پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني (جنگ ها و تقابل های جهانی)


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني (جنگ ها و تقابل های جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 27 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني (جنگ ها و تقابل های جهانی)


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني (جنگ ها و تقابل های جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 27 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدیدبا پاسخ تشریحی به تمام سوالات متن

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني (جنگ ها و تقابل های جهانی)


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني (جنگ ها و تقابل های جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 27 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدیدبا پاسخ تشریحی به تمام سوالات متن

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی ( فرهنگ جهانی )  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی 2 يازدهم انساني ( فرهنگ جهانی )


پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی 2 يازدهم انساني (فرهنگ جهانی ) درس2: فرهنگ جهانی تعداد اسلاید :  20 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی ( جهان فرهنگی )  

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی 2 يازدهم انساني ( جهان فرهنگی )


پاورپوینت درس اول جامعه شناسی 2 يازدهم انساني ( جهان فرهنگی )درس اول :  جهان فرهنگیتعداد اسلاید :  18 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آمو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 32 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. از اعتماد شما سپاسگذاریم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی ( جهان دو قطبی )  

پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني ( جهان دو قطبی )


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني (جهان دو قطبی)درس 9 :  تحولات نظام جهانیتعداد اسلاید :  17 اسلاید    ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیب

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی (نمونه های فرهنگ جهانی 1 )  

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی 2 يازدهم انساني (نمونه های فرهنگ جهانی 1 )


پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی 2 يازدهم انساني (نمونه های فرهنگ جهانی 1 ) درس 3 :  نمونه های فرهنگ جهانی1 تعداد اسلاید :  18 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.در این پاورپوینت ما مطالب را

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی (نمونه های فرهنگ جهانی 2 )  

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی 2 يازدهم انساني (نمونه های فرهنگ جهانی 2 )


پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی 2 يازدهم انساني (نمونه های فرهنگ جهانی 2 ) درس 4 :  نمونه های فرهنگ جهانی 2تعداد اسلاید :  22 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.در این پاورپوینت ما مطال

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس هفتم جامعه جهانی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس هفتم جامعه جهانی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس هفتم جامعه جهانیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 16    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس هفتم جامعه جهانی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی ( تحولات نظام جهانی )  

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني ( تحولات نظام جهانی )


پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی 2 پایه يازدهم انساني ( تحولات نظام جهانی )درس 8 :  تحولات نظام جهانیتعداد اسلاید :  22 اسلاید    ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.در این پاورپوینت ما مطالب را به

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس ششم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 42 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. یکی از جامعه شناسان به پرسش بالا این گونه پاسخ می دهد که سهم مردگان در ساختن جهان اجتماعی بیشتر از سهم زندگان است؛ یعنی سهم پیشینیان ما در ساختن جهان اجتماعی بیشتر از ماست. 

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس یازدهم بحران های اقتصادی و زیست محیطی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس يازدهم بحران های اقتصادی و زیست محیطی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس  يازدهم بحران های اقتصادی و زیست محیطیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 13    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس  يازدهم بحران های اقتصادی و زیست محیطی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تاریخ 2(پایه یازدهم) درس یازدهم-حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری  

دانلود پاورپوینت تاریخ 2(پایه يازدهم) درس يازدهم-حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری


دانلود پاورپوینت تاریخ 2(پایه يازدهم) درس يازدهم-حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموریفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 22    دانلود پاورپوینت تاریخ 2(پایه يازدهم) درس يازدهم-حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس دهم جنگ و تقابل های جهانی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس دهم جنگ و تقابل های جهانی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس  دهم جنگ و تقابل های جهانیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 14    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس  دهم جنگ و تقابل های جهانی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس نهم جهان دو قطبی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس نهم جهان دو قطبی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس  نهم  جهان دو قطبیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 15    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس  نهم  جهان دو قطبی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) انساني دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 31 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. جامعه پذیری چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟در یک کندوی زنبور عسل چندین گروه زنبور وجود دارد. هر گروه به صورت غریزی وظایف خود را انجام می دهد. آیا انسان ها نیز به صورت غریزی فعاّلیت های گروهی و جمعی خود را انجام می دهند؟

ادامه مطلب  

پاورپوینت فلسفه بعد از ارسطو پایه یازدهم رشته علوم انسانی  

پاورپوینت فلسفه بعد از ارسطو پایه يازدهم رشته علوم انساني


پاورپوینت فلسفه بعد از ارسطو پایه يازدهم رشته علوم انساني با 15 اسلاید قابل ویرایش می باشد.این پاورپوینت خلاصه درس فلسفه بعد از ارسطو می باشد مربوط به درس فلسفه رشته علوم انساني پایه يازدهم می باشد  

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس پانزدهم افق بیداری اسلامی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس پانزدهم افق بیداری اسلامی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس پانزدهم افق بیداری اسلامیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 23    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس پانزدهم افق بیداری اسلامی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس دوازدهم بحران های معرفتی و معنوی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس دوازدهم بحران های معرفتی و معنوی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس دوازدهم بحران های معرفتی و معنویفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس دوازدهم بحران های معرفتی و معنوی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس چهارم نمونه های فرهنگ جهانی 2  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس چهارم نمونه های فرهنگ جهانی 2


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس چهارم نمونه های فرهنگ جهانی 2فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 14    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس چهارم نمونه های فرهنگ جهانی 2

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس ششم چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس ششم چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس ششم چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غربفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 18    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس ششم چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس سیزدهم سرآغاز بیداری اسلامی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس سیزدهم سرآغاز بیداری اسلامی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس سیزدهم سرآغاز بیداری اسلامی فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 14    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس سیزدهم سرآغاز بیداری اسلامی 

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس اول (جهان فرهنگی)  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس اول (جهان فرهنگی)


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس اول (جهان فرهنگی)فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 13    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس اول (جهان فرهنگی)

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس سوم نمونه های فرهنگ جهانی 1  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس سوم نمونه های فرهنگ جهانی 1


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس سوم نمونه های فرهنگ جهانی 1فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 15    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس سوم نمونه های فرهنگ جهانی 1

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس یازدهم (تغییرات هویت جهان اجتماعی)علل درونی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس يازدهم (تغییرات هویت جهان اجتماعی)علل درونی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس يازدهم (تغییرات هویت جهان اجتماعی) علل درونیفرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: 11    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس يازدهم (تغییرات هویت جهان اجتماعی)علل درونی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 19    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس هشتم تحولات نظام جهانی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس دوم فرهنگ جهانی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس دوم فرهنگ جهانی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس دوم فرهنگ جهانیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 12    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس دوم فرهنگ جهانی

ادامه مطلب  

نمونه سوالات نوبت اول آزمون فارسی(2) یازدهم رشته علوم انسانی  

نمونه سوالات نوبت اول آزمون فارسی(2) يازدهم رشته علوم انساني


نمونه سوالات نوبت اول آزمون فارسی(2) يازدهم رشته علوم انساني دی ماه 1396این سوالات در دو فرمت پی دی اف و ورد ارایه شده و شما در صورت نیاز می توانید به راحتی آنها را ویرایش بفرمایید.

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس چهاردهم انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس چهاردهم انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس چهاردهم انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 15    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه يازدهم درس چهاردهم انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1