پاورپوینت بازسازی ویرانه ها  

پاورپوینت بازسازي ويرانه ها


دانلود پاورپوینت بازسازي ويرانه ها درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم 10 اسلاید قابل ویرایش  ............................ 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیست و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید :  11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

ادامه مطلب  

API 653 (بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازی مخازن)  

API 653 (بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازي مخازن)


کتاب استانداردنویسنده : American Petroleum Instituteتعداد صفحات : 172انتشارات : APIسال انتشار : 2018

ادامه مطلب  

بازسازی پل های بتنی  

بازسازي پل های بتنی


پروژه بازسازي پل های بتنی فایل word و PDFشامل 32 صفحه مطالعات کلی در مورد بازسازي پل های بتنی معرفی برخی از روش های مرسوم در بازسازي پل هامطالعه موردی یک پل بتنیو نتیجه گیری کلی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیستم و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید : 11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینتدر این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. قسمتی از متن:•فرزند

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیستم و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید : 11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینتدر این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. قسمتی از متن:•فرزند

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیستم و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید : 11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینتدر این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. قسمتی از متن:•فرزند

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیست و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید :  11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینتدر این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیست و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید :  11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینتدر این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیست و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید :  11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینتدر این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها)


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجمدرس بیست و دوم : بازسازي ويرانه هاتعداد اسلاید :  11 اسلاید   ویژگی های این پاورپوینت:قابل ویرایش بودن پاورپوینتدر این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است. اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ويرانه ها)


پاورپوینت  درس 22 مطالعات اجتماعی  پایه پنجم  (باز سازی ويرانه ها)این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ويرانه ها)


پاورپوینت  درس 22 مطالعات اجتماعی  پایه پنجم  (باز سازی ويرانه ها)این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ويرانه ها)


پاورپوینت  درس 22 مطالعات اجتماعی  پایه پنجم  (باز سازی ويرانه ها)این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ویرانه ها)  

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز سازی ويرانه ها)


پاورپوینت  درس 22 مطالعات اجتماعی  پایه پنجم  (باز سازی ويرانه ها)این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بازسازی داده های هواشناسی  

پاورپوینت درباره بازسازي داده های هواشناسی


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:10 برخی از اسلایدها:1- روش میانگین حسابی-بازسازي آمار گم شده بارندگی

ادامه مطلب  

مقاله درمورد بازسازی  

مقاله درمورد بازسازي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات:55چكیدهمقوله بازسازي یک امر کاملاً تخصصی است که با خانه‌سازی و شهر‌سازی تفاوت بنیادی دارد. پرداختن به بحث بازسازي بایستی از تمامی جنبه‌های آن بصورت جامع علمی وکاربردی صورت گیرد بدین معنا که جنبه های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و... باید مورد توجه قرارگرفته شود تا باعث شکست پروژه بازسازي و نهایتا ًعدم رضایتمندی و پذیرش آن توس

ادامه مطلب  

پیشرفت‌ها در بازسازی پوست (Artificial Skin) به کمک مهندسی بافت (بایو مواد)  

پیشرفت‌ها در بازسازي پوست (Artificial Skin) به کمک مهندسی بافت (بایو مواد)


این تحقیق تحت عنوان پیشرفت‌ها در بازسازي پوست (Artificial Skin) به کمک مهندسی بافت (بایو مواد) است که شامل تقریبا 2000 کلمه در 10 صفحه بوده و فرمت آن ورد است.همچنین شامل خلاصه، فهرست مطالب، مروری بر منابع، نتیجه گیری و منابع است.این فایل قابلیت ویرایش طبق سلیقه شما را دارد.از این فایل می توان به عنوان تحقیق ترم، ارایه در کلاس و یا هر منظور دیگه ای استفاده کرد. امی

ادامه مطلب  

پاورپوینت آموزشی درس 22مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها )  

پاورپوینت آموزشی درس 22مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازي ويرانه ها )


پاورپوینت آموزشی درس 22مطالعات فصل پنجم   آخرین درس (ایران بعد از اسلام ) ادامه ی درس 21 این درس  به صورت خیلی جذاب در اسلایدر های نمایشی و با تصاویر مربوط به هربخش  تهیه شده است.معلمان عزیز می توانند برای آموزش درس به درس مطالعات اجتماعی  به صورت نماشی از این پاورپوینت استفاده لازم راببرند.نکته : همکارانی که قبلا  از پاورپوینت های آموزشی این فرو

ادامه مطلب  

پاورپوینت بازسازی بانک در ایران  

پاورپوینت بازسازي بانک در ایران


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت بازسازي بانک در ایران می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستبازسازي بانک در ایرانمقدمهپیشینه موضوعضرورت موضوعچالشهای نظام بانكی كشورتلفیق بانكداری تجاری و سرمایه گذاریتمركز بر دانش بانكداری غربیعدم برداشت صحیح از بانكداری اسلامی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت بازسازی بانک در ایران  

