تمرینات درس دوازدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: خورشید پشت ابر


دانلود پاسخ تمرینات درس دوازدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: خورشید پشت ابرتعداد ص: 4                          فرمت:word  قابل ویرایش شامل: برایم بگوچه شباهت هایی میان امام زمان عجّلَ اللهُ فَرَجَه و خورشید پشت ابر وجود دارد؟ آنها را در جدول زیر بنویسید.بگرد و پیدا کنپاسخ این سؤالات را در متن پیدا کنید و خانه های آن را رنگ ب

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه احکام هدیه های آسمان ششم  

طرح درس روزانه احکام هديه های آسمان ششم


طرح درس روزانه احکام هديه های آسمان ششمتعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشموضوع درساحکام سفر

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس هفدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان  

پاسخ تمرینات درس هفدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان


پاسخ تمرینات درس هفدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: اینها و آنهاتعداد ص: 4                               فرمت: word قابل ویرایش  تدبّر کنیم: چه شباهت هایی میان مفهوم این آیه و تصویر زیر وجود دارد؟بگرد و پیداکن: هریک از آیه ها به کدام گروه مربوط می شود؟ایستگاه فکر: تا به حال به نشانه ی خطّ فاصله دقّت کرده اید؟ هدف استفاده از این ن

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس شانزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان  

پاسخ تمرینات درس شانزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان


پاسخ تمرینات درس شانزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: روزنامه های دیواریتعداد ص: 3                               فرمت: word قابل ویرایش  شامل:برایم بگوآیا نادر و دوستانش می توانستند از اعلام نظر داوران درباره ی روزنامه دیواری خود جلوگیری کنند؟ایستگاه فكراین حدیث را بخوانید.امام علی علیه السّلام می فرماید:چرا یكی از نام

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس دهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان  

پاسخ تمرینات درس دهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان


دانلود پاسخ تمرینات درس دهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: در ساحل دجله 5 ص فرمت WORD  شامل:برایم بگوبه نظر شما زیباترین قسمت داستان کجا بود؟ چرا؟ بررسی کنیدبا توجّه به متن درس، چند نمونه از ویژگی های امام هادی علیه السّلام را بنویسید.دوست دارید کدام یک از این ویژگی ها را شما هم داشته باشید؟ ایستگاه فكرمجری اخبار اعلام کرد: " قهرمان معلول ایرانی، امروز نشان های طلای خ

ادامه مطلب  

آدینه فارسی دوم دبستان -درس کوشا و نوشا  

آدینه فارسی دوم دبستان -درس کوشا و نوشا


آدینه فارسی دوم دبستان -درس کوشا و نوشایک صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

پی دی اف اموزشی نکات کامل ریاضی دبستان-اول تا ششم دبستان  

پی دی اف اموزشی نکات کامل ریاضی دبستان-اول تا ششم دبستان


فرمت فایل:(pdf)تعدادصفحات:44صفحه دراین فایل توضیح کامل تمامی نکات کلیدی.مهم وامتحانی ریاضی دبستان ازپایه اول تا ششم امده است. هرانچه راکه لازم است از ریاضی دبستان یادبگیریدوبه دیگران یاد دهید را دراین فایل ببینید.

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی سوم دبستان  

نمونه سوال امتحانی هديه های آسمانی سوم دبستان


دانلود نمونه سوال هديه های آسمانیمقطع سوم دبستانبا کیفیت بالا و قابلیت چاپدارای 2 نمونه سوال امتحانیبا حجم 314 کیلوبایت و فایل zip

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان  

پاسخ تمرینات درس پانزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان


پاسخ تمرینات درس پانزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: بهمن، همیشه بهارتعداد ص: 6           فرمت: word قابل ویرایش  شامل:+برایم بگو آنچه در این تصویر می بینید با پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی دارد؟+تدبّر کنیماین آیه را بخوانید. مفهوم آیه با کدام موضوع درس ارتباط دارد؟+بررسی کنیداین شعر را بخوانید:با توجّه به محتوای درس، چه کسانی برای پ

ادامه مطلب  

طرح درس هدیه های آسمان دوم ابتدایی عنوان درس : اهل بیت پیامبر (ص)  

طرح درس هديه های آسمان دوم ابتدایی عنوان درس : اهل بیت پیامبر (ص)


طرح درس هديه های آسمان دوم ابتدایی عنوان درس : اهل بیت پیامبر (ص)تعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش هدف کلی آگاهی یافتن از اهل بیت پیامبر

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان  

پاسخ تمرینات درس پانزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان


پاسخ تمرینات درس پانزدهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: بهمن، همیشه بهارتعداد ص: 5                               فرمت: word قابل ویرایش  شامل: برایم بگو آنچه در این تصویر می بینید با پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی دارد؟تدبّر کنیماین آیه را بخوانید. مفهوم آیه با کدام موضوع درس ارتباط دارد؟بررسی کنیداین شعر را بخوانید:ب

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان  

پاسخ تمرینات درس چهاردهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان


پاسخ تمرینات درس چهاردهم هديه های آسمان پایه پنجم دبستان: بزرگ مرد تاریخ تعداد ص: 4                                       فرمت: word قابل ویرایش  شامل:تدبّر کنیماین آیه را بخوانید.این آیه به کدام ویژگی امام خمینی (ره)اشاره می کند؟ در این باره با دوستانتان گفت وگو کنید. برایم بگوامام خمینی (ره)  چه کارهایی انجام داده اند ک

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی چهارم دبستان  

نمونه سوال امتحانی هديه های آسمانی چهارم دبستان


دانلود نمونه سوال هديه های آسمانیمقطع چهارم دبستانبا کیفیت بالا و قابلیت چاپدارای 10 نمونه سوال امتحانیبا حجم 2.17 مگابایت و فایل zip

ادامه مطلب  

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان  

نمونه سوالات امتحانی درس هديه های آسمانی پنجم دبستان


فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:2 صفحه بخشی از متن:قرآن از سوی ..................و توسط............................به میان انسانها آمده است. جعفربن ابیطالب آیاتی از سوره.........................را در حضور پادشاه حبشه (نجاشی)خواند. ............................................یعنی اینکه خداوندیکتاست و جز او خدایی نیست. 

ادامه مطلب  

دانلود پاسخ تمرینات درس 13 هدیه های آسمان چهارم – خاله نرگس  

دانلود پاسخ تمرینات درس 13 هديه های آسمان چهارم – خاله نرگس


دانلود پاسخ تمرینات درس 13 هديه های آسمان چهارم – خاله نرگستعداد ص: 3             فرمت: word 

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی فصل اول ریاضی چهارم دبستان 96  

نمونه سوال امتحانی فصل اول ریاضی چهارم دبستان 96


این فایل شامل 20 سوال فصل اول کتاب درسی سال 96 برای استفاده دانش آموزان پایه چهارم دبستان است که همه مطالب این فصل را پوشش می دهد .

ادامه مطلب  

پیک شماره 4 اول دبستان  

پیک شماره 4 اول دبستان


فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:2 صفحه این پیک در دو صفحه و 4 اسلاید طراحی شده است که شامل تمرین حروف و تقویت املا و آموزش ریاضی است

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1