دانلود پاورپوینت بازسازي بانک در ایران


عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بازسازي بانک در ایرانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 34تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمه

ادامه مطلب  

انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي  

انتخاب روشی مناسب جهت بازسازي خلاء‌های آماری بارندگی


فرمت ورد63 صفحهانتخاب روشی مناسب جهت بازسازي خلاء‌های آماری بارندگی 1-1- مقدمه و هدفاولین قدم در مراحل مطالعاتی یك پروژه آبی، مطالعات هواشناسی است، به طوریكه سایر مطالعات مانند هیدرولوژی، سیلخیزی، فرسایش و رسوب و غیره بر آن متكی است.بدیهی است دسترسی به داده‌های كافی و دقیق شبكه ایستگاه‌های هواشناسی از یك طرف موجب كوتاهتر شدن مدت مطالعات گردیده و از طرف دیگر در بر آورد

ادامه مطلب  

پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید  

پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازي ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید


قسمتی از اسلاید     روند ذخایر ماهی آزاد دریای خزرعوامل مهم و تأثیر گذار بر روند کاهش ذخایر ماهی آزاد دریای خزرعوامل مؤثر بر حفظ و بازسازي ذخایر ماهی آزاد دریای خزر  پوستر تحقیقاتی یک اسلایدی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید  

پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازي ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید


قسمتی از اسلاید     روند ذخایر ماهی آزاد دریای خزرعوامل مهم و تأثیر گذار بر روند کاهش ذخایر ماهی آزاد دریای خزرعوامل مؤثر بر حفظ و بازسازي ذخایر ماهی آزاد دریای خزر  پوستر تحقیقاتی یک اسلایدی

ادامه مطلب  

انجیل  

انجیل


   فایل مذکور شامل625 صفحه بوده و مناسب برای پژوهش و پایان نامه است  فهرست مطالب v مقدمة عمومی / 1v قسمت اولفصل اول: اصل آفرینش / 23بخش اول: صفات مشخصة دوگانة خدا و دنیای آفرینش او / 24بخش دوم: انرژی اولیة عالمگیر، عمل داد و گرفت و چهار پایة اساسی / 33بخش سوم: هدف آفرینش / 50بخش چهارم: ارزش اصیل آفرینش / 57بخش پنجم: مراحل آفرینش هستی و دورة رشد / 62بخش ششم: دنیای واقعی نامرئی و دنیای واقعی مرئی متمركز بر انسان / 70 فصل دوم: سقوط بش

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد رانه قاره‌ای- 17 اسلاید  

پاورپوینت در مورد رانه قاره‌ای- 17 اسلاید


بخشی  از اسلاید ها     بازسازي قاره‌هانظریه اولربه منظور بازسازي باید اقیانوسهای موجود را ببندیم. بر طبق این نظریه می‌توان حرکت بخشی از سطح کره را بر روی آن به صورت زاویه چرخش و قطب چرخش نشان داد. بازسازي هندسی قاره‌هاامروزه بازسازي به روش ریاضی  با رایاته انجام می‌شود. برای این منظور یک دسته قطب چرخش برای هر جفت قاره در نظر گرفته می‌شود. برای موقعیت هر قطب، ز

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد رانه قاره‌ای-17 اسلاید  

پاورپوینت در مورد رانه قاره‌ای-17 اسلاید


بخشی  از اسلاید ها     بازسازي قاره‌هانظریه اولربه منظور بازسازي باید اقیانوسهای موجود را ببندیم. بر طبق این نظریه می‌توان حرکت بخشی از سطح کره را بر روی آن به صورت زاویه چرخش و قطب چرخش نشان داد. بازسازي هندسی قاره‌هاامروزه بازسازي به روش ریاضی  با رایاته انجام می‌شود. برای این منظور یک دسته قطب چرخش برای هر جفت قاره در نظر گرفته می‌شود. برای موقعیت هر قطب، زا

ادامه مطلب  

پاورپوینت مرمت حمام مصباح کرج - 42 اسلاید  

پاورپوینت مرمت حمام مصباح کرج - 42 اسلاید


پاورپوینت مرمت حمام مصباح کرجفهرست مطالب موقعیت شهر کرج پیشینه تاریخی شهر کرج اهمیت یافتن کرج معماری دوره قاجاریه در کرج تاریخچه حمام محله مصباح موقیعت حمام مصالح مورد استفاده در حمام مشخصات بنا آسیب شناسی دیواره شمالی _شرقی بنا سردرورودی حمام طرفین ورودی داخل حمام سربینه(رختکن قسمت ورودی طاق و قوس و گنبدهای این بنا طرح مرمت جدول طرح مرمت و بازسازي اجزاء دتایل باز سازی نورگیرها تعو

ادامه مطلب  

بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازی مخازن (API 653)  

بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازي مخازن (API 653)


نام کتاب : Tank Inspection, Repair, Alternation and Reconstruction (API 653) |نویسنده : American Petroleum Institute |زبان : انگلیسی |تعداد صفحات : 172 |انتشارات : American Petroleum Institute |سال انتشار : 2018 |فرمت : PDF

ادامه مطلب  

پاورپوینت رفتاردینامیک دیود قطع  

پاورپوینت رفتاردینامیک دیود قطع


پاورپوینت رفتاردینامیک دیود قطع تعداد اسلاید: 60 صفحه دینامیک دیود قطع:  با فرض اینکه یک دیود در بایاس مستقیم قرار دارد می خواهیم با بایاس معکوس آن را خاموش کنیم انتظار داریم که بلافاصله جریان دیود صفر شود در دیودهای با آمپر پائین این مسئله شاید اتفاق بیافتد امّا در دیودهای با آمپر بالا بدلیل بالا بودن حاملهای اکثریت و بالا بودن بار ذخیره شده، این پدیده به سادگی اتفاق نمی افتد. همان گونه

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی قصر المشتی - کاخ المشتی -26 اسلاید  

پاورپوینت بررسی قصر المشتی - کاخ المشتی -26 اسلاید


پاورپوینت بررسی قصر المشتی - کاخ المشتی -26 اسلاید  معرفی کاخ مشخصات کاخ معماری کاخ تاریخچه نقشه ها نقوش در کاخ   بخشی ازمتن: قصر المَشتی (به معنی: کاخ زمستانه) کاخی است در اردن از دوره امویان که به فرمان خلیفه اموی، ولید دوم برای اقامت زمستانی بنا شد. ساخت این کاخ هیچگاه به پایان نرسید و امروزه ويرانه‌هایی از آن به‌جا مانده است.   ويرانه‌های قصر المشتی در ۳۰ کیلومتر

ادامه مطلب  

پاورپوينت فعالیتهای ستاد بازسازی عتبات عالیات  

پاورپوینت فعالیتهای ستاد بازسازي عتبات عالیات


        نوع فایل : power pointقابل ویرایش : 18 اسلاید قسمتی از اسلاید ها : مقام معظم رهبری :از ستاد بازسازي عتبات عتالیات تشکر وقدر دانی شود.امید است خداوند متعال به دست اندرکاران و بانیان این عمل صالح که نشانه ای ازارادت مردم عزیزمان به ساحت والای اهل بیت عصمت وطهارت علیهم افضل صلوات الله وتحیاتهاست ، پاداش شایسته عنایت فرماید .ستاد یازسازی عتبات عالیات استان البر

ادامه مطلب  

پاورپوینت دینامیک دیود قطع  

پاورپوینت دینامیک دیود قطع


پاورپوینت دینامیک دیود قطع دینامیک دیود قطع:  با فرض اینکه یک دیود در بایاس مستقیم قرار دارد می خواهیم با بایاس معکوس آن را خاموش کنیم انتظار داریم که بلافاصله جریان دیود صفر شود در دیودهای با آمپر پائین این مسئله شاید اتفاق بیافتد امّا در دیودهای با آمپر بالا بدلیل بالا بودن حاملهای اکثریت و بالا بودن بار ذخیره شده، این پدیده به سادگی اتفاق نمی افتد. همان گونه که در شکل (1 ) مشاهده می کنیم حتّی در

ادامه مطلب  

تحقیق درباره مهندسي مجدد چيست  

تحقیق درباره مهندسی مجدد چیست


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 30 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه  هر سازمان و یا شركت ، یك نهاد اجتماعی است كه مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد . در گذشته ، هنگامی كه محیط نسبتا باثبات بو

ادامه مطلب  

پاورپوینت رانه قاره‌ای  

پاورپوینت رانه قاره‌ای


       نوع فایل power point قابل ویرایش 17 اسلاید قسمتی از اسلایدهارانه قاره‌ایبازسازي هندسی قاره‌هاامروزه بازسازي به روش ریاضی  با رایاته انجام می‌شود. برای این منظور یک دسته قطب چرخش برای هر جفت قاره در نظر گرفته می‌شود. برای موقعیت هر قطب، زاویه چرخش در نظر گرفته می‌شود که حاشیه‌های قاره را با کمترین فضای خالی یا همپوشی، در کنار هم قرار دهد.جور شدگی در خطهای ساحلی انجام

ادامه مطلب  

پاورپوینت كارگروه تحصصي بيمه، بازتواني ، بازسازي ، تامين و توزيع ماشين آلات ، آواربرداري ساختمان ها ، آتش نشاني ، مواد خطرناك و انتقال و تدفين متوفيان  

پاورپوینت كارگروه تحصصی بیمه، بازتوانی ، بازسازي ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمان ها ، آتش نشانی ، مواد خطرناك و انتقال و تدفین متوفیان


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 20 اسلاید قسمتی از اسلایدها:اهداف:مدیریت مخاطرات و بحران بخش مربوط به بیمه ، بازسازي و بازتوانی ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آوار برداری ساختمانها ، آتش نشانی ،مواد خطرناك و انتقال و تدفین متوفیان كشور در چرخه مدیریت بحران

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1